SIBAF® fórum 2020  Úskalia čerstvo prijatej novely zákona AML


			SIBAF® fórum 2020  Úskalia čerstvo prijatej novely zákona AML

V NR SR v druhej polovici septembra 2020 bola prijatá  novela zákona  297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá by mala  nadobudnúť účinnosť 1. 11. 2020. Teraz máte možnosť bezplatne si vyskúšať softvér na zisťovanie PEP osôb, teda tých, ktoré sú politicky exponované.   

Riešenie nielen pre sprostredkovateľov životného poistenia

Podľa novely zákona musia povinné osoby svojich klientov identifikovať na základe poskytnutia osobných údajov a túto identifikáciu overiť z dokumentov poskytnutých klientom, alebo z dostupných verejných zdrojov; identifikovať konečného užívateľa výhod klienta; zistiť, či klient alebo jeho konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou; a v závislosti od rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu zistiť pôvod finančných prostriedkov alebo majetku.

Povinným osobám môže pomôcť aplikácia OK AML, ktorú na SIBAF® fóre 2020 predstaví spolu s úskaliami novely zákona p. Richard Marko z Digital Systems:  „Novela zákona môže zastihnúť podnikateľov nepripravených. Proces identifikácie klientov je časovo a technicky náročný. Podarilo sa nám vytvoriť službu, ktorá povinným osobám zjednoduší prácu a zamedzí zbytočným pokutám. Softwarové riešenie zabezpečí plnenie legislatívnych povinností s cieľom odhaliť a identifikovať neobvyklé obchodné operácie".

Celý program si pozrite tu.

Online platforma bude umožňovať prednášajúcich sa bezprostredne pýtať, diskutovať s nimi, riešiť s nimi otázky, ktoré Vám prípadne vyvstanú.

Program je určený najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych odddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách.

SIBAF® fórum prebehne už tradične v duchu aktuálnych tém, s odbornými prednášajúcimi a s použitím názorných príkladov z praxe.

Registrujte sa na SIBAF® fórum 2020 tu.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články