Rumunský finančný regulátor odobral poisťovni Euroins licenciu


			Rumunský finančný regulátor odobral poisťovni Euroins licenciu

Rumunský finančný regulátor ASF oznámil, že rozhodol o odobratí prevádzkovej licencie poisťovni Euroins Romania, ktorá je súčasťou Euroins Insurance Group spoločnosti Eurohold Bulgaria, a o podaní žiadosti o začatie konkurzného konania.

Dočasným správcom spoločnosti sa stal Poisťovací garančný fond (FGA). Spoločnosť Euroins je rumunským lídrom v oblasti povinného zmluvného poistenia (RCA), a to s viac ako 2,5 miliónmi klientov.

Spoločnosť Eurohold označila rozhodnutie ASF za nezodpovedné a zneužívajúce a uviedla, že celú situáciu považuje za „nepriateľské prevzatie majetku". Zároveň uviedla, že súdne napadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania. Spoločnosť ASF v tlačovej správe potom uviedla, že je pozastavená zodpovednosť vedenia spoločnosti Euroins Romania. 

„K 30. 6. 2022 spoločnosť Euroins Romania nemala prostriedky na krytie solventnostnej kapitálovej požiadavky (SCR), pričom tento stav zostal zachovaný aj k 30. 9. 2022. Na obnovenie SCR sú potrebné prostriedky vo výške 2,19 miliardy RON a na pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky (MCR) prostriedky vo výške 1,75 miliardy RON. Rozhodnutie o odňatí licencie bolo prijaté, pretože situácia spoločnosti Euroins Romania neumožňuje spoľahlivo použiť akýkoľvek postup na riešenie krízy," uvádza sa vo vyhlásení ASF. Regulátor tiež uviedol, že v období od februára 2020 do januára 2023 uložil spoločnosti Euroins 26 sankcií a pokuty vo výške cez 16 miliónov RON.


Mohlo by vás zaujímať: Produkty životného poistenia UNIQA sa stali finančnými produktami roka 2022


Spoločnosť Eurohold Bulgaria v reakcii na rozhodnutie ASF uviedla, že tento krok uvrhne trh s motorovým poistením „do veľkých problémov", pretože by s najväčšou pravdepodobnosťou viedol k veľmi významnému zvýšeniu ceny produktov, a to aj v kontexte problémov spomínanej poisťovne City Insurance.

„Vedenie spoločností Eurohold a EIG Re považuje toto opatrenie za zneužívajúce, úplne nezodpovedné, najmä v súčasnej situácii rumunského poistného trhu, a v rozpore s dobrými európskymi zvyklosťami," uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti.

„Rozhodnutie ASF ignoruje zaistnú zmluvu Euroins Romania so zaisťovňou EIG Re a neberie do úvahy samotnú finančnú správu zaisťovne. Predstavenstvo ASF navyše prijalo rozhodnutie, ktoré neberie do úvahy stanovisko bulharského finančného regulátora (FSC), ktorý je v prípade EIG Re vedúcim orgánom dohľadu. To je v priamom rozpore s európskou legislatívou a mohlo by viesť k ťažkým dôsledkom a opatreniam na medzinárodnej úrovni,“ tvrdí Eurohold. 

Spoločnosť Eurohold ďalej uviedla, že rozhodnutie predstavenstva ASF „vyvolalo aktiváciu článku 26 zaisťovacej zmluvy podpísanej medzi Euroins Romania a EIG Re, ktorý stanovuje, že v prípade zneužitia a vyhrážok voči spoločnosti zo strany tretích strán, vrátane zneužitia pozastavenia alebo odobratia licencie zo strany regulátora, má EIG Re právo odstúpiť od zmluvy s Euroins Romania a ponechať si všetky predpísané objemové poistné rumunské jednotky bez akýchkoľvek záväzkov voči pohľadávkam a rizikám súvisiacim s rumunskou jednotkou."

Spoločnosť tiež uviedla, že opakovane varovala pred „organizovaným útokom proti Euroins Romania a pokusmi o nepriateľské prevzatie" a rozhodnutie ASF prišlo ako potvrdenie tohto scenára.


Mohlo by vás zaujímať: Allianz je jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta


Na oznámenie ASF reagovala aj rumunská vláda, ktorá uviedla, že podporí všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu záujmov klientov dotknutých vývojom na trhu s povinným ručením. Vláda tiež uviedla, že ASF zašle návrhy riešenia ministerstvu financií na predloženie na vládnej úrovni.

Euroins – ďalší z mnohých?

Poisťovňa Euroins Romania však nie je jediná, ktorej sa na rumunskom trhu nedarilo. Rumunský orgán dohľadu totiž odobral 17. septembra 2021 povolenie významnej poisťovni City Insurance na poisťovaciu činnosť a inicioval konkurzné konanie.

City Insurance bola rovnako ako Euroins kľúčovým hráčom v poistení zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla. Jednou z hlavných príčin úpadku poisťovne City Insurance bol deficit vo výške 1,2 mld. RON, ktorý vyplynul z toho, že za účelom zvýšenia trhového podielu bolo toto poistenie v rokoch 2018 – 2021 predávané v podstate za dumpingové poistné, ktoré nezodpovedalo dokonca ani vyhlásenej sadzbe.  

Úpadok poisťovne City Insurance bol najväčšou finančnou „katastrofou“ v novodobej histórii rumunského poistného trhu. Vyzeralo to však, že sa trh z tejto udalosti rýchlo spamätal a že si zobral z úpadku poisťovne City Insurance poučenie a reagoval predovšetkým zvýšením poistných sadzieb v poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla.

To bolo logickým dôsledkom mechanizmu fungovania poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla. Škody za skrachovanú poisťovňu totiž vypláca spomínaný garančný fond a vzhľadom na obrovský objem je jasné, že muselo dôjsť k veľkému nárastu príspevku ostatných poisťovní a tie ich zase musia vybrať od svojich klientov. Bohužiaľ, situácia okolo spoločností Euroins rumunský trh opäť tvrdo zasiahne.  

Pre úplnosť dodajme, že v marci 2015 skrachovala aj veľká poisťovňa ASTRA Asigurari. Podľa ASF tu bolo podozrenie, že ASTRA zámerne podhodnocovala škody, ktoré má vyplatiť a jej rezervy boli 40 % percent pod úrovňou, ktorú ASF požadovala. Ďalším dôvodom pre odňatie licencie bolo tiež nedodržanie opatrení ozdravného plánu, o ktorom rumunský dohľad rozhodol. V dôsledku toho bolo 26. augusta 2015 odňaté povolenie na poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti, čo sa dotklo aj komerčnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Astra S.A., ktorá pôsobila na Slovensku.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články