Dovolenka? Slováci sa proti Covidu-19 zvlášť pripoisťujú


			Dovolenka? Slováci sa proti Covidu-19 zvlášť pripoisťujú

Sprostredkovatelia vnímajú zvýšený záujem ľudí o to, ako jednotlivé poisťovne kryjú  prípadné ochorenie na Covid-19 zistené počas pobytu v zahraničí.

Hoci vlani sa vzhľadom na koronakaranténu necestovalo a štatisticky tak poisťovne a finanční sprostredkovatelia zaznamenali pokles poistných zmlúv cestovného poistenia, situácia sa obracia.

Rastie nielen počet poistných zmlúv, ale Slováci sa proti následkom prípadného ochorenia na COVID-19 počas dovolenky v cudzine snažia  zabezpečiť.

Čím ďalej, tým viac klientov nás oslovuje so žiadosťou o informácie, akým spôsobom je v ktorej poisťovni kryté prípadné ochorenie na Covid-19 zistené počas pobytu v zahraničí. Mnohí z nich sa nespoliehajú na automatické krytie v základnom balíku, ale radšej investujú do pripoistenia,“ konštatuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie UNIVERSAL maklérsky dom, jednej z najväčších nezávislých maklérskych spoločností na Slovensku.

Rešpekt pred novodobou hrozbou

Ako ukazujú štatistiky, ostatné roky pred pandémiou počet poistných zmlúv cestovného poistenia už postupne rástol. „Počet poistných zmlúv cestovného poistenia sprostredkovaných len našou spoločnosťou vzrástol za ostatných päť okov pred pandémiou o viac ako 60 %. To nám ukazuje, že Slováci postupne dozrievajú. Stávajú sa finančne zodpovednejšími nielen voči sebe, ale hlavne voči svojim najbližším,“ podotýka Pavol Michalec.

Samozrejme, zmenená situácia a mutujúca pandémia dávajú zabrať aj poisťovniam. Slováci sa totiž snažia kryť najmä pre prípad, že si aj napriek dvojitému očkovaniu donesú domov neželaný „suvenír“. Ak aj poisťovne majú pandémiu riešenú v rámci základného balíka, rastie záujem si toto riziko pripoistiť.

Pozor na skladbu poistenia

Ako však podotýka odborník, nie vo všetkom sú Slováci v poistení až takí dôslední. Mnohí sa pri ostatných, nekovidových rizikách, často spoliehajú na to, že sa nič nestane a poisťujú sa tak skôr „pro forma“.

Dokonca, ako ukazujú skúsenosti, často mnohé druhy rizík a poistení opomínajú. No je obrovský rozdiel uzavrieť len cestovné poistenie, respektíve len poistenie batožiny, a poistiť si všetky zdravotné riziká, ktoré sa môžu počas poistnej udalosti na dovolenke objaviť. Poistenie totiž dokáže významne zmierniť následky poistnej udalosti, no ak je zle vyskladané,  prípadne nepokrýva potrebné riziká, poistná udalosť môže človeku hlboko načrieť do vrecka. Poisťovne majú v prípade výluk totiž možnosť úplne odmietnuť, alebo krátiť poistné plnenie.

Práve objavovanie nových atrakcií v dovolenkových destináciách prináša aj novodobé nástrahy. „Ide najmä o rizikové športové a zážitkové aktivity,“ poukazuje Pavol Michalec. Veľmi často sa stáva, že ľudia idú na dovolenku len so základným, teda najlacnejším cestovným poistením s tým, že tam nejdú športovať, len oddychovať na pláži.

„No keď uvidia iných dovolenkárov, napríklad lietať na padáku za člnom, chcú si to vyskúšať aj oni. Keby sa im však pri tom stal úraz, následkom ktorého by skončili v miestnej nemocnici, ich cestovné poistenie by im náklady na liečenie nekrylo a museli by ich uhradiť z vlastného vrecka,“ upozorňuje na časté dôsledky Pavol Michalec. Ako konštatuje, najviac problémov sa stáva, ak ľudia nedocenia výšku rizika. „Často ani netušia, že zábava tohto typu je uvedená vo výlukách, a teda následky musia niesť sami,“ dodáva.

Veľké oči však majú Slováci aj v prípade poistenia zodpovednosti za škody. „Pokiaľ by nebolo zahrnuté v produktovom balíku, mnohí ľudia by si ho neuzavreli. Pritom si neuvedomujú, že ak spôsobia niekomu škodu na zdraví, čo sa často stáva pri športe, budú musieť poškodenému uhradiť nielen všetky náklady na liečenie, ale aj bolestné stanovené rozhodnutím súdu,“ upozorňuje odborník UNIVERSAL maklérsky dom. Bežne sa pritom tieto sumy pohybujú v desiatkach tisícoch eur.

Nepodceňujte riziká

Ako preto podotýka, ak sa v odborných termínoch či podmienkach poistenia nevyznáte, je lepšie sa obrátiť na skúseného finančného odborníka. „Tak, ako si nikto nerobí sám chirurgickú operáciu, tak aj v prípade finančných záležitostí, akou je aj cestovné poistenie, je lepšie si nechať vysvetliť všetky podmienky poistenia vrátane výluk. Pri cestovnom poistení totiž ide nielen o peniaze z rodinného rozpočtu, ale najmä o zdravie, a niekedy dokonca aj o život,“ dodáva Pavol Michalec z UNIVERASAL maklérsky dom.

Zdroj: UNIVERSAL maklérsky dom

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články