SIBAF® fórum 2020 aj s Ministerstvom financií SR a ich témami


			SIBAF® fórum 2020 aj s Ministerstvom financií SR a ich témami

Už 8. októbra sa uskutoční online SIBAF® fórum 2020, ktoré bude paralelne prebiehať v 2 virtuálnych miestnostiach. Organizátori sfinalizovali program.

Do programu sa podarilo zapojiť aj zástupcu Ministerstva financií SR, ktorý sa v rámci svojho vystúpenia vyjadrí k nasledovným otázkam:

  • Existuje v súčasnosti záväzný legislatívny plán noviel na finančnom trhu pre rok 2021? Predovšetkým z pohľadu zákona o FSaFP č.186/2009? Aké podstatné zmeny ministerstvo pripravuje osobitne pre sektor sprostredkovania poistenia?
  • V akom časovom horizonte sa plánuje novela zákona 381/2001 o PZP.  Aké kroky prípadne navrhne MFSR, ktoré prispejú k zníženiu počtu nepoistených vozidiel?
  • Je v rámci legislatívneho plánu zámer meniť zákon o dani z poistenia, plánuje sa zavedenie adresnosti vyzbieranej dane ?
  • Je v pláne zriadenie „Centra riešenia sporov“, ktorého zriadenie bolo už 2krát odložené?
  • Bude v budúcnosti portál www.FININFO.sk v rovnakom formáte slúžiť pre verejnosť?

Celý program si pozrite tu.

Online platforma bude umožňovať prednášajúcich sa bezprostredne pýtať, diskutovať s nimi, riešiť s nimi otázky, ktoré Vám prípadne vyvstanú.

Program je určený najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych odddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách.

SIBAF® fórum prebehne už tradične v duchu aktuálnych tém, s odbornými prednášajúcimi a s použitím názorných príkladov z praxe.

Registrujte sa na SIBAF® fórum 2020 tu.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články