Čo poskytuje poistná ochrana pred úrazmi v Poštovej poisťovni?


			Čo poskytuje poistná ochrana pred úrazmi v Poštovej poisťovni?
21.6.2018 Produkty

Úrazy patria k tým najnepríjemnejším ťažkostiam v živote. Prichádzajú náhle a nečakane, môžu mať výrazne negatívny vplyv na kvalitu života.

Či už ide o fyzickú, psychickú alebo finančnú záťaž, úraz negatívne ovplyvňuje aj ostatných rodinných príslušníkov. Dôležitým a efektívnym nástrojom na zmiernenie týchto následkov je bezpochyby životné, respektíve úrazové poistenie.

Správne zvolené úrazové poistenie môže zmierniť finančné tažkosti spôsobené výpadkom príjmu počas rekonvalescencie po úraze, ale zároveň pôsobí ako forma istoty a zabezpečenia fungovania celej rodiny v tomto období. Pokiaľ obsahuje úrazové poistenie aj niečo „navyše“, napríklad asistenčné služby pre domácnosť a rodinných príslušníkov, je to tá správna kombinácia.

Úrazové poistenie Plus Poštovej poisťovne poskytuje krytie a pomoc v prípade úrazu, jeho liečenia a prípadných následkov, ale tiež umožňuje poistenému zdarma využívať Asistenčné služby pre domácnosť a rodinných príslušníkov 24 hodín denne a to všetko už od 11 € mesačne. Klient si môže zvoliť: základný, rozšírený alebo komplexný súbor pripoistení.

  • V prvom roku predaja sa pre tento produkt rozhodlo viac ako 1 400 klientov. Zaujímavé je, že hoci ženy sú vo vzťahu k poisteniu zodpovednejšie, Úrazové poistenie Plus využívajú viac muži (tvoria 53 % klientov).
  • Zo štatistík vyplýva, že úrazy sa stávajú až 4-krát častejšie mužom ako ženám, čo sa prakticky odrzkadluje aj pri voľbe jednotlivých úrazových súborov – kým ženy majú vo všetkých troch súboroch takmer rovnomerné tretinové zastúpenie, muži si volia až v 45 % prípadoch komplexný súbor úrazových pripoistení, ktorý poskytuje najvyššie poistné krytie iba za 16 € mesačne.
  • Rozšírený súbor si zvolilo 34 % mužov a základný súbor s najnižším poistným krytím iba 21 % mužov. Dalo by sa teda povedať, že hoci ženy sú všeobecne vo vzťahu k poisteniu zodpovednejšie, muži si uvedomujú rizikovosť a vyššiu početnosť úrazov, preto siahajú častejšie po najvyššom poistnom krytí.

Úrazové poistenie Plus si môže uzatvoriť každý dospelý klient vo veku 18 až 65 rokov, ktorý nie je aktuálne práceneschopný, pripútaný na lôžko, tažko zdravotne postihnutý, uznaný invalidným, prípadne v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Úrazové poistenie Plus je obľubené najmä u klientov okolo 40tky, priemerný vstupný vek do poistenia je 39,5 roka. Veľkú skupinu klientov však tvoria aj mladí do 25 rokov, ktorí si uzatvárajú poistenie na začiatku svojho pracovného života a početná skupina sú tiež klienti okolo 50. roku života, nakoľko výhodou tohto produktu je konštantná výška mesačného poistného nezávislá od veku poisteného.

Rovnako na výšku poistného nemá vplyv ani to, či má klient manuálne zamestnanie alebo vykonáva len menej rizikovú administratívnu činnosť.  Asistenčné služby, ktoré poskytuje Poisťovňa k Úrazovému poisteniu Plus zdarma, sú praktickým pomocníkom v nepríjemných situáciách. Spomedzi asistečných služieb sú doposiaľ najviac využívané služby Lekár na telefóne, Havária v domácnosti a Porucha domáceho spotrebiča.

Zdravotná asistencia zahŕňa:

  • pomoc Lekára na telefóne pre seba alebo blízkeho rodinného príslušníka (konzultácia zdravotného stavu, vysvetlenie diagnózy, výsledkov, informácie o liekoch a pod.),
  • Odvoz z nemocnice po ukončení hospitalizácie,
  • Sprevádzanie poisteného k lekárovi na kontrolu.

Praktická asistencia v domácnosti zahŕňa:

  • práce vykonané vybraným remeselníkom v prípade Havárie v domácnosti,
  • pomoc v prípade zablokovania (zabuchnutia) dverí,
  • pomoc pri Poruche domáceho spotrebiča.

Viac informácií získate na ktorejkoľvek pošte, alebo na stránke Poštovej poisťovne: http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/urazove-poistenie-plus/

Mgr. Juraj Pauschek
Produktový manažér Poštovej poisťovne

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články