EIOPA: Porovnávače sú čoraz viac pod drobnohľadom


			EIOPA: Porovnávače sú čoraz viac pod drobnohľadom

Význam porovnávačov poistenia na internete stúpa v celej Európe. Má to pozitívny vplyv na konzumentov služby poistenia, ako píše EIOPA vo svojej správe.

Pozitíva ležia napríklad v širšej informovanosti verejnosti o poistných produktoch, rýchlej možnosti porovnania ponúk a priaznivo pôsobiaca konkurencia jednotlivých hráčov na trhu. Na druhej strane ale predstavujú neadekvátne prevádzkované webové stránky aj riziká, najmä ak je cenový aspekt preceňovaný alebo ak sú deficity v primeranom pokrytí trhu. 

Porovnávače naďalej posilňujú naprieč Európou, uvádza Consumer Trends Report 2019 od európskeho dohľadu EIOPA. Pritom existujú podstatné rozdiely v spôsobe právnych konštrukcií a ich funkcií. Popri poskytovateľom orientovaných na zisk sú aj inak zamerané porovnávače.

A tiež poskytovateľov je celé spektrum, siahajúce od sprostredkovateľov až po ochrancov spotrebiteľských záujmov. Podľa EIOPA majú vplyv najmä neživotné zrovnávače. V niektorých európskych krajinách sa porovnávače „rozpínajú", čím je myslený ich novší angažmán v rizikovom životnom poistení.  

Pozitívne efekty

Z pohľadu postupujúcej digitalizácie sa očakáva, že pozícia porovnávačov na webe porastie. „Reálne predstavujú on-line zrovnávače prvú vlnu inovácií v poistovacieho sektore," hovoria zástupcovia EIOPA. Dynamický rozvoj môže mať pozitívne efekty na spotrebiteľov a na obchodné modely. Konzumenti sa jednoducho dostanú k veľkému množstvu informácií pri hľadaní vhodného produktu.

„Ak budú webové zrovnávače primerane regulované, dozorované a prevádzkované, poskytnú klientom väčší výber a rýchle porovnanie," uznáva ich význam EIOPA. Ďalej môžu znížiť informačnú asymetriu a podporiť priaznivú konkurenciu v odvetví.

Ceny verzus krytie

Zvyšujúca sa úlohy porovnávačov pre zákazníkov prináša ale súčasne aj riziká, ktorá musia byť pod kontrolou dozoru. Všeobecne možno podľa EIOPA sledovať ako u porovnávačov zameraných na zisk, tak i u inak orientovaných porovnávačov, prehnaný dôraz na cenu, zatiaľ čo vlastnosti poistného produktu, vrátane poistných podmienok či výluk, sú až druhoradé.

Tiež existuje riziko, že on-line porovnávače neposkytujú aktuálne a úplné informácie. To má za dôsledok, že konzument získa o poistení alebo službe falošné predstavy. 

U porovnávačov orientovaných na generovanie zisku vidí dozorný orgán ešte ďalšie riziko: ak nie sú stránky riadne prevádzkované, môžu zohrávať úlohu pre pozíciu konkrétneho poistenia aj ďalšie faktory, ako napríklad len vhodnosť krytia, vlastnosti výrobku a priaznivá cena.

Podľa EIOPA preverovali také webové stránky ochrancovia záujmov spotrebiteľov a narazili na podstatné nedostatky". Nepokrývali napríklad dostatočne daný trhový segment, neposkytovali adekvátne informácie, alebo dokonca nesúhlasili údaje na webe s údajmi uvedenými v poistke.

Sledujeme vás

„Na pozadí týchto zistení treba upozorniť, že dozorný orgán EIOPA bude také neférové stránky sledovať a kontrolovať viac a viac," oznámili jej zástupcovia. A v súvislosti s normou IDD začali aj mnohé národné dozory pozornejšie monitorovať oblasť porovnávačov na webe, a tiež podnikať kroky, ak zistí nekorektné porovnávanie. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články