NN Životná poisťovňa a AEGON Životná poisťovňa sa zlúčili


			NN Životná poisťovňa a AEGON Životná poisťovňa sa zlúčili

Začiatkom roka 2019 spoločnosť NN Group úspešné ukončila akvizíciu spoločností AEGON Slovensko.

V súvislosti s touto transakciou sa ku dňu 1. januára 2020 úspešne zlúčili spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., a AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Dohodu o kúpe AEGON Životnej poisťovne a AEGON dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámila skupina NN Group už 16. augusta 2018. Potrebné súhlasy všetkých zúčastnených regulátorov získala ešte v decembri 2018 a dňa 8. januára 2019 úspešne ukončila celú akvizíciu spoločností AEGON Slovensko.

V súvislosti s touto transakciou sa k 1. 11. 2019 zlúčili spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a AEGON, d.s.s., a.s. a k 1. 1. 2020 aj obe životné poisťovne. NN Životná poisťovňa, a.s., tak posilnila svoje postavenie na trhu poisťovníctva, kde patrí ku kľúčovým hráčom. Klientom tak ponúka zázemie ešte väčšej a silnejšej spoločnosti, s orientovaním sa na kvalitný zákaznícky servis a využívanie inovatívnych technológií pri predaji a správe produktov životného poistenia.

„Zo zlúčenia budú benefitovať predovšetkým naši klienti. Spájame to najlepšie z oboch spoločností. Zdieľanie know-how a technológií nám umožní prinášať ešte kvalitnejšie, rýchlejšie a modernejšie služby. Zlúčenie nemá žiadny vplyv na podmienky poistenia klientov oboch spoločností. Klienti sa môžu spoľahnúť, že dodržíme všetky dohodnuté zmluvné podmienky a budeme im oporou v prípade nepriaznivých životných situácií,“ hovorí generálny riaditeľ NN Slovensko, Peter Brudňák.

Kľúčovým krokom k vyššej spokojnosti klientov je aj digitalizácia služieb. Klienti môžu naďalej využívať klientske on-line portály k správe ich životného poistenia a tešiť sa môžu i na mnohé vylepšenia, s ktorými NN prichádza na trh životného poistenia.

NN Životná poisťovňa, a.s. je súčasťou medzinárodnej skupiny NN. Táto holandská značka pôsobí na trhu už vyše 170 rokov v oblasti poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investícií. NN je prítomná v 18 krajinách sveta, kde sa stará o finančnú budúcnosť 15 miliónov klientov.

Zdroj: NN Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články