AEGON Životná poisťovňa pokračovala aj v roku 2016 v trende rastúceho zisku    


			AEGON Životná poisťovňa pokračovala aj v roku 2016 v trende rastúceho zisku    

V roku 2016 vzrástol zisk spoločnosti pred zdanením o viac ako 74 % na 4,04 mil. eur. Dosiahla rast hrubého predpísaného poistného o viac ako 3 % na hodnotu 46,60 mil. eur.  Poisťovňa predstavila viaceré zmeny v produktovom portfóliu, predovšetkým v oblasti doplnkových poistení.

AEGON Životná poisťovňa, a.s., v roku 2016 pokračovala v raste a posilňovaní svojej pozície na domácom poistnom trhu. Počet zmlúv životného poistenia opätovne rástol a priblížil sa k hranici 95 tisíc.

Dana Macková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka spoločnosti, zhodnotila hospodárenie v uplynulom roku: „V roku 2016 dosiahla AEGON Životná poisťovňa jeden z najlepších hospodárskych výsledkov od vstupu na slovenský trh v roku 2003. Medziročne sme rástli v objeme nových poistných zmlúv, hrubého predpísaného poistného i vlastného imania. Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením medziročne vzrástol až o 74 % a presiahol 4,04 mil. eur.“

Celková bilančná výška technických rezerv dosiahla 94,61 mil. eur, čo predstavuje viac ako 17 % rast oproti minulému roku. Aktíva spoločnosti vzrástli o viac ako 15 % a dosiahli úroveň takmer 126 mil. eur.

Za týmito pozitívnymi finančnými výsledkami je neustále zlepšovanie servisu pre klientov a obchodných partnerov, a tiež množstvo inovatívnych riešení v produktovom portfóliu. Aj v uplynulom roku priniesla AEGON Životná poisťovňa mnohé produktové inovácie v oblasti doplnkových poistení. Poisťovňa predstavila nový prístup k poisteniu závažných chorôb a ich následkov, zároveň ako prvá na Slovensku uviedla komerčné poistenie pre prípad neplodnosti.

Spoločnosť ďalej predstavila nový motivačný program s názvom Aegon beneFIT, ktorého cieľom je ponúknuť bezplatné 20 % navýšenie poistného krytia vybraných doplnkových poistení pre osoby so zdravým a aktívnym životným štýlom.

Pre existujúcich klientov poisťovňa pripravila v priebehu roka dve kampane, v rámci ktorých získali bezplatné či zvýšené poistné krytie voči sezónnym rizikám – v lete proti kliešťovej encefalitíde, v zime pre prípad hospitalizácie po autonehode.

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články