Poisťovňa Aegon: Až 97 % invalidít spôsobujú choroby, nie úrazy


			Poisťovňa Aegon: Až 97 % invalidít spôsobujú choroby, nie úrazy
21.11.2017 Poisťovne

Na Slovensku je takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov, každý rok pribúda 22 tisíc nových prípadov. Invalidný človek má výrazne zníženú možnosť pracovať a častokrát je odkázaný na pomoc od štátu či rodiny.

Poistenie invalidity je vhodným riešením, ako sa finančne pripraviť na takúto situáciu. O výhodách tohto poistenia sme sa rozprávali s Monikou Porackou, produktovou manažérkou poisťovne Aegon.

Monika Poracká_Aegon

Ktoré sú najčastejšie príčiny invalidity a prečo k nim dochádza? Hľadať za invaliditou dlhodobé ochorenia alebo skôr nečakané úrazy?

Vysoký nárast počtu invalidných dôchodcov do určitej miery zrkadlí hektické tempo a nezdravý životný štýl dnešných ľudí. Všeobecná predstava o invalidnom dôchodcovi sa spája s obrazom človeka, ktorý je na vozíčku následkom úrazu. Úrazy však spôsobujú len necelé 3 % invalidít, zvyšných 97 % je zapríčinených chorobami. Štatistiku najčastejších príčin invalidity vedú choroby svalovej a kostrovej sústavy, nádorové ochorenia a na treťom mieste duševné poruchy spolu s poruchami správania.

Invalidný dôchodok, ktorý vypláca štát, dosahuje necelých 40 % z priemernej mesačnej mzdy. Ako konkrétne môže poistenie invalidity pomôcť v prípade, že si chce človek udržať určitý životný štandard?

Výška invalidných dôchodkov sa pohybuje hlboko pod hranicou priemernej mzdy na Slovensku. Pri prvom stupni invalidity je to mesačne okolo 200 eur, pri druhom stupni invalidity je výška dôchodku približne 360 eur.

Predstavte si situáciu, že s touto čiastkou má vyžiť otec rodiny s deťmi, ktorý navyše platí hypotéku za bývanie. Komerčné životné poistenie je určené predovšetkým pre prípady, ktoré ohrozujú samotný chod či existenciu domácnosti. Poistený klient má na výber, či sa dá poistiť s jednorazovou výplatou, alebo si zvolí vyplácanie pravidelnej mesačnej renty. Poistnú sumu, ktorú v prípade invalidity získa, si stanoví sám klient na začiatku poistenia.

My napríklad odporúčame nastaviť si poistnú sumu pre prípad invalidity minimálne ako dvojnásobok ročného príjmu. Táto čiastka pomôže preklenúť obdobie, počas ktorého sa môžete s nepriaznivou situáciou vyrovnať a pripraviť sa na ďalší život. V prípade poistenia invalidity s rentovou výplatou je potrebné kalkulovať s výškou finančných záväzkov, ktoré je nevyhnutné pokryť.

Aké sú podmienky uzatvorenie poistenia invalidity? Čo všetko bude poisťovňa od záujemcu žiadať?

Základné podmienky pri vstupe do životného poistenia je vyhovujúci zdravotný stav, čo nám klient dokladuje vyplnením zdravotného dotazníka. Na otázky v zdravotnom dotazníku je povinný odpovedať úplne a pravdivo podľa aktuálneho zdravotného stavu. Na základe poskytnutých informácií poisťovňa stanoví mieru rizika pre jednotlivé druhy životného poistenia.

Po následnej akceptácií zmluvy o životnom poistení mu v prípade poistnej udalosti vyplatíme plnú sumu, na ktorú má nárok. Pri doplnkovom poistení invalidity platí pre poistnú udalosť v dôsledku choroby čakacia doba 18 mesiacov, čo však neplatí pri úraze. Veková hranica na uzatvorenie životného poistenia s doplnkovým poistením invalidity je od 16 do 65 rokov.

Potrebujete mať k dispozícii podklady zo Sociálnej poisťovne, ak klient žiada od poisťovne vyplatiť finančné plnenie? Čo sa považuje za poistnú udalosť?

Poistnou udalosťou je pokles schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o 41 % a viac alebo o 71 % a viac na základe právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Priznanie invalidity zo strany Sociálnej poisťovne je náročné, v praxi to môže trvať viac ako jeden rok. Naša poisťovňa však vie poskytnúť aj plnenie vopred, ak odborný lekár stanoví poistenému niektorú zo zoznamu diagnóz definovaných poisťovňou.

V prípade Doplnkového poistenia invalidity s rentovou výplatou poisťovňa začne vyplácať rentu už 6 mesiacov po stanovení diagnózy, a to po dobu najbližších 12 mesiacov. Pri Doplnkovom poistení invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou je vyplatených 25 % z poistnej sumy. Keď Sociálna poisťovňa rozhodne o priznaní invalidity, vyplatíme aj zvyšok poistného plnenia. V prípade, že by k potvrdeniu invalidity nedošlo, plnenie vopred nie je potrebné vrátiť späť.

Akým spôsobom si klient môže uzatvoriť nové doplnkové poistenie pre prípad invalidity?

Ako každé doplnkové poistenie, i to pre prípad invalidity je možné uzavrieť len spolu s hlavným životným poistením.  Naša poisťovňa disponuje internou sieťou vlastných obchodných kancelárií s názvom Aegon Partner. Kancelárie sa nachádzajú vo väčšine veľkých miest na celom území Slovenska. Takisto spolupracuje s viacerými dlhoročnými partnermi, ktorí sa venujú sprostredkovaniu finančných služieb.

Životné poistenie je špecifickým typom poistenia, pri ktorom je dôležité zohľadniť zdravotný, rodinný i finančný stav klient. Podľa našich prieskumov, len 4 % opýtaných by preferovala online uzatvorenie zmluvy pred osobným stretnutím. Osobný kontakt so sprostredkovateľom poistenia je nenahraditeľný, nakoľko do tohto produktu vstupuje množstvo individualizovaných vplyvov, ktoré majú vplyv nielen na cenu, ale aj na kvalitu poistenia.

Aegon-ilustracny-2

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články