Richard Varga, NN Slovensko: Naším najväčším úsilím je starostlivosť o ľudí


			Richard Varga, NN Slovensko: Naším najväčším úsilím je starostlivosť o ľudí

Celý svet zasiahla nečakaná pandémia s názvom koronavírus. Mnohí z nás sa ocitli v domácej karanténe a chtiac-nechtiac sme si kládli otázku, ako to všetko zvládneme.

Nepochybne sme sa opäť presvedčili, že zdravie a rodina sú to najcennejšie v živote a našou prioritou je ich ochrana. A práve zdravie ľudí a ich bezpečnosť stojí v centre pozornosti NN Slovensko. Oslovili sme preto na rozhovor riaditeľa internej distribúcie tejto spoločnosti Richarda Vargu.

Richard Varga_1_NN_Poisťovňa

Spoločnosť NN Slovensko (NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti) pôsobí u nás už takmer 25 rokov. Aká je jej súčasná pozícia na trhu? 

NN pôsobí na našom trhu už od roku 1996, kedy prišla na trh ako prvá medzinárodná životná poisťovňa Nationale-Nederlanden a o pár rokov neskôr sme naše produktové portfólio rozšírili o dôchodkové produkty – starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Mnohí klienti nás poznali aj pod značkou ING, no v roku 2015 sme sa vrátili ku koreňom a v súčasnosti sme NN, čo je odkaz na pôvodný názov.

Za tých 24 rokov na slovenskom trhu sme postupne rástli a dnes sa môžeme pochváliť najväčším počtom klientov v dôchodkovom sporení, kvalitným životným poistením s pestrou paletou pripoistení a širokým portfóliom investičných fondov spravovaných na vysokej úrovni.

Naše kľúčové postavenie sme ešte viac upevnili v januári minulého roka, keď skupina NN úspešne ukončila akvizíciu Aegon Životnej poisťovne a Aegon dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku. Vďaka tomuto spojeniu prinášame na trh to najlepšie z oboch spoločností a vytvorili sme kvalitné a cenou unikátne produkty životného poistenia. 

Kto je hlavným predajcom NN produktov?

Predovšetkým naša vlastná interná distribúcia a popredné maklérske spoločnosti. Interná distribučná sieť predstavuje kľúčový predajný kanál NN SR. Tvoria ju NN poradcovia, unit manažéri a regionálni riaditelia pôsobiaci v 9 regiónoch Slovenska.

Hlavnou úlohou našej internej distribučnej siete je pomáhať ľuďom spoznať výhody a istoty životného poistenia, ako aj dôchodkového sporenia. Naši poradcovia nepretržite a s vysokou odbornosťou ponúkajú ľuďom finančné zabezpečenie do budúcnosti, či už v prípade neočakávaných situácií alebo na penziu.

Podpora NN internej distribučnej siete pre ľudí však nekončí podpisom zmluvy – chceme byť pre našich klientov celoživotným partnerom a jednou z hlavných rolí každého dobrého NN poradcu je klienta pravidelne servisovať, aby bol maximálne chránený v každej etape svojho života.

Som presvedčený, že sa nám to darí, čoho dôkazom je i naše výrazné postavenie na trhu. Bez dôvery a spokojnosti klientov a, samozrejme, bez kvalitného ľudského kapitálu, ktorým NN disponuje, by sme dnes nepatrili medzi najlepších v oblasti životného poistenia, a vo sfére dôchodkového sporenia sme dokonca už dlhodobo jednotkou na trhu v počte klientov.

V čom vidíte silné stránky NN Slovensko a jej internej distribučnej siete?

NN Slovensko je silná a moderná spoločnosť so stabilným medzinárodným zázemím a s orientáciou predovšetkým na klientov a partnerov, ktorým ponúkame najlepšiu zákaznícku skúsenosť a kvalitné produkty odzrkadľujúce ich požiadavky a preferencie.

Pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží. Klientom aj obchodným partnerom ponúkame výhodné životné poistenie a dôchodkové sporenie v II. aj III. pilieri. Máme však na zreteli i spokojnosť našich NN poradcov. Chceme, aby sa u nás cítili výborne a vedeli, že sa môžu každý deň spoľahnúť na podporu zo strany NN.

Členov našej internej distribúcie si maximálne vážime, poskytujeme im potrebné vzdelávanie, motivačné programy a istotu, že za dobre odvedenú prácu budú nadpriemerne ohodnotení. Verím, že spokojný NN poradca nám zabezpečí spokojných klientov.   

Svet ovládol koronavírus. Nakoľko táto situácia ovplyvňuje vašu prácu?

Pre každú spoločnosť to bola nová, doteraz nepoznaná situácia, a museli sme sa s ňou rýchlo a adekvátne vysporiadať, a to najmä s ohľadom na potreby klientov, partnerov a tiež sieť našich interných predajcov. Naše ciele boli pritom jednoznačné – udržať biznis, služby aj servis v rovnako kvalitnom a profesionálnom chode ako pred pandémiou.

Napokon, životné poistenie hrá hlavnú rolu práve v neočakávaných životných chvíľach. A dovolím si povedať, že sa nám darí náš plán plniť. Napriek všetkému dosahujeme vynikajúce obchodné výsledky.

Samozrejme, udržateľnosť biznisu si vyžadovala a stále vyžaduje niekedy až nadľudské výkony našich ľudí. No myslím si, že situáciu zvládame, a to predovšetkým vďaka snahe a úsiliu internej sieti NN poradcov a tiež zamestnancom a maklérskym partnerom.

Ako funguje interná distribučná sieť počas pandémie, akú podporu dostávajú NN poradcovia?

Už počas prvej vlny sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť neočakávaným okolnostiam a prijali sme potrebné opatrenia na ochranu klientov i našich poradcov. Upravili sme i pracovné podmienky a NN poradcovia, ktorým to dovoľovali povinnosti, pracovali prevažne z domu a klientom poskytovali naďalej plnohodnotný servis.

Koronakríza nás nepoložila na kolená, naopak, zrýchlili sme náš vývoj a v rekordne krátkom čase sme prišli na trh s technologickou inováciou – ešte v apríli sme spustili vzdialený online servis a predaj životného poistenia a dôchodkového sporenia, vďaka čomu môžu naši poradcovia napĺňať potreby klientov aj z pohodlia domova.

Klientske zmluvy vieme uzatvárať na diaľku cez štandardné produkčné systémy a zariadenia s dotykovým displejom, a to vďaka intuitívnej aplikácii na zdieľanie obsahu a podpisovej aplikácii. Náročné obdobie pandémie teda zvládame bezproblémovo a naši klienti nepocítili ani nepociťujú žiadne nepríjemnosti.

Samozrejme, od začiatku sme si uvedomovali, že príchod koronavírusu na Slovensku komplikuje našim poradcom prácu. Snažili sme sa im maximálne pomáhať a podporovať ich, aby mohli komunikovať s klientmi na 100 %.

Na naše pobočky sme distribuovali ochranné rúška, kancelárske priestory sme pravidelne dezinfikovali a poskytli sme všetkým NN poradcom zdarma účinné testy na COVID-19. Keďže sa obmedzili aj možnosti vzdelávania, poskytli sme našim ľuďom grátis online kurzy a školenia a pripravili sme pre nich súbor praktických rád v súvislosti s koronavírusom.

A v neposlednom rade sme všetkým poskytli mimoriadnu finančnú podporu na preklenutie ťažkých časov. Myslím si, že tak ako celá naša spoločnosť, aj naši poradcovia ustáli celú situáciu vynikajúco.

Čo hlavné ste sa naučili počas koronakrízy?
Naučil som sa, že na všetko existuje reálne a účinné riešenie. Stačí len chcieť a neprepadnúť panike. Dnes už sme múdrejší, poučení skúsenosťou a pevne verím, že spoločne zvládneme aj aktuálnu vlnu pandémie.

Máme efektívne komunikačné aj online nástroje a zaviedli sme funkčné postupy, ktorých dodržiavanie nám dovolí plnohodnotne fungovať, ak by znovu nastal núdzový režim. Nezľakneme sa a pôjdeme ďalej. Už počas prvej vlny epidémie sme vytvorili špeciálnu podstránku pre klientov na našom webe, kde dokážeme okamžite zverejniť dôležité informácie súvisiace s koronavírusom, produktmi, poistným plnením či vývojom situácie na finančných trhoch.

Vieme optimalizovať a zjednodušiť likvidáciu poistných udalostí. A čo je dôležité, vieme, že dokážeme plnohodnotne napĺňať potreby našich klientov za každých okolností.

Aké je smerovanie vašej internej distribučnej siete do budúcnosti?

Naďalej chceme poskytovať klientom kvalitné produkty a služby šité na mieru. Chceme pomáhať ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží a tomu prispôsobíme naše biznis plány a stratégie. A je to aj o našich NN poradcoch.

Našim zámerom je, aby každý NN poradca bol vo svojej práci spokojný, čo najviac profesionálny, a zároveň vnímal svoj vzťah so spoločnosťou NN ako výnimočné partnerstvo. Naše najväčšie úsilie preto smeruje k starostlivosti o našich ľudí. Iba takto môžeme zabezpečiť náš hlavný cieľ – spokojný klient v každej etape jeho života. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články