Spoľahlivý partner Poštovej poisťovne v oblasti investovania


			Spoľahlivý partner Poštovej poisťovne v oblasti investovania
20.12.2017 Produkty

Životné poistenie je v dnešnej dobe nenahraditeľným nástrojom finančného zabezpečenia. Jeho prvotným poslaním je finančné krytie pozostalých v prípade úmrtia poisteného a zachovanie životnej úrovne poisteného, v prípade nepriaznivých udalostí, akými sú vážne ochorenie, ťažký úraz alebo invalidita.

Vzhľadom na súčasný demografický vývoj spoločnosti a čoraz väčší problém so starnutím populácie, či nízkym koeficientom pôrodnosti, sa význam životného poistenia posúva aj do roviny financovania postaktívneho života. Vhodne nadstavené životné poistenie tak môže slúžiť ako užitočný doplnok dôchodkového poistenia.

Na trhu je množstvo poistných produktov s investičnou zložkou, ktoré spájajú výhody životného poistenia a investovania do rôznych finančných nástrojov. Krytie v hlavných aj doplnkových poisteniach v jednotlivých poisťovniach sú veľmi podobné, diferenciácia produktov sa prejavuje najmä v investičných fondoch a stratégiách, ktoré si môže klient zvoliť.

Preto je mimoriadne dôležité, aby poisťovňa spolupracovala so silnou finančnou inštitúciou, ktorá sa venuje správe takýchto fondov.

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky je správca s dlhodobou tradíciou na slovenskom trhu a s tímom špičkových portfólio manažérov. Práve táto spoločnosť sa stará o zhodnocovanie sporiacej zložky poistného, investovaného klientmi Poštovej poisťovne v rámci poistno-investičného variantu Životného poistenia Mozaika.

Viac o Životnom poistení Mozaika nájdete na internetovej stránke poisťovne: http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/zivotne-poistenie-mozaika/

Prvá penzijná ponúka možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov od roku 1995, čím sa radí medzi správcovské spoločnosti s najdlhším pôsobením na slovenskom trhu. O jej úspechu hovoria aj viaceré ocenenia fondov:

  • KORUNA (napr. 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií)
  • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (napr. 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórií Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016. Zároveň sa stal absolútne najpredávanejším fondom v roku 2016)
  • Dynamické portfólio (napr. 2.miesto v súťaži Zlatá minca 2014 v kategórii Zmiešané fondy)

Viac o spoločnosti Prvá penzijná a možnosti investovania do podielových fondov nájdete na internetovej stránke: https://www.penzijna.sk/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články