Rakúšania majú väčší prehľad o svojej finančnej situácii... vďaka covidu


			Rakúšania majú väčší prehľad o svojej finančnej situácii... vďaka covidu

Koronavirové opatrenia a lockdown zredukovali konzumné možnosti aj v susednom Rakúsku.

Na druhej strane ale spôsobili aj straty na zárobku, zvlášť potom u niektorých profesií. Populácia preto oveľa viac „zaostrila" pozornosť na vlastnú finančnú situáciu. A podľa ankety Teambank o svojich výdavkoch teraz vie podstatne viac. 
 
Podľa výsledkov on-line štúdie Teambank AG má o mesačných nákladoch teraz presnejšie povedomie celkovo 49 % respondentov, čo zodpovedá nárastu o 9 % oproti vlaňajšku. Teambank spovedala 1 331 osôb vo veku 18 až 79 rokov počas februára 2021. 
 
Počas lockdownu bolo oveľa menej príležitostí na míňanie. Ľudia svoju spotrebu odkladali a šetrili peniaze. „Súčasne ale museli niektorí z nás náhle obmedziť svoje výdavky, pretože sa zredukovali naše príjmy, napríklad v súvislosti s kurzarbeitom. Museli sme jednoducho viac počítať, čo viedlo vo svojom dôsledku k pozitívnemu efektu: lepšiemu prehľadu o financiách," komentoval závery ankety Frank Mühlbauer, predseda predstavenstva Teambank AG. 
 
Podľa výsledkov ankety celých 78 % oslovených kontrolovalo každých pár dní stav svojho účtu. Bezmála polovica opýtaných (49 %) uvádzalo, že mali úplnejší prehľad o tom, aké sumy majú každý mesiac k dispozícii. V minuloročnej ankete to boli len štyri respondenti z desiatich. Naopak pokleslo zastúpenie tých, ktorí vedia „len približne", koľko môžu každý mesiac minúť (tento rok 47 % oproti minuloročným 54 %). A podiel tých, ktorí o tom nemajú prehľad vôbec, sa medziročne znížil zo 6 na 4 %. 

Núdzové rezervy v rôznej výške

Podobne to vyzerá so znalosťou rezervy pre núdzové prípady: polovica (presne 49 %) vedelo v tohtoročnej ankete presne, koľko majú k dispozícii, o niečo menej respondentov (45 %) poznalo svoje možnosti pre prípad náhlej potreby „približne", zatiaľ čo 6 % to nevie vôbec. Vyššie rezervné sumy boli rozdielne: pätina (21 %) sa môže spoľahnúť na sumu 5 000 eur, o niečo viac oslovených (28 %) uvádzalo možnosti len do 500 eur, prípadne pripustili, že nemajú vytvorený žiadny finančný „vankúš". Každý piaty (20 %) disponuje rezervou vo výške 500 až 1 000 eur. 
 
Avšak úspory nazhromaždené počas pandémie neboli vždy zamýšľané ako rezerva do budúcnosti. Podľa zástupcov Teambank asi 2 z piatich opýtaných vedome šetrili peniaze na čas po skončení pandémie, aby si potom dopriali v reštauráciách alebo na dovolenke.  

Zmeny vo finančnom povedomí v skupine 50+

„Práve pre vekovú skupinu 50- až 79letých respondentov predstavovala koronakríza veľkú výzvu v náhľade na mesačné výdavky," poznamenal Frank Mühlbauer. Napríklad pri skupine výdavkov za potraviny vie teraz podľa vlastného vyjadrenia 72 % ľudí v tejto generácii, koľko a za čo platia. Pritom pred rokom to vedelo len 39% opýtaných.
 
Výdavky určené na prenájom alebo splátky pôžičiek teraz poznajú takmer všetci (92v%), zatiaľ čo vlani malo prehľad len 46v%, teda o polovicu menej. Vyššie znalosti finančných nákladov sa týkajú aj skupiny poistenia: výdavky za poistné pri poistení zodpovednosti alebo pre prípad pracovnej neschopnosti pozná teraz 85 % respondentov (2020: 53 %). Viac ako ¾ oslovených pozná tiež svoje investície a platby na penziu (76 % verzus vlaňajších 46 %).  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články