Andrea Leskovská, Allianz-SP: „Keď je klient spokojný, tak sme aj my“


			Andrea Leskovská, Allianz-SP: „Keď je klient spokojný, tak sme aj my“
3.11.2015 Rozhovory

Stali sa víťazom v rámci kategórie poistenia vozidiel v ankete Sibaf award 2015. V rovnakej kategórii obhájili svoje prvenstvo podobne ako vlani. A ako vnímajú toto ocenenie? Portál oPoisteni.sk predstavuje názory víťazov jednotlivých kategórií.

 

Ako prezrádza v rozhovore Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz - Slovenská poisťovňa,  klienti v poistení áut nezaujímajú ani tak o výšku poistného, ale o skúsenosti známych s riešením poistných udalostí v konkrétnej poisťovni.

 

Aké kroky ste urobili v záujme „obhájenia“ tohto víťazstva? 

Naše služby poskytované v oblasti poistenia vozidiel sú už dlhodobo hodnotené ako vysokokvalitné. Neustále pracujeme na ich vylepšení a zjednodušení, záleží nám na pohodlí klienta, správnosti a rýchlosti vybavenia každej jednej poistnej udalosti. Keď je spokojný klient, sme spokojní aj my. Toto ocenenie je pre nás osobitne významné, pretože ho udeľujú profesionáli v sprostredkovaní poistenia. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Prezraďte nám, ako vnímate súčasný trend na trhu poistenia vozidiel na Slovensku? Čím je zaujímavý oproti predchádzajúcim rokom?
Predmet poistenia, auto, je rovnaký, požiadavky na poistné krytie sú tiež veľmi podobné. Vodiči na Slovensku stále inklinujú k nízkej spoluúčasti. Najobľúbenejším je plné krytie, to znamená havária, živel, odcudzenie, vandalizmus. Čo sa týka územnej platnosti, najčastejšie je to Európa.

Aké príležitosti ste sa snažili využiť v predchádzajúcich mesiacoch pre vodičov - máte nejaké zaujímavé novinky? 
Priebežne prinášame vylepšenia v komunikácii s klientmi pri riešení poistnej udalosti. Snažíme sa držať trendy v oblasti digitalizácie našich služieb. S klientmi prevažne komunikujeme telefonicky a e-mailom. Naším cieľom je previesť ich celým procesom riešenia poistnej udalosti rýchlo, pohodlne a transparentne.

V tomto roku sa začína meniť aj legislatíva v oblasti PZP - mení nejaké podmienky či zavádzate nové pravidlá v súvislosti vývojom trhu? Na čo sa prioritne zameriavate?
K 1. aprílu 2015 sa všetky poisťovne povinne vrátili k tzv. bonus/malus systému. Sme povinní zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti. Vnímame to ako začiatok budovania systému, vďaka ktorému budú môcť dobrí vodiči platiť nižšie poistné.

Aké trendy zaznamenávate v oblasti poistenia vozidiel pre bežných klientov, ale i z radov podnikateľov? 
Nielen podnikatelia potrebujú jazdiť na aute po poistnej udalosti čo najskôr, aj bežní klienti sú na ňom často dennodenne závislí. To je dôvod, prečo sa klienti v poistení vozidiel nezaujímajú najmä o výšku poistného, ale o skúsenosti svojich známych s riešením poistných udalostí v konkrétnej poisťovni.

Poistenie vozidiel v roku 2016. Čím bude táto oblasť zaujímavá pre vašu poisťovňu? Chystáte sa opäť obhájiť prvenstvo?

Veľkou výzvou je udržať kvalitu služieb, obhájiť ocenenia, ktoré sme dostali a naďalej si udržať miesto trhového lídra. Naše poistenie je najpredávanejšie na Slovensku a má ho každý tretí klient havarijného poistenia.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) od Allianz – SP ako prvé na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. „amortizáciu“. Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz - SP, uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu - prirodzene - ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú všeobecnú hodnotu vozidla.

Poistník (ten kto uzatvoril zmluvu) má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

K poisteniu vozidiel neoddeliteľne patria asistenčné služby. V PZP ponúkame široký rozsah, možnosť výberu z dvoch variant - Štandard a Lady Assistance, ktoré sú poskytované renomovanou asistenčnou spoločnosťou Allianz Assistance nonstop počas celého roka.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články