Ženy sú menej pripravené na ekonomické búrky ako muži


			Ženy sú menej pripravené na ekonomické búrky ako muži
13.3.2023 Spektrum

Výsledky najnovšieho európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov naďalej potvrdzujú rozdiely vo finančnej rovnosti medzi mužmi a ženami. 

Ženy uvádzajú nižšiu finančnú pohodu ako muži a sú si menej isté svojou finančnou gramotnosťou.

Vyplýva to z najnovšieho a najrozsiahlejšieho prieskumu platobného správania spotrebiteľov - European Consumer Payment Report 2022 (ECPR 2022). Prieskumu sa zúčastnilo 24 011 Európanov z 24 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.

„Nie len Slováci, ale spotrebitelia v celej Európe sa boria s dôsledkami vysokej inflácie a rýchlo rastúcich úrokových sadzieb. Finančná pohoda je veľmi oslabená. Týka sa to ako schopnosti platiť účty včas, tak aj schopnosti sporiť do budúcna.

Porovnanie odpovedí medzi ženami a mužmi opätovne potvrdilo finančnú nerovnosť. Kríza životných nákladov tak zvyšuje tlak obzvlášť na ženy. Znepokojujúce však je, že v porovnaní s prieskumom v roku 2021 sa rodový rozdiel zväčšil,“ informuje Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia.

Ženy sú citlivejšie na zvyšovanie nákladov

Schopnosť žien sporiť v medziročnom porovnaní poklesla, kým u mužov naopak vzrástla. Muži dokážu mesačne odložiť bokom vyššiu sumu. Zároveň sú ženy výraznejšie zastúpené v skupine, ktorá uviedla, že nedokáže sporiť vôbec. Dôsledkom toho sú u nich klesajúce finančné rezervy. Tie sú nižšie ako u mužov. Obavy z rastúcich účtov prirodzene trápia obe pohlavia, výraznejšie zastúpenie však majú ženy.


Mohlo by vás zaujímať: Slováci trpia ekonomickou situáciou. Najviac šetria na luxuse, najmenej na finančných produktoch


  • Až 71 % žien vs. 63 % mužov uviedlo, že majú obavy z rastúcich účtov, čo negatívne ovplyvňuje ich celkovú pohodu.
  • Až 40 % žien vs. 20 % mužov uvádza, že má v úsporách k dispozícii menej ako jeden mesačný plat na pokrytie nepredvídanej udalosti.
  • Ženám rástli účty rýchlejšie ako príjmy v porovnaní s mužmi (72 % žien vs. 62 % mužov).
  • Spomedzi Slovákov, ktorí uviedli, že počas posledného roka nezaplatili jeden alebo viacero účtov načas, 63 % žien vs. 38 % mužov uviedlo, že tak urobili, pretože nemali dostatok peňazí. V roku 2021 to bolo 47 % žien vs. 43 % mužov.

Ženy žiadajú o zvýšenie platu menej často ako muži

V prieskume Slováci potvrdili, že v dôsledku prudkého nárastu životných nákladov chcú zmeniť spôsob, akým míňajú peniaze. Tlak na zmenu výdavkov viacej pociťujú ženy ako muži (68% žien vs. 60% mužov).

Ak sa pozrieme na dlhodobejší horizont, rodový rozdiel je ešte výraznejší. Až 76% žien vs. 62% mužov sa obáva, že si nebudú môcť dovoliť pohodlný dôchodok.

Napriek relatívne väčším obavám o svoju finančnú budúcnosť ženy menej často žiadajú výraznejšie zvýšenie platu, než je bežné. V nadchádzajúcom roku tak plánuje urobiť 29% žien, kým mužov až 43%.

Finančné vzdelávanie - vedomosti alebo sebadôvera?

Z Európskeho reportu platobného správania spotrebiteľov 2022 skupiny Intrum tiež vyplýva, že muži sú si celkovo istejší svojou finančnou gramotnosťou ako ženy. U oboch pohlaví väčšina respondentov tvrdí, že majú potrebné vedomosti na bežné spravovanie domácich financií (51 % žien vs. 58 % mužov), súčasne 2 z 10 (16% žien vs. 21 % mužov) verí, že dokážu zvládnuť komplexné finančné záležitosti vrátane investícií na burze a plánovania dôchodku.

Pri testovaní znalostí základných finančných pojmov muži častejšie správne odpovedali na otázku o vplyve inflácie na účty za energie. Správne odpovedalo 44 % mužov v porovnaní s 38 % žien. Podobné rozdiely boli zaznamenané, keď sme sa respondentov pýtali na vplyv inflácie na úspory na bankovom účte, pričom na otázku správne odpovedalo 80 % mužov v porovnaní so 73 % žien.


Mohlo by vás zaujímať: Martin Žáček ako riaditeľ poisťovne Uniqa končí. Nahradí ho Rastislav Havran


Pri praktických otázkach, kde sme skúmali finančné schopnosti, sme u žien zistili nižšiu sebadôveru. Neprimerane častejšie si zo zoznamu možností odpovedí vyberali možnosť "neviem", avšak pritom často volili správnu odpoveď, keď táto možnosť nebola k dispozícii.

Uvedené výsledky naznačujú, že ženy sú menej pripravené orientovať sa v súčasnom búrlivom ekonomickom prostredí, ale nie sú pasívne. Napriek tomu viacej mužov vníma aktuálnu náročnú situáciu ako príležitosť zlepšiť svoje finančné znalosti. 64 % mužov vs. 58 % žien tvrdí, že obavy z inflácie a/alebo úrokových sadzieb ich motivujú k zlepšeniu svojich finančných znalostí.

„Na Slovensku zaznamenávame rodové rozdiely vo finančnej situácii zodpovedajúco celoeurópskym trendom. Finančná situácia a pohoda u Sloveniek je však horšia ako je celoeurópsky priemer u žien.

Nepríjemné je, že medziročné zhoršenie finančnej pohody u žien na Slovensku je až o 10 percentuálnych bodov silnejšie ako je celoeurópsky priemer. Rovnako zaznamenávame nižšiu praktickú úroveň finančných zručností.

Naše údaje naznačujú, že cesta k finančnej rovnosti je ešte dlhá. Riešenie vidíme v správnom a praktickom finančnom vzdelávaní, nezávisle od pohlavia. To je určite jeden z veľmi dôležitých aspektov, ktorý môže výrazne znížiť finančné rozdiely medzi mužmi a ženami," dodáva na záver Martin Musil.

O prieskume - European Consumer Payment Report 2022 - ECPR 2022
(Európsky spotrebiteľský platobný report 2021)

Tento report je nástrojom na získanie prehľadu o každodennom živote európskych spotrebiteľov; o ich výdavkoch a schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. ECPR 2022 vychádza z externého prieskumu, ktorý pre skupinu Intrum uskutočnila spoločnosť Longitude v 24 krajinách Európy.

Na prieskume sa v roku 2022 zúčastnilo celkovo 24 011 spotrebiteľov, z toho 1000 Slovákov. Zber dát sa uskutočnil v období júl až september 2022. Spoločnosť Intrum vydáva European Consumer Payment Report každoročne už od roku 2013.

Zdroj: Intrum Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články