Kam smeruje vývoj globálneho poisťovníctva? Klient má jasno


			Kam smeruje vývoj globálneho poisťovníctva? Klient má jasno
12.6.2019 Zahraničie

Odvetvie poisťovníctva sa nachádza vo fáze prerodu. Podstatným podnetom pre zmeny je pritom vývoj správania sa zákazníkov.

Tak napríklad ¾ nemeckých klientov vo veku do 35 rokov sú otvorení pre to, aby mohli poistenie dojednávať aj pre spoločnosti, ktorým bol tento predmet podnikania doteraz cudzí a ktoré do tejto brandže nepatria. A v mnohých susedných krajinách je podiel takto zmýšľajúcich ešte dokonca vyšší. Vyplynulo to z aktuálnej správy o poisťovníctve spoločnosti Bain.

Obzvlášť obľúbené sú technologické firmy, ako sú Amazon v USA a ďalšie, ktoré už skúmajú americký terén. Podľa vyjadrenia respondentov dominujú v oblasti poistenia obzvlášť funkčné témy, a najviac zo všetkého kvalita produktov, služieb a tiež jednoduchosť. A k tomu sa pridávajú emocionálne faktory, ako je odstraňovanie obáv a hodnota značky, píše sa v správe poradenskej spoločnosti Bain ďalej.

„Zákazníci vedia presne, čo chcú. A poisťovne im to musia dodať. Avšak práve  napríklad pri otázke jednoduchosti vykazujú často nedostatky,"  konštatoval Henrik Naujoks, partner spoločnosti Bain a spoluautor analýzy. K tomu podľa neho poisťovatelia podceňujú úlohu emocionálnych faktorov, meraných podľa poznatkov z USA. Pre osoby vo veku do 35 rokov, teda pre tzv. mileniálov, v USA patrí k najdôležitejším hodnotovým prvkom už teraz motivácia, odmena a celkový pocit. 

Medzitým zohrávajú významnú úlohu aj budovanie a rozširovanie ekosystémov služieb. Stále viac poisťovní ponúka doplnkový servis. Už nevystačia s poistnými zmluvami a krytím rizík. Sem patria najrôznejšie plnenia ako opravy, služby remeselníkov a zdravotné programy.

Podľa štúdie Bain má už každý druhý respondent v Nemecku záujem o takéto služby poisťovne: „Pomocou siete služieb môžu poisťovatelia rozťať gordický uzol na putách, ktoré ich viažu len k ich vlastnej brandži. Prinášajú podnet pre pravidelnú interakciu a vytvárajú emocionálne spojenie s klientom. Kto v tomto smere vie zákazníka presvedčiť, ten sa nemusí báť konkurencie zo strany novo prichádzajúceho fintechu,"  je presvedčený Christian Kinder, druhý spoluautor štúdie a partner v spoločnosti Bain. 

Zdroj: Bain

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články