Poradňa Union: Ako riešiť dopravnú nehodu bez PZP a havarijného poistenia


			Poradňa Union: Ako riešiť dopravnú nehodu bez PZP a havarijného poistenia

Nielen pasažieri  v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy môžu jazdiť - ako sa hovorí “načierno”, ale „načierno” jazdia aj niektorí vodiči osobných automobilov.

Na našich cestách jazdí približne 7 % vozidiel bez povinného zmluvného poistenia. Čo ak niektoré z nich nabúra do vášho auta?

K poslednému dňu roku 2020 bolo na Slovensku registrovaných rekordných 3 milióny 358 tisíc vozidiel. Z tohto počtu mali uzatvorené povinné zmluvné poistenie viac ako 3 milióny 113 tisíc z nich. To znamená, že niečo vyše sedem percent vozidiel je bez poistenia. Každé z týchto vozidiel môže spôsobiť škodu, a preto majú ich držitelia zo zákona povinnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie.

„V rámci PZP evidujeme medziročný nárast priemernej výšky poskytovaného poistného plnenia, hlavne v  náraste cien za opravy - ako z pohľadu nákladov na náhradné diely, tak i za súvisiacu prácu.  Taktiež pribúdajú nároky uplatňované poškodenými, ide napríklad o  zapožičanie náhradného vozidla,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union.

Ako mám postupovať, keď vinník nemá PZP?

Ak pri škodovej udalosti, alebo dopravnej nehode zistíte, že vinník nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, odporúčame ihneď privolať políciu. Predídete možným komplikáciám, napríklad keď sa vinník začne vyviňovať a prekrúti fakty proti vám.

Mimochodom, za jazdu s vozidlom bez povinného zmluvného poistenia hrozí pokuta až do výšky 3300 eur. Po zadokumentovaní udalosti políciou sa môžete obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, aby ste si uplatnili nárok z poistného garančného fondu.

Pri škodových udalostiach, kedy vinník z miesta nehody ušiel, musíme rozlišovať dve situácie - či je vinník známy, alebo neznámy. Ak je známy, poznáte jeho evidenčné číslo prípadne máte svedkov udalosti, kontaktujte políciu a po dokázaní viny si môžete nárok uplatniť z poistenia škodcu, v prípade nepoisteného vozidla z poistného garančného fondu, ale rovnako aj súdnou cestou.

Druhá situácia, keď je vinník neznámy a vy si nájdete už len poškodené vozidlo, vás stavia do nevýhodnej pozície. „Buď si uplatníte vzniknutú škodu z havarijného poistenia alebo z vlastných peňazí,“ konštatuje Dupaľová Ksenzsighová. 

Kedy môžem čerpať preplatenie škody z garančného fondu?

Už viac ako dvadsať rokov máme zo zákona zriadený poistný garančný fond, ktorého správcom je Slovenská kancelária poisťovateľov. Do fondu prispievajú poisťovne a vyplácajú sa z neho:

  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené nezisteným vozidlom
  • škody spôsobené nepoisteným vozidlom, teda bez povinného zmluvného poistenia,
  • škody spôsobené vozidlom zo zahraničia bez hraničného poistenia (bez tzv. zelenej karty) a to aj v prípade, ak mu povinnosť mať toto poistenie uzavreté nevzniká,
  • škodu spôsobenú dovezeným vozidlom z iného členského štátu, ktoré ešte nemá uzatvorené PZP, nemá pridelené evidenčné číslo.
  • Z garančného fondu je možné čerpať náhradu škody pri poškodeniach, zničení, odcudzeni alebo stratu veci aj v prípade, ak nezistený vinník spôsobil poškodenému ťažkú ujmu na zdraví alebo usmrtenie.

Ale pozor! Preplatenie škody z garančného fondu zo zákona nie je možné v prípade, ak neznámy vinník poškodí vozidlo, z miesta nehody odíde a poškodenému sa ho nepodarí stotožniť.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS