Protimonopolný úrad schválil koncentráciu NN Group a Aegonu


			Protimonopolný úrad schválil koncentráciu NN Group a Aegonu
21.11.2018 Poistný trh

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncom októbra koncentráciu NN Group a Aegonu.

Ako ďalej úrad informoval prostredníctvom tlačovej správy, koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly holandskej NN Group nad slovenskými spoločnosťami Aegon Životná poisťovňa a Aegon d.s.s. a českej firmy Aegon Pojišťovna. Nadobudnutím životnej poisťovne NN Group zároveň nadobudne aj jej dcérsku spoločnosť Aegon Partner.

Aktivity skupiny NN a spoločností Aegon Životnej poisťovne, Aegon d.s.s. a Aegon Partner sa podľa PMÚ prekrývajú v oblasti životného poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Prepojenie úrad identifikoval aj v oblasti distribúcie poistných produktov, kde spoločnosti Aegon Životná poisťovňa, Aegon d.s.s. a Aegon Partner poskytujú sprostredkovanie finančných produktov.

Pri poskytovaní životného poistenia sa podľa PMÚ aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú v miere, v ktorej z hľadiska trhových podielov nedosahujú hranicu ovplyvneného trhu. V prípade niektorých čiastkových produktov v životnom poistení boli síce trhové podiely účastníkov koncentrácie po spojení vyššie ako stanovená hranica pre ovplyvnené trhy, avšak vzhľadom na výšku podielu a charakter konkurentov PMÚ neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie na hospodársku súťaž.

Úrad neidentifikoval negatívne účinky na podmienky hospodárskej súťaže ani na trhu starobného dôchodkového sporenia. Takéto stanovisko PMÚ zaujal vzhľadom na štruktúru trhu a charakter konkurenčných spoločností, ktoré predstavujú spoločnosti patriace do nadnárodných ekonomických skupín a tiež vzhľadom na mieru regulácie sektora.

„Posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," dodal úrad.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS