Globálny investor kupuje lídra na rumunskom poistnom trhu


			Globálny investor kupuje lídra na rumunskom poistnom trhu

Najväčšia rumunská poisťovňa CITY Insurance oznámila, že miestna investičná spoločnosť Vivendi International dospela k dohode s holandskou spoločnosťou I3CP Holdings, ktorá odkúpi väčšinový podiel v tejto poisťovni.

Podľa web stránky poisťovne je aktuálne CITY Insurance vlastnená spoločnosťou Vivendi International s podielom 85,23% a ďalšími právnickými a fyzickými osobami s podielom 14,77%.

„Transakciu schválila správna rada Vivendi a podlieha zvyčajným podmienkam, vrátane regulačných schválení príslušnými orgánmi v Rumunsku. Očakáva sa, že transakcia sa dokončí v treťom štvrťroku 2021.“

Podľa oficiálnych trhových štatistík z konca roka 2020 zverejnených ASF je z pohľadu hrubého predpísaného poistného CITY Insurance najväčšou poisťovňou v Rumunsku s podielom na trhu vo výške 20,07 % (približne 474 miliónov EUR alebo 2,3 miliardy RON), nasleduje OMNIASIG VIG (12,03 %) a ALLIANZ-TIRIAC (11,43 %).

Treba tiež spomenúť, že CITY Insurance je najväčšou poisťovňou v sektore povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, viac ako tri štvrtiny boli generované práve týmto odvetvím: ide o hrubé predpísané poistné vo výške asi 354 miliónov eur, čo je podiel na trhu 43,39 %.

Spoločnosť CITY Insurance bola založená v roku 1998 skupinou investorov a sídli v Bukurešti. Spoločnosť zamestnáva vyše 400 odborníkov a prevádzkuje 42 kancelárií a pobočiek, poskytuje neživotné poistné riešenia a má približne 4 milióny poistencov.

I3CP je investičná spoločnosť so sídlom v Holandsku zameraná na región ECEEMEA a sústredí sa na definovanie ďalšieho cyklu udržateľného rastu v sektore poisťovníctva, zaisťovacích služieb, správy aktív a finančno-technologických služieb. Partneri a pridružené spoločnosti I3CP spravujú viac ako 15 miliárd EUR a spoločnosť má pobočky v Amsterdame a Aténach.

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články