Dovolenka bez cestovného poistenia je hazard


			Dovolenka bez cestovného poistenia je hazard
26.6.2018 Poistný trh, Produkty

Pri plánovaní každej cesty do zahraničia zodpovední Slováci myslia na komplexné cestovné poistenie.

To, okrem preplatenia liečebných nákladov, zahŕňa aj poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na majetku či zdraví, poistenie batožiny a právnych služieb. Leto by malo byť obdobím oddychu a riskovať dovolenku, ktorá sa bez poistky môže niekoľkonásobne predražiť, je zbytočný hazard.

„Cestovné poistenie by malo byť súčasťou základnej výbavy pri každej ceste do zahraničia. Nikdy totiž neviete, čo sa môže prihodiť. Stačí malá nehoda, napríklad zlomený zub alebo meškajúca batožina, a dovolenka sa môže zbytočne predražiť,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: „Každý rok preplácame našim klientom množstvo škôd, ktoré sa mnohokrát šplhajú do výšky tisícok eur.“

Poisťovňa KOOPERATIVA sa rok čo rok stretáva s rôznymi poistnými udalosťami, niektoré sa však každoročne objavujú vo zvýšenej miere. Pri letných dovolenkách sú to najčastejšie problémy s trávením, drobné úrazy, bolesti uší a pribúdajú zranenia spôsobené pádom z motoriek a skútrov v exotických krajinách.

Cestovné poistenie však poskytuje oveľa širšie krytie ako len náhradu nevyhnutných nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou pri akútnej zmene zdravotného stavu. Okrem poistenia liečebných nákladov obvykle zahŕňa aj finančnú náhradu v prípade úrazu, vrátane jeho trvalých následkov, poistenie batožiny či poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému je užitočné, ak napríklad dieťa poškodí tovar v obchode alebo zariadenie hotela a majiteľ žiada náhradu škody. Cestovné poistenie poskytuje aj krytie nákladov spojených s prevozom nebohého na Slovensko, alebo návštevu rodinného príslušníka v dovolenkovej destinácii v prípade dlhodobej hospitalizácie poisteného.

Medzi pravidelne sa opakujúcimi príhodami ako napr. vyššie spomínané drobné úrazy či bolesti, sa z času na čas objaví aj kurióznejšia udalosť, ktorá sa však našťastie v týchto prípadoch skončila vďaka komerčnému cestovnému poisteniu ako úsmevná historka z letnej dovolenky:

  • Klient si pri tlačení automobilu, ktorému došlo palivo, popálil ruky na rozpálenej karosérii.
  • Klientovi ukradli z batožiny peňaženku a mobil cvičené opice.
  • Klientovo dieťa spadlo z ťavy a zlomilo si prst na ruke.
  • Deti pri hre vo vestibule hotela rozbili umelecké sklo.

Historicky najvyššie poistné plnenie, ktoré poisťovňa KOOPERATIVA klientovi preplatila, bolo 47 tisíc eur a súviselo so zranením a potrebnou hospitalizáciou v USA. „Nie všetky nehody je však možné preplatiť z cestovného poistenia. Odporúčame vždy pred ošetrením kontaktovať asistenčnú službu, ktorá môže potvrdiť, či je daná poistná udalosť krytá cestovným poistením a poradiť, ako postupovať pri riešení poistnej udalosti príp. môže odporučiť konkrétne zdravotnícke zariadenie a pripomenie, aké doklady si so sebou k lekárovi vziať,“ upozorňuje Silvia Nosková Illášová.

Cestovné poistenie stojí zvyčajne iba zlomok sumy, ktorú by ste za ošetrenie v zahraničí museli zaplatiť. Priemerná výška dovolenkovej poistnej udalosti je 200 eur, avšak najvyššia výška plnenia za minulý rok sa vyšplhala na viac ako 6 200 eur.

„Ak sa v priebehu dovolenky ocitnete v krízovej situácii, nezabudnite, že okrem delegáta vždy pomôžu a poradia operátori asistenčnej služby a operátori na linke pre hlásenie škôd. Zorientovať sa v zložitej situácii napríklad po autonehode pomôže aj mobilná aplikácia KOOPERATIVA Help,“ dodáva Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.

Aplikácia KOOPERATIVA Help je bezplatná pre všetkých, nielen klientov poisťovne, a vedie používateľa krok za krokom podľa jednotlivých situácií tak, aby poškodený nezabudol nafotiť škodu, vypísať Záznam o nehode, poradí, ako poskytnúť prvú pomoc a zároveň ponúka aj rýchle tlačidlo na linku 112. 

Zdroj: Kooperativa, SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS