ZP Union sa pripravuje na tretiu vlnu pandémie. Nemocniciam sľubuje viac peňazí


			ZP Union sa pripravuje na tretiu vlnu pandémie. Nemocniciam sľubuje viac peňazí

Dostanú viac ako len garantované paušály – zdravotná poisťovňa Union pošle nemocniciam v nasledujúcich mesiacoch financie navyše. 

V prichádzajúcej tretej vlne pandémie tak chce popri prípadných covidových hospitalizáciách podporiť aj dobiehanie odloženej zdravotnej starostlivosti z predchádzajúceho obdobia, kedy sa menej vyšetrovalo, aj operovalo.

Podľa hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej viaceré ústavné zdravotnícke zariadenia informovali ZP Union o tom, že na základe predchádzajúcich skúseností zaviedli hygienicko-epidemické, priestorové a organizačné zmeny v nemocnici tak, aby spoločne dokázali čeliť náporu na tzv. červené lôžka a zároveň poskytovať plnohodnotnú „bielu medicínu“. „Hlásia sa nám aj poskytovatelia, ktorí deklarujú dostatočné kapacity na „dobiehanie“ odloženej zdravotnej starostlivosti z predchádzajúcich dvoch vĺn,“ tvrdí Dupaľová Ksenzsighová.

„Nemocniciam sme preto poslali dodatky ku zmluvám, v ktorých sa zaväzujeme zaplatiť za ošetrovanie našich poistencov aj nad rámec dohodnutých paušálov. Veríme, že sa tak naši poistenci dostanú k lekárom rýchlejšie a skôr vyriešia svoje zdravotné problémy,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia ZP Union.

Zdroj: Union

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články