Dr.  Klaus  Wöhry

Klaus  Wöhry

Funkcia: Člen predstavenstiev Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Dr. Klaus Wöhry je od 1. decembra 2018 členom predstavenstiev Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s..

Prevzal riadenie úsekov informačných a komunikačných technológií, interných služieb, neživotného a životného poistenia, resp. úsek správy zmlúv.

Dr. Klaus Wöhry je absolventom štúdia ekonomiky na univerzite v rakúskom Grazi, doktorandského štúdia sociálnych a ekonomických vied na univerzite v Innsbrucku a univerzitného kurzu projektového manažmentu v Salzburgu. Má certifikáty Internal Auditor, Financial Services Auditor a Risk Management Assessor (všetky z Institute of Internal Auditors, USA).

Dlhé roky pracoval ako riadiaci pracovník v oblasti finančníctva, a to hlavne pod značkou Wüstenrot v širšom európskom kontexte. Pôsobil ako člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne v Poľsku, člen dozornej rady Wüstenrot stavebnej sporiteľne v Chorvátsku a v rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako člen dozornej rady Wüstenrot poisťovne na Slovensku.

Vo Wüstenrot Gruppe v Salzburgu zastával pozíciu vedúceho manažmentu projektového portfólia a strategického plánovania. Popritom sa venoval aj publikačnej činnosti a vyučoval na Wirtschaftsuniversität Wien.  

Súvisiace články