Ľudia, ktorí športujú, získajú k poisteniu od Aegonu finančný bonus


			Ľudia, ktorí športujú, získajú k poisteniu od Aegonu finančný bonus
11.8.2017 Produkty

Aegon beneFIT je názov bonusového programu, ktorý odmení klientov so zdravým a aktívnym životným štýlom. Každý klient, ktorý poisťovni Aegon preukáže, že sa venuje športovej činnosti, môže získať bezplatné navýšenie poistnej sumy až o 20 percent.   

Názov motivačného programu „Aegon beneFIT“ symbolizuje zámer poisťovne - poskytnúť benefit ľuďom, ktorí sa aktívne starajú o svoje zdravie.

Monika Poracká, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon, predstavila pozadie programu: „Podľa prieskumu, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou 2muse na vzorke 400 respondentov, viac ako 74 percent opýtaných považuje odmenu za zdravý životný štýl za atraktívny parameter životného poistenia. Podobný koncept odmeňovania rekreačných  športovcov uplatňuje Aegon úspešne v Čechách. Sme veľmi radi, že ho môžeme rovnako predstaviť už i na Slovensku. Chceme odmeniť tých, ktorí robia niečo pre svoje zdravie.“   

Každý klient poisťovne Aegon, ktorý aktívne a pravidelne športuje, môže získať bezplatné navýšenie poistnej sumy vo výške 20 percent. Ako príklad môžeme uviesť poisteného, ktorý si uzatvorí životné poistenie s poistným krytím invalidity. Ako poistnú sumu si sám zvolil 10 000 eur. Ak však poisťovni preukáže, že aktívne športuje, jeho poistnú sumu Aegon  bezplatne zvýši na 12 000 eur. 

 

aegon_beneFIT_text

Aegon beneFIT  možno poskytnúť ku všetkým produktom životného poistenia (okrem detského), a to pre nasledovné doplnkové poistenia: 

  • Úmrtie s nemennou poistnou sumou
  • Úmrtie s klesajúcou poistnou sumou
  • Invalidita s jednorázovou výplatou poistnej sumy
  • Invalidita od 41 % a úmrtie s klesajúcou poistnou sumou
  • Invalidita od 71 % a úmrtie s klesajúcou poistnou sumou Účasť v programe Aegon beneFIT môže získať klient, ktorý vykonáva pohybovú športovú činnosť ako amatér, registrovaný športovec alebo rekreačný športovec.

Program nie je určený pre profesionálnych športovcov či osoby vykonávajúce bojové alebo extrémne športy, pri ktorých je zvýšené riziko úrazu. Všetky ostatné pohybové športové aktivity sú pre program prijateľné. Bonus tak môžu využiť ľudia, ktorí sa venujú turistike, cyklistike, behu, loptovým hrám, plávaniu, tenisu či golfu, ale rovnako aj tancu, pilates či joge. 

Ak klient prejaví záujem využiť bonusový program Aegon beneFIT, musí poisťovni zdokladovať výkon športovej činnosti. Poisťovňa akceptuje všetky doklady s uvedeným menom a priezviskom, ktoré svedčia o výkone športovej činnosti (napr. členský preukaz do športového či fitness klubu, permanentky na meno, doklad o zaplatení športových lekcií, štartovné na amatérskych bežeckých pretekoch atď.).

Pokiaľ nie je možné dodať poisťovni požadovaný doklad, klient ho môže nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom deklaruje výkon športu.

Bonus Aegon beneFIT platí po dobu 3 rokov. Ak po jej uplynutí klient opätovne preukáže výkon športovej činnosti, bonus ostáva zachovaný až do konca poistnej doby doplnkového poistenia. 

O výhodách motivačného programu Aegon beneFIT sa môže každý záujemca presvedčiť sám na internetovej stránke www.aegon.sk/aegonbenefit. Stránka obsahuje jednoduchú online aplikáciu, ktorá návštevníkom ukáže, či do programu patria a koľko peňazí na poistnom ušetria vďaka zdravému životnému štýlu. 

Zdroj: oPoisteni.sk, Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články