Komunálna poisťovňa plánuje nárast predpisu v neživotnom poistení o 4,5 %


			Komunálna poisťovňa plánuje nárast predpisu v neživotnom poistení o 4,5 %

Komunálna poisťovňa plánuje v tomto roku v oblasti životného poistenia dosiahnuť nárast novej produkcie bežne platených poistných zmlúv a k nim prislúchajúcich pripoistení. Taktiež plánuje v tejto oblasti zredukovať dožívajúce portfóliové poistné zmluvy.

Ako ďalej vyplýva z výročnej správy spoločnosti, plánovaný nárast predpísaného poistného v neživotnom poistení je na úrovni 4,5 %. Chce ho dosiahnuť hlavne posilnením dynamiky firemného, majetkového a zodpovednostného poistenia a zachovaním dynamiky v oblasti motorového poistenia.

Poisťovňa dosiahla v minulom roku zisk po zdanení 5,79 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 29,9 %. Z návrhu na rozdelenie zisku vyplýva, že na výplatu dividend pôjde 4,93 mil. eur a na účet nerozdeleného zisku firma dá 863,1 tis. eur. V minulom roku dosiahla spoločnosť hrubé predpísané poistné 195,4 mil. eur. Čisté zaslúžené poistné dosiahlo 162,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní zaznamenalo nárast o 6,8 %.

V oblasti neživotného poistenia dosiahla firma nárast o 9,5 %. “Poisťovníctvo na Slovensku sa muselo vyrovnávať s novým osempercentným odvodom zo všetkých novouzatvorených poistných zmlúv v neživotnom poistení okrem povinného zmluvného poistenia. To nás, spolu s rastúcimi cenami náhradných dielov i práce, viedlo k zvýšeniu cien nových poistení,” uviedla vo výročnej správe spoločnosť.

Plánované ciele predpísaného poistného poisťovňa prekročila v súlade s rastom slovenského poistného trhu v neživotnom poistení a tiež v životnom poistení v oblasti jednorazovo platených poistných zmlúv do časovo ohraničených produktov. I napriek novým a náročnejším kritériám na prijímanie nových obchodníkov zaznamenala poisťovňa 15-percentný rast produkcie v bežne platenom životnom poistení.

Zároveň zvýšila aj novú produkciu za pripoistenie v životnom poistení o 30 %. Tieto zvýšené produkcie nedokázali podľa vyjadrení firmy v plnej miere nahradiť ukončené poistné programy v životnom poistení, čím zostáva táto úloha kľúčovou aj pre budúce obdobia. Celková produkcia Komunálnej poisťovne vlani predstavovala 8 661 nových poistných zmlúv v životnom poistení a celkové predpísané poistné dosiahlo úroveň 108,2 mil. eur. 

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články