Mgr. Blanka Hatalová


			Mgr. Blanka Hatalová
11.2.2019 Ľudia, Kto je kto

Členka predstavenstva, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Mgr. Blanka Hatalová vyštudovala Filozofickú fakultu UK, odbor angličtina – nemčina. Od skončenia vysokej školy v roku 1999 sa venuje poisťovníctvu.

Dvanásť rokov pracovala v Generali poisťovňa na viacerých pozíciách v oblasti poistenia osôb a ako riaditeľka odboru správy poistenia osôb. Medzi rokmi 2011 až 2016 zastávala funkciu riaditeľky úseku poistenia osôb v poisťovni KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa.

V roku 2016 bola menovaná za členku predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Aktuálne pôsobí ako členka predstavenstva v spoločnostiach KOMUNÁLNA poisťovňa a KOOPERATIVA.

 

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články