Poisťovníctvo v roku 2015: Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2015: Marek Jankovič, Allianz - Slovenská poisťovňa
17.2.2015 Rozhovory

Finančná sila, tradícia a profesionalita. Takto zhodnotil vlaňajšie fungovanie  Allianz - Slovenskej poisťovne jej prezident Marek Jankovič. „Pracovali sme na nových produktoch a budovaní dobrých vzťahov s klientmi. Získali sme množstvo ocenení za náš servis a produkty. Veľkou výzvou v tomto roku 2015 je pre nás udržať kvalitu služieb, obhájiť ocenenia, ktoré sme dostali a naďalej si udržať miesto trhového lídra.“

 

 

 

Ako hodnotíte rok 2014 v poisťovníctve na Slovensku či v zahraničí z hľadiska vášho biznisu a udalostí, ktoré sa na ňom udiali? 
V poskytovaní kvalitných služieb a produktov svojim klientom je naša spoločnosť lídrom. Ponúkame im finančnú silu, tradíciu a profesionalitu. Aj v minulom roku sme pracovali na nových produktoch a budovaní dobrých vzťahov s klientmi. Získali sme množstvo ocenení za náš servis a produkty. Pripravovali sme sa na implementáciu nového rámca regulácie poisťovníctva podľa Solvency II. a na prípravu lokálnej legislatívy, ktorá z toho vychádza, napríklad Zákon o poisťovníctve a iné vykonávacie predpisy. 

Čo najdôležitejšie sa vlani udialo konkrétne vo vašej spoločnosti?

Interne sa našej spoločnosti podarilo aj v náročných trhových podmienkach prekročiť plánované čísla a splniť ciele na rok 2014, pozitívny vývoj mali všetky hlavné ukazovatele - nový obchod, predpísané poistné, storná a škodovosť, čo malo za následok nárast poistného kmeňa. Okrem hospodárskych výsledkov si veľmi ceníme všetky prvé miesta v Zlatej minci, ocenenie SIBAF, Hermes Komunikátor roka, ako aj Best Employers. S rokom 2014 môžeme byť teda mimoriadne spokojní. 

 

Interne sa našej spoločnosti podarilo aj v náročných trhových podmienkach prekročiť plánované čísla a splniť ciele na rok 2014, pozitívny vývoj mali všetky hlavné ukazovatele.

Čo očakávate od roku 2015 na poistnom trhu a na čom chcete „zapracovať“ ako poisťovňa?
Očakávame podobný trend ako v roku 2014, nárast očakávame v neživotných poisteniach predávaných spolu s predmetom/službou, ako napríklad rozšírená záruka alebo náhodné poškodenie pri predaji elektrospotrebičov či mobilných zariadení, poistenie schopnosti splácať úvery, či pravidelné platby a rôzne druhy asistenčných služieb.

 

 

Predpokladáme mierny nárast v životnom poistení. Veľkou výzvou je udržať kvalitu služieb, obhájiť ocenenia, ktoré sme dostali a naďalej si udržať miesto trhového lídra. Na spomínaný príchod Solvency II sa ako spoločnosť aj ako holding chystáme už dlhšiu dobu. Jej implementácia do zákona o poisťovníctve bude znamenať zmenu prístupu poisťovní a väčšiu kontrolu vývoja a rizík. 

 

Ako bude v tomto roku prebiehať vaša spolupráca s maklérmi -  ako s nimi spolupracujete, čo pre nich chystáte, alebo na čo budete klásť v komunikácii s nimi dôraz?
Spolupráca s maklérmi, či skôr s nevýhradnými sprostredkovateľmi, je pre nás nesmierne dôležitá. Aj preto kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a profesionalitu pracovníkov, ktorí ich prezentujú, resp. majú priamo v náplni práce podporovať nový obchod a správu portfólia nevýhradných sprostredkovateľov. Tento rok je pre nás opäť výzvou vo viacerých oblastiach. Chceme pokračovať v odbornom vzdelávaní pod hlavičkou Allianz Broker Academy, ktorá si za posledné dva roky získala veľkú priazeň.

Je určená pre skúsených, najmä korporátnych maklérov. Ďalej pripravujeme nový portál, ktorý by mal prispieť k jednoduchšiemu získavaniu štandardných informácií. Určite budeme podporovať nové formy distribúcie, ktoré najmä v retailových produktoch výrazne napredujú. No a v neposlednom rade je tu výzva, aby sme sa zameriavali nielen na potreby samostatných finančných agentov, ale aj na všetkých ich zamestnancov. Preto chceme byť ešte bližšie k jednotlivým sprostredkovateľom, poznať ich potreby a hľadať riešenia každodennej práce. 

oPoisteni.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články