Lucie Žulavská, ČAP: Poisťovať povinne, či nepoisťovať rýchle elektrobicykle?


			Lucie Žulavská, ČAP: Poisťovať povinne, či nepoisťovať rýchle elektrobicykle?

Odborná poisťovnícka verejnosť v susednom Česku sa začína zoznamovať so zmenami, ktoré prináša revízia takzvanej Motorovej smernice (MID). Tá sa na pôde európskych orgánov riešila niekoľko rokov a priniesla nespočetné množstvo problémov a prekážok. Zamerajme sa na jednu z najzásadnejších zmien, ktorou je samotná definícia vozidla spadajúceho pod povinnosť MTPL. 

Na účely revízie MID (Motorová smernica) sa od začiatku legislatívneho procesu zo strany Európskej komisie počítalo s tým, že sa musí urobiť čo najprecíznejšia definícia vozidla spadajúceho pod povinnosť MTPL (poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla), aby sa tak právna situácia dostala do súladu s relevantnými judikátmi Súdneho dvora Európskej únie (Vnuk, Andrade atď.) a technologickým vývojom, pri zachovaní čo najširšej možnej ochrany poškodených prevádzkou vozidla.

Pri legislatívnom procese sa v susednom Česku vo verzii návrhu Európskej komisie najprv pracovalo s variantom „type approved“ princípu, kedy (zjednodušene povedané) všetko, čo je brané za vozidlo podľa Nariadenia EU 168/2013, by spadalo pod povinnosť MTPL, plus by sa navyše vydefinovali tie ďalšie kategórie vozidiel, ktoré sú prevádzkované a ktoré sa javia ako potenciálne rizikové (segway, elektrokolobežky atď.).

K samotnému koncu legislatívneho procesu, v rámci tzv. trialógov, bol ešte presadený aj ten aspekt, že vozidlom spadajúcim pod povinnosť MTPL nie je také „vozítko“, kde motor plní len pomocnú funkciu, čím zo scopu vypadli elektrobicykle.  


Mohlo by vás zaujímať: UNIQA získala ocenenie Slovak Superbrands  Award 2022


Ďalším vývojom v legislatívnom procese v rámci prerokúvania najmä na pôde Európskeho parlamentu však došlo k definičnému posunu. Kvôli predikcii toho, že „type approved“ princíp s v podstate taxatívnym vymedzením ďalších druhov vozítok by do budúcnosti spôsobil nutnosť opätovnej revízie MID, bol zvolený úplne odlišný prístup. 

Európsky parlament upustil od súladu s príslušným Nariadením a zadefinoval iba kombináciu rýchlosti a prevádzkovej hmotnosti pre posúdenie toho, aké kategórie vozidiel spadnú novo pod povinnosť MTPL. Ide tak o všetky vozidlá s rýchlosťou nad 25 km/h alebo s prevádzkovou hmotnosťou nad 25 kg a rýchlosťou nad 14 km/h. Ďalším kritériom je potom použitie vozidla v dobe škody, či slúžilo primárne na transport osôb a vecí, či plnilo funkciu pracovného stroja, a teda prípadná škoda nie je likvidná z MTPL.

Týmto zhora spomínaným vývojom však vzniká rozpor medzi súčasnou právnou úpravou, najmä zákona č. 168/1999 Sb., a ďalej potom zákona č. 56/2001 Zb., kedy ťažšie a rýchlejšie elektrobicykle s rýchlosťou nad 25 km/h sú brané ako vozidlá podliehajúce registrácii a poisteniu (avšak podľa oznámenia Ministerstva dopravy majitelia túto povinnosť dodržiavajú len výnimočne) a definícií v MID.

Veľká väčšina členských štátov EÚ, vrátane Nemecka, Talianska a Francúzska sa rozhodla ísť nad rámec Smernice a tieto rýchle elektrobicykle budú aj naďalej registrovať a poisťovať (za sadzby mopedu). 


Mohlo by vás zaujímať: Rusko-ukrajinský konflikt: Globálne dopady zasiahnu podnikateľov najmä v krajinách SNŠ a v Európe


Elektrobicykle pod 25 km/hod povinne nepoisťujú, berú ich ako bežné kolesá a prípadné škody spôsobené ich prevádzkou môžu byť kryté maximálne z poistenia bežnej občianskej zodpovednosti. Tu je však potrebné podotknúť, že na rozdiel od Česka, má v ostatných, najmä západných členských štátoch, toto rýdzo komerčné poistenie dohodnutá veľká väčšina občanov, a to na dostatočné limity poistného plnenia – korešpondujúcimi s limitmi vyžadovanými pre MTPL v rámci MID. 

V rámci pripravovanej národnej legislatívy v Česku tak máme v podstate dve možnosti – buď zachovať súčasný princíp a rýchle elektronické kolesá ďalej registrovať a povinne poisťovať na MTPL, alebo ich podľa definície danej MID z MTPL vylúčiť.

V prípade zvolenia druhého variantu by však musela byť široká verejnosť upozornená na skutočnosť, že väčšina členských štátov môže ísť v rámci svojich národných legislatív nad rámec definície MID a bude striktne vyžadovať splnenie povinnosti MTPL pre rýchle elektrobicykle, so všetkými konsekvenciami za nesplnenie tejto povinnosti.

Bude tak potrebné, ak by český zákonodarca šiel opačnou cestou, na túto skutočnosť pamätať a napríklad pri cestách na dovolenku s elektrobicyklami sa na tieto účely riadne poistiť.

Akou cestou sa bude uberať úplne nová legislatíva, reflektujúca všetky zmeny a dopady MID, nám však ukáže už blízka budúcnosť. Pretože nový zákon o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla musí byť účinný najneskôr k 1. januáru 2024.

 

Lucia Žulavská
Gestor oblasti neživotného poistenia
Právnik
Česká asociácia poisťovní

  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články