Anna Višňovská: „Kariérny systém v NN praje tým, ktorí chcú na sebe pracovať. Sama som toho dôkazom“


			Anna Višňovská: „Kariérny systém v NN praje tým, ktorí chcú na sebe pracovať. Sama som toho dôkazom“
12.10.2020 Rozhovory

Anna Višňovská pôsobí v Obchodnej službe NN na pozícii Unit Manažéra. Svoju kariéru v NN začínala ako poradca a tieto skúsenosti dobre zhodnocuje pri vedení svojho osemnásť členného tímu. Aj na manažérskej pozícii stále vyhľadáva aktívny kontakt s klientmi, ktorý považuje za kľúčový prvok k úspešnému vedeniu svojej pobočky.

Anna Višňovská_NN

V Obchodnej službe NN zastávate pozíciu Unit Manažéra. Mohli by ste nám bližšie predstaviť organizačnú štruktúru, ktorú máte v NN? Ako Unit Manažér, akú veľkú obchodnú jednotku máte na starosti?

Naša organizačná štruktúra má pomerne jednoduché, pragmaticky funkčné vertikálne členenie. Internú distribučnú sieť v tvoria NN poradcovia, unit manažéri a regionálni riaditelia, pôsobiaci v deviatich regiónoch Slovenska.

Najvyššiu pozíciu zastáva riaditeľ internej distribúcie. V súčasnosti patrí do mojej žilinskej unity osemnásť poradcov, čím sa radíme medzi najväčšie na Slovensku – ako do počtu poradcov, tak aj výkonom. Samozrejme, takáto početná skupina nevznikla zo dňa na deň, ale postupným budovaním.

Za naším úspechom stojí dlhoročné vytváranie dôvery, vďaka ktorej sa nám darí personálne rásť – predovšetkým na základe osobných odporúčaní a spokojnosti samotných spolupracovníkov. Dôveru v obchode si však musíte zaslúžiť poctivou službou.

Pôsobíte v Žiline. Aké konkrétne formy podpory dostávate pre fungovanie vášho tímu priamo z riaditeľstva alebo centrály NN?

Spoločnosti NN veľmi záleží na spokojnosti spolupracovníkov, pretože len spokojný človek dokáže byť lojálny a prinášať obchod aj nad rámec stanovených cieľov. Okrem nadštandardných provízií sa pravidelne vyhlasujú motivačné súťaže s finančnými a zážitkovými odmenami, organizujú sa motivačné stretnutia manažérov, riaditeľov a ľudí z centrály NN, kde si vymieňame skúsenosti a na výročnej konferencii oceňujeme a verejne oslavujeme tých najlepší z nás.

Ja osobne sa teším aj z aktivít, ktoré sú k dispozícii na regionálnej úrovni. Nechýbajú medzi nimi spoločné teambuildingy, workshopy, školenia či regionálne motivačné súťaže. Tá starostlivosť zo strany centrály je i v regióne veľmi konkrétna. Za rovnako dôležitú považujem i pravidelnú a otvorenú komunikáciu, ktorú máme k dispozícii či už vo forme newsletterov alebo prostredníctvom vlastnej skupiny na sociálnej sieti.

Ako vyzerá bežný pracovný deň Unit Manažéra? Ste v pozícii riadiaceho pracovníka alebo máte stále blízky kontakt aj s klientom?

Na tejto práci ma najviac baví to, že každý deň je iný. O nejakom stereotype či rutine nemožno hovoriť. Pracovný deň mám časovo rozvrhnutý medzi skúsených poradcov a nováčikov. Tým sa venujem individuálne, na spoločných poradách, tréningoch alebo workshopoch smerujúcich k zvyšovaniu odbornej úrovne. Každodennou súčasťou môjho pracovného dňa je vyhľadávanie potenciálnych zamestnancov a stretávanie sa s nimi. Svojich kolegov si vysoko vážim a len vďaka spoločnej práci a dôvere sa nám darí napĺňať stanovené obchodné ciele.   

Na pozíciu Unit Manažéra som prešla z pozície poradcu, čo dodnes považujem za veľkú výhodu pri riadení tímu. Aj keď väčšinu pracovného času trávim s kolegami, nestrácam kontakt s klientmi. Časť svojho portfólia z obdobia pôsobenia na pozícii poradcu stále s veľkou radosťou osobne spravujem.

Rovnako rada chodím s mojimi nováčikmi na stretnutia s klientmi, kde je to tiež predovšetkým o budovaní dôvery. Súčasťou úspechu je i to, aby ste mali s klientom stály kontakt a rozumeli jeho potrebám, ktoré sa menia a vyvíjajú. 

Aké bola vaša cesta k manažérskemu postu. Ponúka NN podľa vás vhodné podmienky na osobnostný či kariérny rozvoj?  

Ako som spomínala, ja sama som toho dôkazom. Ponuka práce pre NN prišla v čase, keď som pociťovala potrebu zmeny v živote. Vtedy som pracovala v personálnej oblasti. Hoci som nemala ani tušenie, čo ma na pohovore čaká, zúčastnila som sa ho. Na otázku riaditeľa, čo viem o spoločnosti NN som odpovedala, že je to životná poisťovňa a všetko ostatné sa, dúfam, dozviem a naučia ma to.

Prijali ma na pozíciu finančného poradcu a musím povedať, že som dostala od firmy obrovskú podporu vo forme školení, tréningov a osobnostných rozvojových aktivít. Postupne som zisťovala, že toto je to, čo som hľadala. Hneď po dvoch rokoch ako poradkyňa som získala Medzinárodné ocenenie Limra.

V tom čase odchádzal vtedajší Unit Manažér a ja som dostala ponuku nahradiť ho. Bolo to pre mňa veľké ocenenie, ale aj výzva, ako zvládnuť túto úlohu. Našu jednotku tvorili skúsení a úspešní poradcovia, ktorí tu boli od samého začiatku pôsobenia NN na Slovensku. Jednoduché to rozhodne nebolo, ale najväčšou odmenou pre mňa bolo získanie rešpektu a ich osobné uznanie. Som hrdá, že mnohí z nich sú súčasťou môjho tímu ešte aj dnes.“

Čo by ste odkázali záujemcom, ktorí zvažujú prácu pre Obchodnú službu NN?

Keď sa dnes pozriem spätne na svoje pôsobenie v spoločnosti, môžem skonštatovať, že čas strávený v NN dal reálnu podobu tomu, čo som hľadala. Získala som veľa skúseností, odborne som „vyrástla“, mám okolo seba výnimočných ľudí, ktorí sú mojou druhou rodinou.

Na úplnom začiatku pritom stála jednoduchá túžba po zmene. A týmto by som chcela odkázať aj ostatným záujemcom, ak majú chuť na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a plniť si sny, nech neváhajú kontaktovať našu spoločnosť. Dostanú obrovský priestor na uplatnenie svojich obchodných zručností a kreativity, za čo budú navyše nadštandardne finančne odmenení.“

Zdroj: NN Poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články