Aj na Slovensku prudko rastú obavy ľudí z platenia účtov


			Aj na Slovensku prudko rastú obavy z platenia účtov
16.11.2022 Tlačové správy

Mladší spotrebitelia podľa prieskumu pociťujú osobitný vplyv na svoj spoločenský život a na pokrytie rastúcich nákladov častejšie využívajú možnosť „kúpiť teraz/zaplatiť neskôr".

Nárast inflácie a klesajúca kúpna sila vyvolali medzi európskymi domácnosťami vlnu "úzkosti z účtov". Tie sa snažia nájsť rovnováhu medzi svojimi príjmami a výdavkami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Intrum European Consumer Payment Report 2022, na ktorom sa zúčastnilo 24.011 Európanov z 24 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.

Ako ďalej o prieskume informovala Ľudmila Bolhová, PR a marketingová špecialistka Intrum Slovakia, 8 z 10 spotrebiteľov sa obáva vplyvu rastúcich cien potravín a energií na ich finančnú situáciu. Jeden zo štyroch respondentov prieskume sa domnieva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch nebude mať dostatok peňazí na zaplatenie niektorého zo svojich účtov za energie.
 
[24073]

Rovnaký podiel respondentov tvrdí, že počas posledného roka už nejaký účet nezaplatili. Na Slovensku sú obavy z nárastu cien potravín a energií ešte výraznejšie (87 %), zatiaľ však neschopnosť uhradiť niektorý z účtov potvrdilo menší počet (19 %) respondentov ako je európsky priemer.

„Iba 2 % Slovákov uvádza, že inflácia nemá na nich vplyv. Alarmujúce je, že 88 % domácností udáva negatívny dosah inflácie na ich domáce financie. Dokonca aj tí spotrebitelia, ktorých sa napríklad pandémia COVID-19 relatívne nedotkla, dnes vplyv vysokej inflácie pociťujú tiež.
 
Je prirodzené, že po dlhých rokoch nízkej inflácie a uvoľnenej menovej politiky spôsobil prudký nárast cien a rastúce úrokové sadzby u spotrebiteľov hlboký pesimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť," spresnil Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia.

Mladší spotrebitelia podľa prieskumu pociťujú osobitný vplyv na svoj spoločenský život a na pokrytie rastúcich nákladov častejšie využívajú možnosť "kúpiť teraz/zaplatiť neskôr". Až 31 % respondentov vo veku 18 až 21 rokov potvrdilo, že takto postupujú čoraz častejšie. Rovnaká je aj situácia na Slovensku. Je to znepokojujúci trend, ktorý by v ich budúcnosti mohol viesť k vážnym problémom s dlhmi.
 
[24068]

Spomedzi spotrebiteľov, ktorí očakávajú, že v nasledujúcich 12 mesiacoch nebudú vedieť zaplatiť všetky účty, väčšina tvrdí, že ako prvé by vynechala platbu účtov za internetové nákupy (napríklad e-shopy, e-mailové objednávky). Podľa prieskumu štyria z desiatich majú v pláne požiadať o výraznejšie zvýšenie platu, aby mohli zlepšiť svoju finančnú situáciu.

„Značná väčšina respondentov očakáva, že vysoká inflácia bude pretrvávať roky. To naznačuje malú vieru v schopnosť našich vládnych predstaviteľov dostať ceny pod kontrolu. Cenové šoky budú mať prirodzene výrazný vplyv na štruktúru výdavkov spotrebiteľov, pričom sa zvýši riziko nesplácania účtov s nižšou prioritou. Zároveň musia podnikatelia počítať s tlakom na zvyšovanie miezd zo strany zamestnancov," dodal Musil.
Zdroj: Intrum Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články