Poistenie Dom komplet ochráni klientom počas dovolenky domov, zdravie rodiny a zaplatí aj za škody


			Poistenie Dom komplet ochráni klientom počas dovolenky domov, zdravie rodiny a zaplatí aj za škody
4.8.2017 Produkty

Chystáte sa na dovolenku alebo dlhší pobyt mimo domova? Dobrá poistná zmluva dnes dokáže klientom ponúknuť oveľa viac, ako iba základnú ochranu pred vlámaním či zlodejmi.

Súčasťou poistenia DOM KOMPLET je i voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti a poistenie zodpovednosti.

Poistenie DOM KOMPLET od Aegonu ponúka komplexnú poistnú ochranu nehnuteľnosti i domácnosti. Jeho praktickou výhodou je, že okrem poistného krytia voči vlámaniu a prírodným živlom ponúka i širokú škálu doplnkových služieb či krytí, ktoré klienti obzvlášť ocenia v čase letných dovoleniek.

Úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti

Spolu s poistením bývania je možné uzatvoriť i základné úrazové poistenie. Poistenie kryje všetkých členov rodiny, ktorí žijú v spoločnej domácnosti (deti, starí rodičia) a platí vo všetkých krajinách sveta. Výhodu poistenia je, že neskúma vek poistenej osoby a tým pádom poskytuje úrazové poistenie i pre seniorov.

Poistné plnenie sa poskytuje v prípade úmrtia v dôsledku úrazu, trvalých následkov úrazu, zlomením či prasknutia kostí. Úrazové poistenie je cenovo dostupné už za 9 eur ročne a poskytuje ochranu v prípade zranenia bez územného obmedzenia. To znamená, že klient je chránený pred úrazom, ktorý sa môže prihodiť počas túry v Tatrách rovnako, ako i pri návšteve pyramíd v Egypte.

aegon-textŠkody, ktoré nechtiac spôsobí klient, uhradí poisťovňa

Ak klient alebo iní členovia jeho rodiny spôsobia niekomu škodu na majetku či zdraví, poisťovňa škodu preplatí v rámci poistenia zodpovednosti. Počas pobytu na dovolenke sa môže stať celý rad nepríjemných udalostí. Nešťastnou náhodu dieťa rozbije hotelové okno či dlažbu, počas športovania zaviní spoluhráčovi úraz. To všetko môže dovolenkujúcu rodinu stáť nemalé sumy peňazí na náhradách a odškodnom.

Poistenie zodpovednosti počas dovolenky nezabúda ani na opustenú domácnosť na Slovensku. V prázdnom dome či byte môže dôjsť k havárii na vodovodnou potrubí, prasknutiu tesnenia, a tak i k vytopeniu susedov.

Poistenie  DOM KOMPLET poskytne náhradu za všetky škody na majetku, ktoré klient náhodne a neúmyselne spôsobili niekomu inému. Poistenie zodpovednosti platí kdekoľvek na území EÚ a navyše kryje i škody, ktoré spôsobili domáce zvieratá. Poistenie je dostupné vo voliteľnej výške 30 000 alebo 100 000 eur.

Poistené sú i osobné a cestovné doklady

V prípade straty, odcudzenia či poškodenia dokladov raz ročne uhradí poisťovňa Aegon náklady spojené s ich opätovným vyhotovením až do výšky 40 eur. Poistenie sa vzťahuje na vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu a vodičského preukazu. Stratu či krádež dokladov je však potrebné čo najskôr po návrate zo zahraničia nahlásiť na oddelení Policajného zboru SR.

Nonstop asistenčné služby v prípade havárie

V havarijných prípadoch je poisťovňa Aegon pripravené kedykoľvek pomôcť. Ak si klient vymkne dvere alebo mu praskne vodovodné potrubie, asistenčná služba zorganizuje príjazd odborníka a uhradí náklady na prácu spojenú s opravou až do výšky 100 eur.

Poistné krytie sa vzťahuje na služby v prípade mimoriadnej udalosti, medzi ktoré patrí eliminácia nepredvídaných chýb, škôd alebo vonkajších mechanických vplyvov na rozvodových zariadeniach vody, plynu, elektriny, ktoré si vyžadujú urgentný zásah.

Riziká so zvýšeným výskytom počas leta

Počas dovolenky môže príbytok rodiny čeliť požiarom z tepla, nečakanej záplave, silným atmosférickým zrážkam či úderom blesku. Práve tieto poistné riziká patria k tým, ktoré sa v letných mesiacoch pravidelne vyskytujú na našom území.

Podľa štatistík poisťovne Aegon však patria k najčastejšie hláseným poistným udalostiam takzvané vodovodné škody. „Štatisticky je väčšia pravdepodobnosť, že počas dovolenky vytopíte suseda, ako to, že vás vykradnú," hovorí Tomáš Horňáček, tímlíder likvidácie poistných udalostí poisťovne Aegon.

Vodovodné škody sú o to nepríjemnejšie a závažnejšie, ak práve nie ste doma a váš domov zostal bez dozoru. Môže ísť o vytopenie práčkou, havária na potrubí, zlé tesnenie či nedotiahnuté vodovodné kohútiky,“ dodáva Horňáček.

Zdroj: oPoisteni.sk, Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články