Blanka Hatalová, Komunálna poisťovňa: „Pri životnom poistení sa cítime silní v regiónoch“


			Blanka Hatalová, Komunálna poisťovňa: „Pri životnom poistení sa cítime silní v regiónoch“
6.10.2017 Produkty, Poistný trh

Životné poistenie sa neustále mení a vyvíja a poisťovne musia byť na to pripravené. „Počúvame potreby klientov, inovujeme naše produkty tak, aby čo najviac zodpovedali ich požiadavkám. Jedineční sme najmä v produktoch typu Provital,“ prezrádza v rozhovore Blanka Hatalová, členka predstavenstva Komunálnej poisťovne.

Ako sa aktuálne vyvíja na Slovensku trh so životným poistením, konkrétne aj vo vašej poisťovni, za posledné mesiace? Skúste nám to popísať?

Vo všeobecnosti možno povedať, že na Slovensku ešte stále dobiehame západné krajiny. V zahraničí je viac ako 80-85 percent ľudí poistených v rámci životného poistenia. U nás v tomto smere situácia pokrivkáva. My na tuzemskom trhu sa pohybujeme okolo 40 percent, čo je naozaj málo.

Trendom posledných rokov je záujem nielen o detské životné poistenie, ale i o rizikové životné poistenie, ktoré variabilne pokrýva rôzne riziká. Obľúbené sú aj poistenia, kde v rámci jednej poistnej zmluvy je poistených viac členov rodiny. Situácii pomáha aj to, že klientom radia obchodní poradcovia či externí makléri, ktorí im vysvetľujú, ako a v čom konkrétne im môže byť nápomocné životné poistenie.

Zaviedli ste v tomto smere nejaké novinky za posledné obdobie?

Vďaka tomu, že Komunálna poisťovňa je zastúpená vo všetkých regiónoch Slovenska, máme veľmi dobrú spätnú väzbu od klientov. Snažíme sa naše produkty vyvíjať a inovovať tak, aby spĺňali ich potreby. Nie je to jednoduchá úloha, mnohé regióny sa ekonomicky i sociálne odlišujú a my musíme prihliadať aj na to. Za posledné obdobie sme uviedli na trh nový detský produkt Provital Junior a pre dospelých sme súčasne spustili Provital Kapitál, kde si klient sám stanoví poistnú dobu, počas ktorej si chce našetriť finančnú rezervu.

Je to teda poistenie, s ktorým môže klient počítať vtedy, keď bude potrebovať. Vyplatenie finančných prostriedkov si nastaví na určité časové obdobie – môže sa viazať na životnú udalosť, o ktorej dopredu vie, že bude predstavovať zvýšené náklady, môže tiež slúžiť ako prilepšenie si napríklad k penzii, pri odchode do dôchodku, pri osamostatnení dieťaťa, pri kúpe bytu, domu, chaty či dovolenky. Alebo dokonca môže poslúžiť aj ako finančné zabezpečenie blízkych v prípade smrti.

Stavili sme aj na ďalšie inovácie, napríklad k úverovým produktom ponúkame produkt Provital Partner. Kryje nielen riziká smrti poisteného z akýchkoľvek príčin, ale aj riziká invalidity následkom úrazu, kedy vyplatíme oprávnenému poistnú sumu zodpovedajúcu príslušnému poistnému roku.

Hatalova Blanka_komunálna_poisťovna

V rámci životného poistenia si klient spravidla môže vybrať medzi kapitálovými a investičnými produktami. Kam smerujú trendy v tejto oblasti?

Kapitálové a investičné životné poistenia sú v súčasnej dobe veľmi ťažko skúšanými produktami na poistnom trhu. Vzhľadom na to, že výnosy na kapitálových trhoch určite nie sú také zaujímavé ako pred 20 rokmi, stráca kapitálové životné poistenie na svojej atraktivite, a to aj napriek tomu, že naberá na seba stále viac rizík.

Investičné životné poistenie poskytuje okrem poistného krytia aj možnosť vytvoriť si finančnú rezervu investovaním. Je teda vhodnejšie pre klientov, ktorí sú ochotní podstupovať riziko. Výberom vhodného podielového fondu si klient sám určí svoju investičnú stratégiu, sám si volí tiež pomer a výšku investície.

V čom sa ako poisťovňa cítite silní v oblasti životného poistenia a aká je vaša konkurenčná výhoda oproti iným poisťovniam?

Silní sa cítime byť v regiónoch, kde dlhodobo pôsobíme a snažíme sa vychádzať klientom v ústrety. Počúvame ich potreby, inovujeme naše produkty tak, aby čo najviac zodpovedali ich požiadavkám. V tomto smere chceme určite napredovať aj do budúcnosti. Silní a jedineční sme aj v produktoch typu Provital. Na Slovensku nás však aj do budúcnosti čaká ešte veľa práce ako na trhu životného, tak aj neživotného poistenia.

Ktorými inováciami či zmenami prešlo životné poistenie vo vašej poisťovni? Čo sa vám osvedčilo a čo naopak nie?

Čo sa týka inovácií, trendom sú pripoistenia. Klienti sa snažia mať pokrytých množstvo rizík, s ktorými sa stretávajú počas svojho života. Museli sme upraviť portfólio pripoistení, ktoré odzrkadľujú rôzne situácie v praxi. Pred 20 rokmi sme klientom ponúkali maximálne päť pripoistení, dnes ich máme viac ako desať. Snažíme sa ich prinášať v jednoduchej, zrozumiteľnej forme, aby si každý klient mohol jednoducho predstaviť, ako mu pripoistenie môže pomôcť v jeho reálnom živote.

Zmenili sa v poslednom čase nároky klientov na uzatváranie životného poistenia a v čom? Na čo kladú vo zvýšenej miere dôraz?

Prirodzene, potreby klientov sa neustále vyvíjajú a my im chceme byť poruke. V regiónoch pracuje našich viac ako 500 obchodných zástupcov, ktorí majú veľmi dobrý prístup k informáciám od klientov a navyše, udržiavajú s nimi osobný kontakt. Týmto smerom určite chceme pokračovať aj naďalej. Víziou do budúcnosti ostáva viac podporovať aj online poistenie.

Snažíme sa analyzovať rôzne inovatívne možnosti a vyvíjať nové produkty v prospech zákazníkov. Vnímame priepastný rozdiel medzi potrebami klientov pred 20 rokmi a dnes. Zároveň veľmi pozitívne vnímame zvyšujúcu sa finančnú gramotnosť Slovákov, čo v praxi znamená, že sú kladené nemalé nároky aj na obchodných zástupcov či externých spolupracovníkov, ktorí musia ísť pri vysvetľovaní produktov viac do hĺbky a zameriavať sa na individuálne potreby klientov.

Niektoré poisťovne upravujú svoje produkty pri investičnom životnom poistení, do popredia dávajú rôzne pripoistenia. Vnímate tiež nejaký posun v tejto oblasti?

Musím povedať, že pripoistenia sú pri životnom poistení naozaj prioritou. Jednak majú v dennodennom živote svoje opodstatnenie a na druhej strane, každý klient má možnosť individuálne si zvoliť to pripoistenie, ktoré mu najviac vyhovuje. V rámci spätnej väzby od klientov vieme, že majú záujem o kapitálové aj investičné životné poistenie. Snažíme sa mať jednoduché a štíhle portfólio produktov, nie široké v tom zmysle, že ponúkneme zákazníkom 20 typov produktov, v ktorých sa nevyznajú.

Aktuálne sa veľa hovorí aj o legislatívnych úpravách výšky provízií pri životnom i neživotnom poistení. Akú formu odmeňovania formou provízií preferujete?

Musím povedať, že obchodní poradcovia sa naozaj snažia napredovať a byť neustále lepší, a to aj v zmysle starostlivosti o klientov a ich potreby, ktoré sa časom menia. Záleží nám na tom, aby zákazníkom vedeli komplexne poradiť a pravidelne sa o nich starali.

Pri školeniach preto kladieme dôraz nato, aby obchodníci v prvom rade počúvali klienta a na základe jeho aktuálnych potrieb a finančných možností mu ponúkli vhodný produkt. Ak klient porozumie ponúknutému produktu a ten pokryje jeho potreby, bude spokojný aj v budúcnosti, keď príde rad na nás a budeme mu vyplácať či už plnenie z poistnej udalosti alebo dohodnutú poistnú sumu. No a pre obchodníka znamená každý jeden spokojný klient aj zaslúženú odmenu.

Súčasný trh ponúka možnosť skĺbiť životné poistenia viacerých osôb do jednej poistnej zmluvy, alebo skombinovať si rôzne balíky v rámci životného poistenia. Na čom sa dá v tomto smere ušetriť u vás?

My sme v poslednej dobe ku každému z týchto produktov pripravili balíkové pripoistenia. Teda pripravili sme balíky rôzneho typu, úrovne, náročnosti aj cenovej dostupnosti. Veľmi dobre sa nám to osvedčilo, pretože v rámci balíka vieme oveľa lepšie ponúknuť zľavu napríklad na poistnom. Ak je niečo ponúkané v jednom balíku a komplexne, aj cena môže byť pre zákazníka prijateľnejšia. Osvedčuje sa nám to a teší nás, že balíky si získali veľkú popularitu u klientov.

Vnímate regionálne rozdiely, čo sa týka životného poistenia v regiónoch, kde ako poisťovňa pôsobíte?

Z interných prieskumov Komunálnej poisťovne vychádza, že detské životné poistenie je napríklad veľmi silné v Nitrianskom kraji, pravdepodobne preto, že tam žijú veľmi rodinne založení ľudia. Vo finančne slabších regiónoch, kde je napríklad vysoká nezamestnanosť, vidieť, že ľudia sa sústreďujú hlavne na pokrytie hlavných rizík, na šetrenie už im nezostáva veľa peňazí. Východné Slovensko veľmi fandí investičnému poisteniu, čo je pomerne prekvapujúce.

Kam smerujú trendy v oblasti životného poistenia a na čo sa chcete prioritne zamerať do budúcnosti?

V rámci životného poistenia naďalej podporujeme detské životné poistenie. V najbližších mesiacoch, pravdepodobne začiatkom budúceho roka, plánujeme predstaviť poistenie pre starších ľudí, pretože v praxi vnímame, že ak má niekto viac rokov a isté zdravotné problémy, máva často problém sa vhodne poistiť. Toto chceme zlepšiť a ponúknuť aj takýmto klientom nové možnosti v rámci životného poistenia.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články