Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020


			Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020
17.3.2020 Poistný trh

Čo to znamená pre poistné udalosti, kde je nutné platnú STK deklarovať?

Aktuálna situácia, ktorá je nielen na Slovensku, ale všeobecne na svete, je náročná pre fyzické i právnické osoby. Štát sa snaží v rôznych možných smeroch pomôcť. Jednou z foriem pomoci je aj aktuálny krok, ktorý podniklo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR).

Odpustenie pokuty STK a EK

MDV SR pripravilo opatrenie pre odpustenie pokuty za neplatnú STK a EK. Informoval o tom komunikačný odbor MDV SR. Rezort dopravy odporučil okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorej lehota platnosti uplynula štvrtkom, 12. marca 2020. Informáciu nájdete tu.

Poistený má ale povinnosť mať platnú STK

Pri riešení poistnej udalosti súvisiacej s dopravnou nehodou, resp. škodovou udalosťou, je však povinnosťou poisteného doložiť potvrdenie o platnej STK. V prípade, ak držiteľ vozidla bol objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, z objektívnych príčin ju nemohol absolvovať.

Aký bude postup poisťovní v tomto prípade? Bude nad rámec poistných podmienok?

Vzdelávacia spoločnosť EFIBA, ktorá organizuje aj SIBAF® podujatia, v tomto smere oslovuje poisťovne a dopytuje sa na ich postup v takomto prípade. Podarilo sa jej zatiaľ získať stanovisko od jednej poisťovne, ktorá bude na danú situáciu prihliadať a posudzovať ju individuálne. Jednak pri PZP, ale aj pri Kasko poistení.

Obdobné povinnosti poistených však platia aj v prípade poistenia majetku (domácnosti, priemysel, podnikatelia), kde je povinnosťou poisteného mať vždy aktuálne spracované revízie napr. komínov, kotlov, elektrických zariadení a iných zariadení s povinnosťou pravidelnej revízie. Nemožnosť vykonania týchto revízií môže tiež byť predmetom nejasných situácií v prípade poistnej udalosti.

Situácia je aj z aspektu poistenia kritická a riešenia si vyžadujú neštandardné prístupy. Spoločnosť EFIBA by v týchto dňoch rada vykonala analýzu a poukázala na riziká, ktoré v dnešnej situácii môžu vzniknúť pri možných poistných udalostiach.

Pre poisťovacích maklérov je mať viac vedomostí a poznatkov o týchto témach dôležité, aby sa predišlo nedorozumeniam pri potenciálnych škodách ich klientov. Dôležité je, aby boli deklarované pravidlá čo najjasnejšie. Ak sa to spoločnosti podarí, o výsledkoch vás budeme informovať.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články