Poisťovníctvo v roku 2016: Vladimír Bakeš, Komunálna poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2016: Vladimír Bakeš, Komunálna poisťovňa

Aký bol pre poistný trh na Slovensku rok 2015?
Z hľadiska poisťovníctva hodnotím rok 2015 ako priaznivý pre túto oblasť. Či už hovoríme o segmente neživotného alebo životného poistenia, definitívne sme preklenuli dopady krízového obdobia a trh viacmenej kopíroval krivku s rastúcou tendenciou.

Kapitálové produkty majú z pohľadu dopytu ešte stále prevahu nad investičnými, čo pripisujeme predovšetkým stále atraktívne nastavenej technickej úrokovej miere. Autopoistenie sa cenovo výrazne nemenilo, predovšetkým v rámci PZP poisťovne opäť raz kreovali služby navyše akoby siahli na cenu.

Z hľadiska škodovosti sme sa museli v prvých mesiacoch vysporiadať s častejším snežením, ktoré spôsobilo zvýšenie počtu poistných udalostí hlásených hlavne na motorových vozidlách. Pre mesiace máj až júl bolo zase príznačné vyčíňanie prívalových dažďov a krupobitie, čo taktiež nepriaznivo zasiahlo majetok niektorých našich klientov. Prípravy na európsku smernicu Solvency II vrcholili.

Začiatkom roka ako súčasť týchto príprav sme sa podrobili tzv. stress testom, ktoré potvrdili, že slovenský poistný trh sa nachádza v dobrej kondícií. Poistný trh 2015 bol charakteristický aj zmenou názvov niektorých poisťovní ako výsledok fúzie, zmeny akcionára či koncernovej politiky.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch?
Posledné mesiace boli skôr bilancovaním roka. Podľa predbežných výsledkov nám stúpol trhový podiel a počet poistníkov narastá. V neživotnom poistení v rámci dosahovania výsledkov posilňujeme trhovú pozíciu rovnako ako v uplynulých 3 rokov, pričom naďalej silným ťahúňom tohto segmentu ostáva autopoistenie.

Životné poistenie zotrváva v tesnom závese za neživotným segmentom, pričom v roku 2015 sa naplno prejavil trend, ktorý potvrdzuje, že Slováci začínajú byť prístupnejší aj riziku. Investičný charakter zmlúv postupne naberá na popularite a tento rok ich počet rástol rýchlejšie ako pri kapitálových.

Na aké inovácie či novinky v produktoch ste stavili v posledných mesiacoch, aby ste udržali krok s požiadavkami klientov?
Reagujeme na dopyt trhu pomerne promptne. Od júla tohto roku v rámci povinného zmluvného poistenia už napríklad neprihliadame na vek poškodeného vozidla a počtu najazdených kilometrov a náhradné diely preplácame v plnej výške, teda bez započítania amortizácie.

V poistení nehnuteľnosti sme sa zamerali na riešenie rôznych havarijných situácií, ktoré nastali v domácnostiach našich klientov bezprostredne po poistnej udalosti. Výsledkom toho sú asistenčné služby ako súčasť poistenia, kedy poisťovňa na základe žiadosti klienta, vyšle odborného remeselníka priamo dojeho domu a ten zabezpečí opravu, upratovanie či núdzové ubytovanie.

V životnom poistení sme sa viac zamerali na tvorbu investičných produktov, minimálne sme posilnili investičný charakter vo forme voliteľných pripoistení aj v niektorých kapitálových produktov.

Pozornosť sme upriamili aj na elektronizáciu procesov prevádzky, ktorej ubudla značná časť administratívy a v neposlednom rade sme rozšírili sieť spolupracujúcich autorizovaných aj neautorizovaných autoservisov, kde za zvýhodnené platby môžu naši klienti realizovať opravy svojich vozidiel.

Ako prebiehala v tomto roku komunikácia s maklérmi?
Maklérske spoločnosti aj v roku 2015 pozitívne ovplyvnili naše obchodné výsledky. Výrazným podielom sa pričinili na rozširovaní klientskej základne, zabezpečujú širokú dostupnosť našich produktov a kvalitný servis. Ich prínos má pre našu spoločnosť neoceniteľný význam.

Prezraďte nám vaše odhady do ďalších mesiacov za vašu poisťovňu.
Radi by sme udržali nastavené tempo rastu ako po minulé roky. Nástupom nového roka sa plne sústredíme na aktualizáciu súčasných produktov v životnom poistení nielen z dôvodu zatraktívnenia pre klienta, ale aj v dôsledku zapracovania novej technickej úrokovej miery, ktorá by mala byť konkurencieschopná, keďže jej hodnota už nie je výsledkom nariadenia NBS, ale plne v kompetencii poisťovní.

Popracujeme na produktovom portfóliu pre malých a stredných podnikateľov, na širšej ponuke pre oblasť komunálnej sféry a aj naďalej bude pre nás predstavovať prioritu rozširovanie obchodnej služby ako súčasť servisu pre klientov. Najbližšie obdobie bude tiež pokračovaním trendu z uplynulých rokov – byť v porovnaní s konkurenciou o krok vpred v oblasti služieb, čo do kvality aj obsahu, a snaha zabezpečiť ich väčšiu dostupnosť klientom.

A čo sa týka poistného trhu v roku 2016? Na čo sa môžeme pripraviť?
Úrazové pripoistenia vzbudzujú stále najväčší ohlas spomedzi zákazníkov a nič nenasvedčuje tomu, že by sa v nasledujúcom období malo niečo zmeniť. Technická úroková miera je opäť raz nižšia na tento rok.

Poisťovne budú ponúkať kapitálové produkty s garantovaným zhodnotením na úrovni cca 1,0 % a iné dokonca už pristúpili k ukončeniu ich predaja. Vo svojom portfóliu si tak ponechali len investičné, čím predpokladám, že pozornosť viac upriamia na ich propagáciu, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu povedomia o investovaní a zároveň podpore predaja rizikovejších produktov.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články