Slováci a financie. 72 % rodín rozhoduje spoločne, ukázal prieskum


			Slováci a financie. 72 % rodín rozhoduje spoločne, ukázal prieskum
9.7.2020 Spektrum

Peniaze sú večná téma - rozhovorov, dohadov, otázok čo je veľa a čo málo. Naopak s cudzími ľuďmi sa v spoločnosti o peniazoch nehovorí, v určitých krajinách je táto téma dokonca tabu.

VÚB banka si dala robiť špeciálny prieskum na tému ako sú na tom Slováci s rodinnými financiami.

Pre správne fungovanie rodiny je však priam žiadúce, aby sa jej členovia o peniazoch - rodinných financiách - rozprávali. Či ich spravujeme dobre, míňame správne, vieme s nimi hospodáriť a aký prehľad o nich máme. 

V najnovšom prieskume, ktorý si dala v uplynulých týždňoch urobiť VÚB banka, sa až 71 % Slovákov vyjadrilo, že v rodine o finančných otázkach rozhodujú spoločne. Napriek tomu však respondenti uvádzajú, že vyše 62 % z nich má samostatný účet. 
  
Ako najčastejší dôvod pre spoločný rodinný účet Slováci uvádzajú šetrenie na poplatkoch (24,2 %) a takmer 8 % to považuje za praktické. Dôvod, prečo majú partneri každý samostatný účet, je oveľa prozaickejší: takmer 40 % tvrdí, že to je preto, že to tak mali pred začiatkom vzťahu a doteraz s tým nič nespravili.


Takmer 90 % respondentov si myslí, že má prehľad o rodinných financiách. Vyše 36 % si myslí, že ho má dokonalý. V rámci jednej domácnosti partneri nemajú pred sebou tajomstvá a dôverujú si. Až tri štvrtiny (74 %) Slovákov presne vedia koľko zarába ich partner. Ďalších vyše 21 % to vie približne. Dokresľuje to aj fakt, že vyše 80 % opýtaných by rozhodne neuvažovalo nad “tajným” účtom, o ktorom by ich partner nevedel. 
 
Čo sa týka rodinného rozpočtu, viac ako polovica (55 %) respondentov uviedla, že rodinné výdavky platia obaja partneri rovnako. Na prerozdeľovanie rodinných výdavkov však takmer polovica (46 %) opýtaných nemá prekvapivo žiadne pravidlo. Ak sú zavedené nejaké pravidlá, ide o rovnomerné rozloženie povinností na oboch partnerov.
 
Aj v otázke šetrenia prevláda názor, že obaja partner sporia rovnako. Tvrdí to polovica opýtaných (49 %), pričom vo väčšej miere to platí pre ľudí nad 41 rokov (54 %). 

Ak by si respondenti mali niečoho v prípade zlej finančnej situácie vzdať, najčastejšie by to bol alkohol a oblečenie. Uviedla to zhodne štvrtina opýtaných (24 %). V prípade alkoholu to platí neprekvapivo najmä u mužov (32 %) a v prípade oblečenia zasa u žien (33 %). Tretia položka v poradí sú dovolenky, vzdala by sa ich pätina ľudí (21 %).
 
Nie je problém, aby sa slovenské domácnosti zhodli na tom, kde ušetriť. Až 71 % oslovených uviedlo, že sa vždy dohodnú. Nikdy sa nedohodne len 6 % opýtaných. Na druhej strane, viac ako štvrtinu (28 %) rozčuľujú niektoré nákupné návyky svojho partnera. Najčastejšie spomínajú vo všeobecnosti nákup zbytočností (16 %), nasleduje oblečenie (11 %) a cigarety (8 %).

Pre dve tretiny (69 %) respondentov je transparentnosť v otázke peňazí dôležitá, úplne s tým súhlasí dokonca 41 % opýtaných. Viac ako polovica respondentov (52 %) skôr pripúšťa, že peniaze môžu spôsobiť rozvod. Tretina oslovených s tým dokonca úplne súhlasí. Väčšie obavy vyjadrujú ženy ako muži.
 
Dobrou správou je, že až 80 % opýtaných viac alebo menej hovorí svojmu partnerovi pravdu o výdavkoch. Úplný súhlas vyjadrili takmer dve tretiny (63 %) opýtaných. 
 
Necelá tretina (30 %) respondentov pripúšťa, že sa doma aspoň niekedy hádajú pre peniaze. Často sa tak deje iba v 1 % slovenských domácností.

Pozn.: Prieskum bol uskutočnený telefonicky na vzorke 503 respondentov vo veku od 25 do 55 rokov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s partnerom. 

Zdroj: VÚB banka

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články