Cestovné poistenie od Poštovej poisťovne: ochráňte sa na cestách v zahraničí


			Cestovné poistenie od Poštovej poisťovne: ochráňte sa na cestách v zahraničí
22.6.2018 Produkty

Cestovanie je zábava. Pozitívne zážitky a skúsenosti z ciest nám dlho zostávajú v pamäti a spomienka na ne nás robí šťastnými, túžime ich zažiť znova a znova.

Nech cestujeme za akýmkoľvek účelom, snažíme sa tieto cesty viac či menej plánovať a organizovať. Ak v rámci našej cesty zlyhá čo i len jedna z naplánovaných vecí, cestovanie prestáva byť zábavné a musíme riešiť nepríjemné situácie.

Predovšetkým pri zahraničných cestách sme často nútení riešiť nepredvídateľné situácie. Niektoré riziká eliminovať nevieme, vieme však eliminovať ich následky. Hovoríme o udalostiach ako sú napr. nevyhnutná liečba, ošetrenie alebo hospitalizácia po vzniku choroby alebo úrazu, ale aj škody, ktoré spôsobíme inej osobe v zahraničí. Po ich vzniku je dôležité udržať si ekonomickú stabilitu a zvládnuť nečakané finančné výdavky, ktoré súvisia s odstránením následkov takejto udalosti.

Poistenie je najlacnejší spôsob ochrany pred nepredvídateľnými stratami na cestách v zahraničí. Najdôležitejšou zložkou každého poistného krytia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí – úhrada nákladov na akútne ošetrenie, nákladov na prevoz na územie SR, nákladov na opatrovníka alebo návštevu blízkej osoby. Druhou v poradí je poistenie zodpovednosti za škodu na majetku živote a zdraví iných osôb a následne poistenie batožiny.

Cestovné poistenie do zahraničia ponúka Poštová poisťovňa v dvoch kategóriách. Pre individuálne jednorazové cesty do zahraničia (pre občasných cestovateľov) je určené Cestovné poistenie ONLINE, ktoré je možné dojednať prostredníctvom webovej stránky poisťovne www.postpo.sk.

Jeho cena pre jednu osobu závisí od cieľovej destinácie (či je krajina cez ktorú prechádzame do cieľa svojej cesty, zaradená medzi krajiny územnej oblasti Chorvátsko, Európa alebo ostatný „svet“), od počtu dní pobytu a od zvoleného rozsahu poistného krytia (či nám viac vyhovuje Základný balík rizík, Rozšírený balík alebo balík Komfort).

Viac o Cestovnom poistení ONLINE sa nachádza na internetovej stránke Poštovej poisťovne:
http://www.ppabk.sk/produkty/cestovanie/cestovné poistenie ONLINE/

Druhá kategória Cestovného poistenia je určená pre klientov, ktorí cestujú do zahraničia opakovane počas roka. Toto poistenie je možné dojednať len ako doplnkovú službu k platobnej karte vydanej Poštovou bankou.

Jeho cena závisí od zvoleného variantu – individuálny alebo rodinný variant. Cena pre individuálny variant je 15,60 €/rok a pre rodinný variant 24,18 €/rok – v oboch prípadoch pri neobmedzenom počte ciest do celého sveta s dĺžkou trvania jednej cesty 60 dní a s rozsahom krytia tých najdôležitejších rizík a asistenčných služieb.

Výhodou rodinného variantu Cestovného poistenia k platobným kartám je, že rodinní príslušníci nie sú len manžel/ manželka a deti držiteľa platobnej karty ale aj jeho druh/ družka a ich deti. Rodinní príslušníci nemusia cestovať spolu s držiteľom platobnej karty.

Viac o Cestovnom poistení k platobným kartám nájdete na jej internetovej stránke:
http://www.ppabk.sk/produkty/cestovanie/cestovné poistenie k platobným kartám/

Ing. Miroslav Karovič,
produktový manažér Poštovej poisťovne.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS