Ľubor Vrlák prezradil, aká je obchodná stratégia poisťovne YOUPLUS


			Ľubor Vrlák prezradil, aká je obchodná stratégia poisťovne YOUPLUS
11.12.2019 Rozhovory

V júni začala na českom a slovenskom trhu pôsobiť nová bezpapierová a plne digitalizovaná životná poisťovňa YOUPLUS, ktorá avizovala, že na trh prinesie evolučný prístup na poli komplexného životného poistenia.

Výkonný riaditeľ pre Česko a Slovensko Ľubor Vrlák z poisťovne YOUPLUS vysvetľuje, v čom tkvie podstata tohto riešenia.

Ďakujem vám, pán riaditeľ, že ste si urobil čas pre otázky odborného portálu oPojištění.cz. Klientom a obchodným partnerom ste ponúkli filozofiu tzv. „Best Partner Concept", mohli by ste prosím detailne popísať, čo si možno pod tým predstaviť?
Filozofia „Best Partner Concept" je úzko spojená s myšlienkou „Best Product Concept", ktorá v sebe pôvodne niesla požiadavku dôkladného prieskumu trhu. V rámci neho sme detailne preštudovali a analyzovali úspešné produkty. Zistili sme, v čom spočíva ich správne nastavenie a prečo sú tak pozitívne vnímané klientmi. Tieto získané informácie sme plánovali zastrešiť našimi špecialistami, a vytvoriť tak kompletný produkt poskladaný z toho najlepšieho, čo trh aktuálne ponúka.

Postupom času sme však zistili, že je zbytočné sa obmedzovať len na produktovú oblasť a že bude ďaleko prínosnejšie, keď sa zamyslíme nad tým najlepším možným prístupom vo všetkých sférach, ktoré súvisia s poistením. Nakoniec sa z toho vyvinul „Best Partner Concept", ktorým jasne hovoríme, že chceme byť tým „Best" partnerom pre klientov, sprostredkovateľov, zamestnancov a samozrejme aj pre našich akcionárov. Skrátka a dobre, radi by sme boli atraktívnym a spoľahlivým spoluhráčom pre všetkých účastníkov na trhu.

Ako by ste charakterizovali produkt 4U, ktorý poisťovňa YOUPLUS ponúka?
Produkt 4U je čisto rizikové poistenie bez jednej jedinej koruny alebo eura, ktoré by išlo do investícií. Ide o flexibilný produkt, ktorý klientom ponúka komplexnú ochranu v prípade neočakávanej udalosti. Našim cieľom je, aby tento produkt klientovi pomohol nielen v momente, keď si ho dohodne, ale aby bol schopný sa prispôsobovať ľudskému životnému cyklu. Radi by sme, aby klient mal jeden produkt, ktorý bude z našej strany neustále inovovaný v súvislosti s aktuálnymi potrebami spotrebiteľa. A nielen to. Chceme tiež, aby náš produkt sledoval inovácie na poistnom trhu a adaptoval sa na ne.

Zaujať klienta novým produktom je stále ťažšie. Existuje podľa vás návod, ako v tunajšom silnom konkurenčnom prostredí uspieť?
Vymyslieť dnes nový produkt je skutočne veľmi zložitá úloha. Na druhú stranu nájsť na trhu to najlepšie, je otázkou niekoľkých mesiacov. Myslím si, že výsledný produkt ako taký nie je to, čím by sa mali odlišovať jednotlivé poisťovne na trhu. Podľa môjho názoru to musí byť celková ponuka, s ktorou spoločnosť na trh prichádza. Z 50 % je táto ponuka tvorená práve samotným produktom a z 50 % procesmi, ktoré s jeho vývojom a predajom úzko súvisí. Obe tieto zložky musia byť na špičkovej úrovni. Jedno bez druhého nemôže fungovať. V našom prípade si myslím, že sme na správnej ceste a že budúcnosť ukáže, že 4U bude pre klienta naozaj fungujúcim riešením.

YOUPLUS veľa stavia na digitálnych procesoch. Mohli by ste popísať tie najzaujímavejšie novátorské prístupy, ktoré sú súčasťou vášho riešenia?
V rámci vývoja nášho produktu sme sa v určitej fáze rozhodli ísť cestou úplne bezpapierového on-line procesu. To znamená, že u nás klient, partner aj poradca všetko sprocesuje bezpapierovo.

Namodelovanie poistnej zmluvy, udelenie súhlasov, uzavretie zmluvy, nahlásenie poistnej udalosti, prípadne aj zmeny na poistnej zmluve, to všetko dokážeme sprocesovať elektronickou cestou.
Keby som potom mal popísať naozaj unikátny, novátorský prístup, tak by som spomenul elektronický underwriting. Naším cieľom je, aby až 85 % klientov mohlo byť ocenených pri dojednávaní zmluvy automaticky týmto elektronickým systémom. Ponúkame tiež tri spôsoby podpisu pri dojednávaní zmluvy. Prvý je klasický a dnes už veľmi málo využívané plniace pero, druhý spôsob podpisu sa realizuje prostredníctvom touchpadu a tretí vieme zariadiť využitím QR kódu. 

K tomu je samozrejme nutné, aby potenciálny zákazník bol elektronickému spôsobu komunikácie naklonený. Keď sa však vrátim asi 15 rokov späť do minulosti, tak si spomínam, ako sme návrh na poistku museli rozprestrieť po celom stole. Od toho okamihu sme urazili veľký kus cesty a som tak presvedčený, že ako klienti, tak i poradcovia, budú elektronický spôsob dojednávania len a len kvitovať. 


Mohlo by vás zaujímať: TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2018 na Slovensku podľa oPoisteni.sk


Dokážete odhadnúť, do akej miery môžu nové moderné technológie a postupy zmeniť podobu poisťovníctva, ako ho poznáme dnes? Ako napríklad vnímate plány veľkých spoločností typu Amazon alebo Google zvýšiť svoj vplyv v rámci globálneho poisťovníctva? 

Nikto z nás nemá krištáľovú guľu, z ktorej by vedel veštiť budúcnosť. Ale na základe súčasného vývoja môžem povedať, že nič nie je nemožné. Myslím si, že neexistuje žiadny relevantný dôvod, aby sa nadnárodné korporácie nemohli stať súčasťou dnešného poisťovníctva. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že poisťovníctvo je vysoko regulovaná oblasť.

Navyše mi pripadá, že vývoj technológií je ďaleko rýchlejší ako legislatíva s nimi spojená, alebo že dokonca legislatíva reaguje až na technologické novinky, ktoré títo veľkí hráči vyvíjajú. A práve to, ako sa Amazon alebo Google dokážu popasovať s reguláciou v kontexte svojho rýchleho technologického vývoja, bude podľa môjho úsudku ten najkľúčovejší faktor, ktorý tieto spoločnosti buď odradí, alebo podporí vo vstupe do globálneho poisťovníctva.

Na druhej strane, ani poisťovníctvo nespí na príslovečných vavrínoch a aj tradičné spoločnosti dokážu ponúknuť klientovi technologické novinky, ktoré by trh významne posunuli. Otázkou však je, či má o tieto inovácie záujem aj samotný klient. Rýchly technologický pokrok totiž vôbec nemusí súvisieť s požiadavkami dnešného klienta.

Preregulovanosť trhu je naozaj veľký problém...
Ide o vplyv dvoch protichodných rovín. Tou prvou je slabá finančná gramotnosť obyvateľov, proti ktorej stojí negatívny image súčasného poisťovníctva. Z tohto pomyselného súboja pramení prehnaná snaha o ochranu klienta. Čo si budeme nahovárať, poisťovníctvo má vo svojej histórii obdobia, na ktoré nemôže byť príliš pyšné a ktoré vo svojej podstate využívalo, až zneužívalo klientovu neznalosť. Reakcie z pera európskeho alebo tuzemského zákonodarcu tak na seba logicky nenechali dlho čakať.

Som však tiež presvedčený, že regulátor musí poznať mieru. A keď to s rôznymi obmedzeniami preženie, tak vo výsledku robí z obyčajných ľudí až nesvojprávne bytosti, ktoré nemajú potrebu sa vzdelávať, pretože sú predsa tak dôkladne chránení...Tento začarovaný kruh vo svojom dôsledku bráni rozvoju akejkoľvek finančnej oblasti. Klient je predsa dospelý človek, ktorý by sa mal vo finančnom svete aspoň trochu orientovať.


Mohlo by vás zaujímať: Tržby maklérom stabilne rastú, no zisky im klesli vlani najviac


Bolo by možné čitateľom načrtnúť obchodnú stratégiu spoločnosti YOUPLUS? Komu je váš produkt primárne určený?
Sme mladá, sebavedomá spoločnosť, ktorá vstupuje na pomerne veľký a saturovaný trh. Ako som už načrtol, klienta chceme presvedčiť moderným prístupom a filozofiou „Best Partner Concept". Chceme priniesť do tuzemského poisťovníctva dynamiku, ktorá nám pomôže, aby sme sa stali šťukou v stojatých vodách českého trhu. Našim typickým klientom je mladý človek do 40 rokov, ktorý rád objavuje nové veci a ktorý nereflektuje na ponuky tradičných konzervatívnych poisťovní.

Poisťovňa pôsobí v Česku a na Slovensku, plánujete expanziu aj na ďalšie trhy?
Áno, plánujeme. Česko a Slovensko boli vybrané ako prvé trhy, na ktoré s našou filozofiou „Best Partner Concept" vstúpime .. Náš koncept sa však dá v priebehu cca šiestich mesiacov replikovať aj na ďalšie krajiny stredoeurópskeho regiónu. Súčasťou našej stratégie je plne využiť nezastupiteľné úlohy externých sprostredkovateľov pri predaji životného poistenia.

Myslím si, že iná forma distribúcie tak komplexného a unikátneho produktu, akým životné poistenie bezpochyby je, nie je dnes v podstate možná. V tomto smere navyše oba trhy prechádzajú významným vývojom a rastúca kvalita sprostredkovateľov je dnes naozaj vidieť. S tým súvisí jeden pozitívny fakt, ktorý si v poslednej dobe všímam. So zvyšujúcou sa kvalitou distribúcie rastie aj už spomínaná gramotnosť spotrebiteľov. Čím viac totiž bude predajca vzdelaný, tým viac bude schopný klientovi komplexnosť životných produktov vysvetliť tak, aby tomu aj ten obyčajný človek dobre porozumel.

Mohli by ste čitateľom prezradiť, kto stojí za poisťovňou YOUPLUS?
YOUPLUS je obchodná značka, s ktorou prišla na trh poisťovňa ASPECTA. V nasledujúcich mesiacoch však dôjde k premenovaniu spoločnosti ASPCETA na YOUPLUS. Verím, že súčasná pomerne zložitá situácia sa tak zjednoduší. YOUPLUS patrí do holdingu Insurevolution, za ktorým stojí z 85 % švajčiarsky kapitál a z 15 % štvrtá najväčšia zaisťovňa na svete Hannover Re. Táto zaisťovňa má v rámci našej spolupráce tri základné úlohy. Je teda 15 % akcionárom, je našou zaisťovňou a tiež jej patrí už spomínaný undewritingový systém. 


Mohlo by vás zaujímať: MAĎARSKO: MNB pozastavila produkt od spoločnosti NOVIS


Počas vašej profesijnej kariéry ste sa iste stretli s ľuďmi rozdielnych povahových typov. Aké vlastnosti ste si u svojich kolegov vážil najviac a ktorý charakterový rys by podľa vás mal prevládať u vrcholového manažéra?

Každý manažér má samozrejme iný názor na to, ako danú firmu riadiť. Osobne som veľmi rád, že sa v YOUPLUS podarilo zamestnať špecialistov, ktorých som vyložene chcel získať. Som vďačný, že som tak dostal príležitosť postaviť si tím priamo podľa svojich predstáv. Ide naozaj o výnimočnú situáciu, ktorá sa už nemusí nikdy opakovať.

Vo svojom tíme mám naozajstných srdciarov, ktorým záleží na vývoji firmy. Nemám veľmi rád taký ten tzv. žoldácky prístup –  od deviatich do piatich a hotovo, a ide sa domov. Chcem, aby ľudia v YOUPLUS prijali tento projekt za svoj a aby z nich bola cítiť „človečina", zápal pre vec. Oceňujem, keď so svojimi ľuďmi vieme o problémoch otvorene porozprávať a hľadať riešenia. To je polovica úspechu. Samozrejme, tento prístup ide aplikovať v menších kolektívoch, vo väčších korporátoch tento liberalizmus musí byť potlačený. S YOUPLUS však v takej situácii ešte nie sme. (Úsmev)

Tvárou značky YOUPLUS sa stala česká golfistka Klára Spilková. Aká je s touto hviezdnou hráčkou spolupráca? Má dohodnutý váš produkt?
Klára zosobňuje všetko, čo by mala YOUPLUS symbolizovať. Je mladá, dynamická, cieľavedomá a úspešná. To je dôvod, prečo bola vybraná ako tvár našej poisťovne. A či je našou klientkou ... rád by som to čitateľom prezradil, ale poznáte to ... regulácia to nedovolí. (Úsmev)

Máte nejakú profesijnú zásadu, ktorá vám v bohatej kariére vždy dobre poslúžila?
Pre mňa osobne je tým základným pravidlom dodržiavať za všetkých okolností zodpovedný prístup. Nerád robím veci s krátkodobým cieľom. Tiež si veľmi zakladám na tom, aby som bol spoľahlivý a aby partneri vedeli, čo odo mňa môžu očakávať. Tieto dve vlastnosti ma sprevádzajú celý profesijný život a vždy sa mi ich dodržiavanie oplatilo.

Ďakujem Vám za rozhovor. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

drsakomo@gmail.com

Maria Janet,  7. 11. 2021

Volám sa Maria Janet. Toto je veľmi radostný deň môjho života, pretože mi pomohol DR SAKOMO tým, že mi pomohol získať späť môjho bývalého manžela pomocou jeho kúzla a lásky. Bola som vydatá 6 rokov a bolo to také strašné, pretože môj manžel ma skutočne podvádzal a hľadal rozvod, ale keď som na internete natrafil na e-mail DR SAKOMO, ako pomáha toľkým ľuďom získať späť svojho bývalého a pomôcť napraviť vzťah a prinútiť ľudí, aby boli vo vzťahu šťastní. Vysvetlila som mu svoju situáciu a potom som vyhľadala jeho pomoc, ale na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu teraz oslavujem, pretože môj manžel sa úplne zmenil. Vždy chce byť pri mne a bez môjho darčeka nemôže nič urobiť. Naozaj si užívam svoje manželstvo, aká veľká oslava. Budem naďalej svedčiť na internete, pretože DR SAKOMO je skutočne skutočným čarodejníkom. POTREBUJETE POMOC, POTOM KONTAKTUJTE DR SAKOMO TERAZ E-MAILOM: drsakomo@gmail.com alebo zavolajte na WhatsApp +90539-4479522 On je jedinou

Thanks alot

Sarah Ben,  9. 1. 2022

Práve som získala späť svojho bývalého manžela vďaka pomoci odborníkov na mágiu lásky Dr. OBO Manžel ma opustil kvôli inej žene, boli to len 3 roky nášho manželstva.  Najbolestivejšie je, že som bola tehotná s naším druhým dieťaťom.  Chcel som ho späť.  Urobil som všetko, čo som mohol, aby som ho dostal, ale to bolo všetko.  "Sľúbil som, ale on odmietol. Vysvetlil som svoj problém svojej priateľke a ona mi navrhla, aby som sa obrátil na kúzelníka, aby mi pomohol čarovať."  Nezostávalo mi nič iné, len skúšať, poslal som správu čarodejníkovi DR OBO, ktorý ma ubezpečil, že nie je problém a všetko bude 48 hodín v poriadku.  manžela a vrátila sa ku mne po 48 hodinách.S výsledkom jeho práce som stále spokojná .už neplač, o pomoc kontaktujte DR OBO.Tu je jeho kontakt, e-mail: dr.obohealinghome1411@gmail.com Môžete dať aj  mu WhatsApp na +2348115365326

slimcolvin@gmail.com

Freda,  2. 2. 2023

This is a very joyful day of my life because of the help PRIEST Salami has rendered to me by helping me get my ex-husband back with his magic and love spell. I was married for 6 years and it was so terrible because my husband was really cheating on me and was seeking a divorce but when I came across PRIEST Salami email on the internet on how he helped so many people to get their ex back and help to fix relationships. and make people happy in their relationship. I explained my situation to him and then sought his help but to my greatest surprise, he told me that he will help me with my case and here I am now celebrating because my Husband has changed totally for good. He always wants to be by me and can not do anything without my presence. I am really enjoying my marriage, what a great celebration. I will keep on testifying on the internet because PRIEST Salami is truly a real spell caster. DO YOU NEED HELP THEN CONTACT DOCTOR PRIEST Salami NOW VIA EMAIL: purenaturalhealer@gmail.com. Wh

ODPORÚČAM SI PREČÍTAŤ TOTO MOJI MILOVANÍ ČITATELIA AKO SOM POMOCIL MÔJMU DR ORMANOVI

Cecilia Maria,  19. 9. 2022

ODPORÚČAM SI PREČÍTAŤ TOTO MOJI MILOVANÍ ČITATELIA AKO SOM POMOCIL MÔJMU DR ORMANOVI

Volám sa Cecilia Maria, som z Veľkej Británie. Manžel ma opustil kvôli inej žene. Najbolestivejšie je, že som bola tehotná s naším druhým bábätkom. Chcel som ho späť. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som ho priviedol späť, ale všetko bolo márne, tak veľmi som ho chcel späť kvôli láske, ktorú som k nemu mal, o všetko som ho prosil, sľuboval som, ale odmietol. Vysvetlil som svoj problém svojej kamarátke a ona mi navrhla, aby som radšej kontaktoval kúzelníka, ktorý by mi mohol pomôcť zoslať kúzlo, aby som ho priviedol späť, nemal som inú možnosť, ako to skúsiť. Poslal som správu čarujúcemu doktorovi Ormanovi a ten ma uistil, že nie je problém a že do 11 hodín bude všetko v poriadku. Začaroval a prekvapivo o 11 hodín neskôr mi môj manžel zavolal. Bol som tak prekvapený, odpovedal som na hovor a všetko, čo povedal, bolo, že je mu tak ľúto všetkého, čo sa stalo. Chcel, aby som sa k nemu vr…

nshaking@gmail.com

Camila Alan,  7. 9. 2022

Môj život sa zničil, keď ma manžel poslal baliť, po 17 rokoch, čo sme spolu. Bola som stratená a bezmocná po tom, čo som vyskúšala toľké spôsoby, ako prinútiť môjho manžela, aby ma vzal späť. Jedného dňa som bol v práci neprítomný a nevedel som, že mi volá môj šéf, tak si sadol a spýtal sa ma, o čo ide. Povedal som mu a on sa usmial a povedal, že to nie je problém. Nikdy som nepochopil, čo tým myslel, nebol problém dostať môjho manžela späť, povedal, že použil kúzlo, aby dostal svoju ženu späť, keď ho opustila kvôli inému mužovi a teraz sú spolu až do dnešného dňa a najprv som bol šokovaný. taká vec od môjho šéfa. Dal mi e-mailovú adresu veľkého zaklínača, ktorý mu pomohol získať jeho manželku späť, nikdy som neveril, že to bude fungovať, ale nemal som inú možnosť, ako sa skontaktovať so zaklínačom, čo som urobil, a požiadal ma o informácie a že môj manžel mu umožnil vyčarovať kúzlo a poslala som mu podrobnosti, ale po dvoch dňoch mi mama volala, že môj manžel prišiel s prosbou, že ma

vzťah

Luis,  14. 7. 2022

Po 4 rokoch manželstva som stratila manžela s inou ženou. mali sme krasne manzelstvo ale nadviazal vztah s kolegom, ktory ho prenasledoval. žije ďaleko od svojej práce a odmieta sa so mnou rozprávať alebo sa vrátiť domov. Bola som taká zničená a ťažko som sa s tým vyrovnávala. Bol som veľmi znepokojený a potreboval som pomoc. Keď som si jedného dňa prezerala internet, natrafila som na komentár od jantáru, ktorý naznačoval, že jej duchovný otec zvaný baba pomohol vyriešiť jej manželské problémy a obnoviť jej narušené vzťahy a tak ďalej. tak som cítil, že by som ho mal skúsiť. Kontaktoval som ho prostredníctvom e-mailu, ktorý som videl vo svedectve, a urobil pre mňa kúzlo. O 3 dni neskôr za mnou prišiel môj manžel a ospravedlnil sa za krivdy, ktoré urobil, a sľúbil, že to už nikdy neurobí. odvtedy sa vsetko vratilo do normalu. Moja rodina a ja spolu opäť šťastne žijeme. všetko vďaka tejto babe za to, čo pre mňa urobil. ak potrebujete kúzlo, ktoré dokáže zoslať kúzlo, ktoré skutočne fungu

kelvinhayye@gmail.com

buypassportsonline,  20. 6. 2022

BUY REGISTERED PASSPORTS,DRIVERS LICENSE ONLINE(Whatsapp:+19254121971)(puredocuments21@gmail.com)

Have you been looking for a passport, SSN, driver's license, I.D, Birth certificate, diploma or any other document? Or maybe to buy A NEW passport for Australian, Canadian or any other country document? Is it fake or real passport, SSN, driver's license, ID card, Birth certificate, diploma or any other document? Please "Search no further", Your curiosity has landed you to the right place whether you are based in America's, Australia, Africa, Asia or Europe as long as you have a Valid P.O Box or House Address we shall make sure the problem is over.

We sell original passports, id cards, drivers license, resident permit cards, birth certificates, USA green cards, naturalization certificates, diploma, full citizenship documents for any country worldwide

We have professional capabilities and database agents who register our documents at the various issuing authorities.(Whatsapp:+19254…

POWERFUL LOVE SPELL CAST Priest Orman contact dr.orman980@yahoo.com

Ruth Wendy,  24. 5. 2022

POWERFUL LOVE SPELL CAST Priest Orman contact dr.orman980@yahoo.com

Hello my name is Ruth Wendy from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Orman my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest ORMAN have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact orman.spiritualist3002@gmail.com or dr.orman980@yahoo.com, Blog: https://ormanspritualist.blogspo…

ďakujem za výkonnú prácu UDAMA ADA.

ANITA FILIPEK,  23. 5. 2022

Dievčatá, odporúčam len pána Udamu! Urobil pre mňa kúzlo. To sa jednoducho nedá povedať! ako rozprávka pre vás a je to!) výsledok je ešte lepší, ako som očakával a dostal som ho rýchlejšie, ako som očakával!) všetko je super! Ale je tu jedna vec, robí len biele kúzlo lásky a povedal, že to kúzlo je len pre tých, ktorí boli predtým vo vzťahu, ale v zásade si myslím, že nikto nemusí čarovať cudzinca.) ale aký efekt! škoda, že som to nenašiel skôr, ako som si zachránil vzťah tým, že som zaplatil za potrebné veci... teraz sa ja a môj snúbenec chystáme zosobášiť) Dúfam, že moja recenzia niekomu pomôže nájsť jeho šťastie a ušetríte veľa peňazí!) kontaktujte ho +27 65 897 8226.
Zavolajte a Whatsapp pán Udama

ďakujem za výkonnú prácu UDAMA ADA.

ANITA FILIPEK,  23. 5. 2022

Dievčatá, odporúčam len pána Udamu! Urobil pre mňa kúzlo. To sa jednoducho nedá povedať! ako rozprávka pre vás a je to!) výsledok je ešte lepší, ako som očakával a dostal som ho rýchlejšie, ako som očakával!) všetko je super! Ale je tu jedna vec, robí len biele kúzlo lásky a povedal, že to kúzlo je len pre tých, ktorí boli predtým vo vzťahu, ale v zásade si myslím, že nikto nemusí čarovať cudzinca.) ale aký efekt! škoda, že som to nenašiel skôr, ako som si zachránil vzťah tým, že som zaplatil za potrebné veci... teraz sa ja a môj snúbenec chystáme zosobášiť) Dúfam, že moja recenzia niekomu pomôže nájsť jeho šťastie a ušetríte veľa peňazí!) kontaktujte ho +27 65 897 8226.
Zavolajte a Whatsapp pán Udama

ďakujem za výkonnú prácu UDAMA ADA.

ANITA FILIPEK,  23. 5. 2022

Dievčatá, odporúčam len pána Udamu! Urobil pre mňa kúzlo. To sa jednoducho nedá povedať! ako rozprávka pre vás a je to!) výsledok je ešte lepší, ako som očakával a dostal som ho rýchlejšie, ako som očakával!) všetko je super! Ale je tu jedna vec, robí len kúzlo bielej lásky a povedal, že to kúzlo je len pre tých, ktorí boli predtým vo vzťahu, ale v zásade si myslím, že nikto nemusí čarovať cudzinca.) ale aký efekt! škoda, že som to nenašiel skôr, ako som si zachránil vzťah tým, že som zaplatil za potrebné veci... teraz sa ja a môj snúbenec chystáme zosobášiť) Dúfam, že moja recenzia niekomu pomôže nájsť jeho šťastie a ušetríte veľa peňazí!) kontaktujte ho +27 65 897 8226.
Zavolajte a Whatsapp pán Udama

NAJLEPŠÍ SPÔSOB, AKO ZÍSKAŤ SVOJHO BÝVALÉHO MILENCA SPÄŤ A OBNOVIŤ VAŠE ROZPRAŠENÉ MANŽELSTVO ALEBO

Sofia,  14. 4. 2022

NAJLEPŠÍ SPÔSOB, AKO ZÍSKAŤ SVOJHO BÝVALÉHO MILENCA SPÄŤ A OBNOVIŤ VAŠE ROZPRAŠENÉ MANŽELSTVO ALEBO VZŤAH OD Smútku K ŠŤASTÍ.

Pomôžte mi poďakovať DR ORMANOVI za to, že mi pomohol dostať môjho bývalého manžela späť ku mne a mojej rodine. Tento veľký mocný duchovný muž vrátil môj smútok do šťastia. Môj manžel ma pred niekoľkými rokmi opustil kvôli inej žene a obaja sa plánovali vziať. Som taká prekvapená, že sa ku mne vrátil v jedno chladné popoludnie v sobotu, prosil a plakal, aby som ho vzala späť a odpustila mu, že rozbil naše manželstvo a opustil mňa a deti. Dr Orman je skutočný duchovný spasiteľ. Priviedol môjho manžela späť“, ak máte nejaké starosti alebo máte nejaký problém vo svojich manželstvách alebo vzťahoch, môžete ho kontaktovať prostredníctvom:

E-mail: orman.spiritualist3002@gmail.com
Whatapp: +(90)5396-0609-68
webová stránka https://www.dromanspiritualhome.com

rolandsteven260@gmail.com

Steven Roland,  26. 11. 2022

I was scammed by an Instagram person pretending to be a celebrity, i talked with this scammer for 8 months via WhatsApp and I sent money to them via Bitcoin then I was cohered to give my banking login and from there they hustled me out of my 20k from the unemployment money they said oh I routed money to your account and never gave me time to verify that was my unemployment money. They were really patient with me and waited 8 months for my payment then I exposed them...by video on WhatsApp. They asked me to bitcoin the money via atm. But for the timely intervention of Pro_wizard GiIbert Service, who just in kick-off on time got back my $226,760. He is really good at what he does, I have recommended him to friends and co-workers who all became satisfied with his services. He has helped me a lot in the trading industry, you can reach him at  ''prowizardgilbertrecovery(@)engineer(.)com'' who is also reachable on What /sApp (+1)/ 541- (240) 9985. For Everything regarding  Hacking and Funds

VELKÁ KÚZLA LÁSKY DR SAKOMO ŠPECIALIZUJE SA NA OBNOVU PORUŠENÝCH MANŽELSTVA KONTAKTUJTE HO PRIAMO NA

JEREMY PARKER,  14. 4. 2022

Dobrý deň, volám sa JEREMY PARKER, prechádzal som si článok a zistil som o mužovi menom Dr SAKOMO. Trpel som problémami s rozvodmi s tromi rôznymi ženami, ktoré sa týkali môjho 2,0-palcového penisu, musel som kontaktovať čarodejníka a liečiteľa byliniek DR SAKOMO. viviana moja štvrtá žena bola na pokraji, že ma opustí kvôli inému mužovi len kvôli môjmu sexuálnemu zlyhaniu. no zostal som pozitívny a verím, že by som ju mohol mať späť a prinútiť ju zostať. a hľa, Dr SAKOMO mi pomohol zväčšiť môj penis pomocou jeho bylinkového krému. VIVIANA a ja sme sa znova dali dokopy a ona bola taká šťastná, keď sme prvý večer mali sex po dvoch týždňoch používania jeho krému a ja som mal 10,5 palca a 8,0 obvod. Doktor SAKOMO je taký milý človek a čestný človek, ktorý berie šťastie svojho pacienta ako svoju prioritu, a tiež mi pomohol zastaviť môj problém so zástavou srdca. Vďaka nemu a vďaka Bohu za dar, ktorý mu bol daný. Ak máte akýkoľvek problém, kontaktujte ho na tomto e-maile: drsakomo@gmail.com

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

ďakujem za výkonnú prácu UDAMA ADA.

ANITA FILIPEK,  23. 5. 2022

Dievčatá, odporúčam len pána Udamu! Urobil pre mňa kúzlo. To sa jednoducho nedá povedať! ako rozprávka pre vás a je to!) výsledok je ešte lepší, ako som očakával a dostal som ho rýchlejšie, ako som očakával!) všetko je super! Ale je tu jedna vec, robí len biele kúzlo lásky a povedal, že to kúzlo je len pre tých, ktorí boli predtým vo vzťahu, ale v zásade si myslím, že nikto nemusí čarovať cudzinca.) ale aký efekt! škoda, že som to nenašiel skôr, ako som si zachránil vzťah tým, že som zaplatil za potrebné veci... teraz sa ja a môj snúbenec chystáme zosobášiť) Dúfam, že moja recenzia niekomu pomôže nájsť jeho šťastie a ušetríte veľa peňazí!) kontaktujte ho +27 65 897 8226.
Zavolajte a Whatsapp pán Udama

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

kelvinhayye@gmail.com

buypassportsonline,  20. 6. 2022

BUY REGISTERED PASSPORTS,DRIVERS LICENSE ONLINE(Whatsapp:+19254121971)(puredocuments21@gmail.com)

Have you been looking for a passport, SSN, driver's license, I.D, Birth certificate, diploma or any other document? Or maybe to buy A NEW passport for Australian, Canadian or any other country document? Is it fake or real passport, SSN, driver's license, ID card, Birth certificate, diploma or any other document? Please "Search no further", Your curiosity has landed you to the right place whether you are based in America's, Australia, Africa, Asia or Europe as long as you have a Valid P.O Box or House Address we shall make sure the problem is over.

We sell original passports, id cards, drivers license, resident permit cards, birth certificates, USA green cards, naturalization certificates, diploma, full citizenship documents for any country worldwide

We have professional capabilities and database agents who register our documents at the various issuing authorities.
Documents for …

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; https

Reuniting Spell od Dr Sakomo, som tak vďačný za jeho úžasné a silné

Maria Janet,  7. 11. 2021

Volám sa Maria Janet. Toto je veľmi radostný deň môjho života, pretože mi pomohol DR SAKOMO tým, že mi pomohol získať späť môjho bývalého manžela pomocou jeho kúzla a lásky. Bola som vydatá 6 rokov a bolo to také strašné, pretože môj manžel ma skutočne podvádzal a hľadal rozvod, ale keď som na internete natrafil na e-mail DR SAKOMO, ako pomáha toľkým ľuďom získať späť svojho bývalého a pomôcť napraviť vzťah a prinútiť ľudí, aby boli vo vzťahu šťastní. Vysvetlila som mu svoju situáciu a potom som vyhľadala jeho pomoc, ale na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu teraz oslavujem, pretože môj manžel sa úplne zmenil. Vždy chce byť pri mne a bez môjho darčeka nemôže nič urobiť. Naozaj si užívam svoje manželstvo, aká veľká oslava. Budem naďalej svedčiť na internete, pretože DR SAKOMO je skutočne skutočným čarodejníkom. POTREBUJETE POMOC, POTOM KONTAKTUJTE DR SAKOMO TERAZ E-MAILOM: drsakomo@gmail.com alebo zavolajte na WhatsApp +90539-4479522 On je jedinou

ďakujem za výkonnú prácu UDAMA ADA.

ANITA FILIPEK,  23. 5. 2022

Dievčatá, odporúčam len pána Udamu! Urobil pre mňa kúzlo. To sa jednoducho nedá povedať! ako rozprávka pre vás a je to!) výsledok je ešte lepší, ako som očakával a dostal som ho rýchlejšie, ako som očakával!) všetko je super! Ale je tu jedna vec, robí len biele kúzlo lásky a povedal, že to kúzlo je len pre tých, ktorí boli predtým vo vzťahu, ale v zásade si myslím, že nikto nemusí čarovať cudzinca.) ale aký efekt! škoda, že som to nenašiel skôr, ako som si zachránil vzťah tým, že som zaplatil za potrebné veci... teraz sa ja a môj snúbenec chystáme zosobášiť) Dúfam, že moja recenzia niekomu pomôže nájsť jeho šťastie a ušetríte veľa peňazí!) kontaktujte ho +27 65 897 8226.
Zavolajte a Whatsapp pán Udama

Reuniting Spell by Dr Sakomo, I am so grateful for his wonderful and powerful

Maria Janet,  7. 11. 2021

Volám sa Maria Janet. Toto je veľmi radostný deň môjho života, pretože mi pomohol DR SAKOMO tým, že mi pomohol získať späť môjho bývalého manžela pomocou jeho kúzla a lásky. Bola som vydatá 6 rokov a bolo to také strašné, pretože môj manžel ma skutočne podvádzal a hľadal rozvod, ale keď som na internete natrafil na e-mail DR SAKOMO, ako pomáha toľkým ľuďom získať späť svojho bývalého a pomôcť napraviť vzťah a prinútiť ľudí, aby boli vo vzťahu šťastní. Vysvetlila som mu svoju situáciu a potom som vyhľadala jeho pomoc, ale na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu teraz oslavujem, pretože môj manžel sa úplne zmenil. Vždy chce byť pri mne a bez môjho darčeka nemôže nič urobiť. Naozaj si užívam svoje manželstvo, aká veľká oslava. Budem naďalej svedčiť na internete, pretože DR SAKOMO je skutočne skutočným čarodejníkom. POTREBUJETE POMOC, POTOM KONTAKTUJTE DR SAKOMO TERAZ E-MAILOM: drsakomo@gmail.com alebo zavolajte na WhatsApp +90539-4479522 On je jedinou

PERFEKTNÉ KÚZLO LOTÉRIE, KTORÉ FUNGUJE RÝCHLO DO 48 HODÍN

Ieva Dante,  4. 11. 2021


PERFEKTNÉ KÚZLO LOTÉRIE, KTORÉ FUNGUJE RÝCHLO DO 48 HODÍN

Videl som toľko svedectiev o Dr. Ilekhojie, skvelom zaklínačovi lotérie, ktorý vám pomôže vrhnúť kúzlo v lotérii a dá vám správne čísla na výhru v lotérii, najprv som tomu neveril, ale keď bol život ťažší, rozhodol som sa to vziať skúsil som ho tiež kontaktovať a povedal som mu, že chcem vyhrať v lotérii, vrhol na mňa lotériové kúzlo, ktoré používam a hrám a vyhral som 3 000 000 $ (TRI MILIONY DOLAROV). Som tak vďačný tomuto mužovi, Dr. Ilekhojie, a dávam to na vedomie každému, kto sa pokúšal vyhrať v lotérii, verte mi, že toto je jediný spôsob, ako vyhrať v lotérii, toto je skutočné tajomstvo, ktorým sme všetci boli hľadanie. Nestrácajte čas jeho kontaktovaním ešte dnes, aby ste sa aj vy stali víťazom kontaktných údajov uvedených nižšie. gethelp05@gmail.com Whatsapp/Viber +2348147400259

Ďakujem Adeleke za pomoc. Dr Adeleke Oba môžete kontaktovať pomocou tohto detailu aoba5019@gmail.com

BUMA AGBA,  25. 10. 2021

Ahojte všetci, volám sa Buma zo Spojených štátov. Život bol bezfarebný predtým, ako mi doktorka Adeleke Obaová pomohla kúzlom lásky, aby som sa znovu stretla s otcom mojich detí. Moja vôľa žiť a užívať si život je späť teraz, keď je moja rodina zachránená. Už nikdy sa nebudem cítiť osamelý. Ďakujem Dr Adeleke Oba, že ste mi priviedli môjho manžela späť. Každému, kto má problémy v manželstve alebo vzťahu, vám dnes odporúčam doktorku Adeleke Oba. Viem, že dokáže vyriešiť váš problém, pretože som živým svedkom jeho skvelej práce. Obráťte sa na Dr. Adeleke Oba, ktorý aj tak vyrieši váš problém. E -mail: aoba5019@gmail.com Volať/Whatsapp číslo: +27740386124

DAKUJEM DR. ADELEKE

isabella řekl,  14. 10. 2021

Môj manžel sa vrátil domov pred niekoľkými týždňami. V súčasnosti sa chystáme na poradenstvo, modlitby a spoločné čítanie pobožností a na návštevu kostola. Povedal mi, že ho mrzí, ako mi ublížil a že ma skutočne miluje. Stále stojím ako môj manžel. Pre tých, ktorí dúfajú, že sa ich blízki vrátia domov! kontaktujte doktorku Adeleke a obnoví vaše manželstvo rovnako ako pre mňa.
Jeho e -mail je (aoba5019@gmail.com) alebo whatsApp (+27740386124) .. Kontaktujte ho ešte dnes, ak potrebujete jeho pomoc vo vašom vzťahu alebo v inom prípade.
1) Kúzla lásky
2) Stratené kúzla lásky
3) Zastavte rozvodové kúzla
4) Svadobné kúzla
5) Kúzlo pre tehotenstvo
6) Lámanie kúziel
7) Kúzlo smrti
8.) Chcete byť povýšený vo svojej kancelárii
9) chcete uspokojiť svojho milenca
10) Lotéria
Ak máte nejaké problémy s trvalým riešením, kontaktujte tohto skvelého muža
prostredníctvom (+27740386124)

DAKUJEM DR. ADELEKE

Victoria Liam,  14. 10. 2021

Som veľmi chudobná žena, ktorá nie vždy našla šťastie v hre v lotérii. Lotériu hrám od svojich 21 rokov a teraz mám 45 rokov, čo znamená, že hrám lotériu 24 rokov. Najväčšia čiastka, akú som v živote vyhral, ​​bola 400 dolárov. Ale jedného dňa sa môj príbeh zmení na históriu potom, čo som na internete našiel meno tohto muža, ktorý je najlepší, pokiaľ ide o výhru v lotérii. Tento muž je veľmi silný lekár voodoo, ktorý dáva čísla, ktoré nikdy nemôžu zlyhať. Po všetkých rokoch práce a boja o víťazstvo v lotérii som konečne vyhral (27 miliónov dolárov), meno je Dr. Adeleke (aoba5019@gmail.com). alebo ho kontaktujte na čísle whatsApp (+27740386124) iba tak vyhráte v lotérii a najlepšie.

james@gmail.com

James,  23. 9. 2021

Myslím si, že zdieľanie týchto informácií s vami môže byť užitočné. Moje meno je James a sídlim v Kanade. Moja priateľka sa so mnou rozišla kvôli inému chlapovi a keďže som ju naozaj chcel priviesť späť, pretože ju tak veľmi milujem, snažil som sa ju dostať späť tým, že som s ňou hovoril, ale ona ma neprijala, kým som si nevšimol s mužom online, ktorý sa volal Dr.Pellar, sme mu vysvetlili jej problémy a on mi sľúbil, že o 24 hodín sa ku mne priateľka vráti, dal mi niekoľko pokynov, ktoré som zvládol perfektne a na moje najväčšie prekvapenie v hornej časti stránky. týždeň za mnou prišla moja priateľka a žobrala so slovami, že to chce, aby som sa vrátil. Je späť a už asi 5 mesiacov žijeme dobre. Dr.Pellar je najlepší a najpravdivejší, dokáže urobiť akékoľvek kúzlo, aké potrebujete
1. Nech sa tvoj bývalý priateľ/priateľka vráti
2. Prilákajte svoje sympatie, aby ste sa do vás zamilovali
3. Zaobchádzajte so všetkými druhmi vzťahov
4. Nech sa vaše manželstvo stane pracovitým a vydrží n…

Počas jedného z mojich

Erica Pablo,  9. 9. 2021

Počas jedného z mojich dní v parku som sa stretol s Melissou, ktorá mi poskytla kontakt na doktora Ilekhojieho. Po rozhovore s ním som mala malý pokoj a istotu, keď mi sľúbil, že sa môj manžel o niekoľko dní vráti. Urobil som všetko, čo požadoval, a poskytol všetko, čo potreboval. Presne tri dni prišiel môj manžel neskoro v noci a prakticky prosil, aby som zabudla na rozvod a prijala, že sa vracia domov. Zostal som v nemom úžase, pretože som nečakal výsledky tak skoro.

Ďakujem, doktor Ilekhojie, aj keď tento príspevok neuvidíte. Pokiaľ ste v situácii ako ja, láskavo sa porozprávajte s doktorom Ilekhojím a ubezpečujem vás, že vždy existuje riešenie od neho. E -mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp alebo Viber +2348147400259  

Pri niekoľkých príležitostiach sa Kenny

Amber Luke,  6. 9. 2021

Pri niekoľkých príležitostiach sa Kenny vyhráža, že sa so mnou rozíde, ak sa ho odvážim opýtať na jeho vzťah s inými dievčatami, bola som úplne zničená a zmätená, kým mi môj starý priateľ nepovedal o kúzelníkovi na internete, doktorovi Ilekhojiemu, ktorí pomáhajú ľuďom s ich vzťah a manželský problém mocnosťami lásky Kúzla, Najprv som pochyboval, či taká vec niekedy existuje, ale rozhodol som sa to skúsiť. Keď ho kontaktujem, povedal mi o tom, ako sa to robí a zaistil, že som so všetkým v poriadku. procesy a uistil ma o mojej túžbe. Wiithin 28 hodín Kenny mi zavolal a začal sa ospravedlňovať, že sa zobudil a premýšľal o všetkom, čo mi urobil. Bol som veľmi šokovaný, pretože Kenny nie je vždy ten typ, ktorý by ho čokoľvek ľutoval, ale odvtedy sa stal milujúcim a starostlivým. Ak potrebujete podobnú pomoc, tu je jeho kontakt .. Volať/WHATSAPP/VIBER: +2348147400259 alebo e -mail; (gethelp05@gmail.com)

ajax@gmail.com

Ajax,  21. 7. 2021

Posledné 4 mesiace som bol tak depresívny a bolestivo zranený, keď som stratil priateľku s iným mužom, a tiež sa zhoršila moja finančná situácia, že som si myslel, že budem musieť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Mal som obrovský dlh a nevedel som, čo mám robiť. Z úplného a úplného zúfalstva som sa skontaktoval s mnohými z takzvaných jednotlivcov, ktorí sľubovali mocnú mágiu, čarodejníctvo alebo čiernu mágiu. Nikto z nich nepracoval a nikto nebol taký úžasný, milujúci a vrúcny ako Dr.Pellar. Je skutočne iný ako iní autori a počul som priamu nádej a silu, keď som sa dozvedel o sľuboch, ktoré ponúkol. Nesie v sebe vzduch čistoty a božskej sily, ktorý je čistý a svieži ako sneh na zemi. Spýtal som sa Dr.Pellara na najsilnejšie kúzla a okamžite mi to uľahčilo, aby som mal niečo na opravu. Jeho kúzla dokázali zázraky a ja som teraz späť so svojou priateľkou a moje peniaze sú preč po výhre v lotérii. Dr.Pellar, vôbec netuším, čo by som urobil, keby ste tam nepomohli. Tu je jeho e-mail. dr

an

Anthonia,  26. 1. 2021

Ako to môžem vysvetliť svetu, že existuje muž, ktorý sa volá. Keď som konečne našiel svedectvá tohto čarodejníka Dr. Sanga, kontaktoval som ho, rovnako ako mnoho ľudí, ktorí mi pomohli dostať mojich milencov a zlomený domov, späť, pretože moja priateľka, ktorú skutočne milujem z celého srdca sa zrazu zmení a otočí sa mi chrbtom a bezdôvodne ma nenávidí, keď odišla z domu a neskôr počula, že žije s iným mužom, také správanie bolo veľmi zvláštne, akoby s ňou manipulovali, blokovala ma pred všetkým jeho sociálne siete a nemohol som s ňou komunikovať. Veľmi som chcel dostať svoju priateľku späť. Hľadám pomoc od jej blízkych priateľov a rodiny, ale nevraciam sa. Po rozhovore s Dr. Sangom mi povedal potrebné veci, ktoré som musel urobiť, a po 2 dňoch som sa na moje prekvapenie riadil jeho pokynmi, moja priateľka mi zavolala, aby som ho dostal domov a odvtedy sme žili v tichosti, kontaktujte veľkého duchovného muž Dr. Sangoon jeho. E-mail: spellspecialistcaster937@gmail.com
pokúste sa konta…

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHAT

Mari Castañeda,  7. 11. 2021

Kúzlo LÁSKY NA ZÍSKAJTE SVOJHO BÝVALÉHO/MANŽELA/MANŽELKU RÝCHLO KONTAKTUJTE DR ORMANA PRIAMO NA WHATSAPP +905396060968

Ahojte všetci, volám sa Mari Castañeda, som tu, aby som svedčila o skvelom a mocnom zosielateľovi kúziel menom Dr Orman. Bola som taká zmätená a zničená, keď ma môj manžel bez slova opustil, zúfalo som ho potrebovala späť, pretože som ho tak veľmi milovala. Takže môj priateľ ma zoznámil s týmto mocným čarodejníkom, ktorý jej pomohol získať späť svojho milenca, a tak som ho kontaktoval a sľúbil, že za menej ako 72 hodín sa ku mne vráti. Potom, čo som urobila všetko, čo žiadal, na moje najväčšie prekvapenie môj manžel, ktorý so mnou odmietol hovoriť, prišiel do môjho domu a požiadal ma o odpustenie za všetko, čím som si musela prejsť, a teraz spolu šťastne žijeme, ak máte nejaký problém vo vzťahu. Poradím vám, aby ste ho kontaktovali pre vaše svedectvá. Nižšie sú jeho kontaktné údaje. Kontaktujte ho na WhatsApp @ +905396060968
dr.orman980@yahoo.com
WEBOVÁ STRÁNKA; …

aless@gmail.com

alex,  26. 6. 2022

I am very glad for what peter did for me i got Dr peter contact through a friend he helped get back with his ex lover after 6 months of break up and when i contacted him he help me to cast a death spell on my friend who was really troubling my life and marriage , he never wanted my progress , each time I get a job from a company, i always get sacked after 3 months for no reason . because of the witch craft friend I have, I never knew my friend was the one troubling me , my marriage wasn’t working well , always fighting with my wife , until one day I contacted Dr peter for help and he told me Carlos my friend is the one troubling me because he was jealousy of my success, i begged peter to help me and he help me to cast unto him a death spell. the evil doer is dead and ever since Carlos died my life have turn around for good, things now work fine for me and am now a happy man thanks to the great death spell of Dr peter contact him now for any spell such as to kill your boss in the office

Testimonio

Henk,  12. 11. 2020

JE SKUTEČNÉ, ŽE MNOHO SPELLOVÝCH KASTELOV JE NEPRAVDOVÝCH TOTO JE JEDINÝ KAZETNÝ KASTELOVÝ PRÍPAD, KTORÝ MOHOL NÁVRATNÚ MOJU Dievčatku POSLEDNÝ TÝŽDEŇ PO NIEKOĽKOM NEPRÁVNOM KOSTELI ZBIERAL MOJE PENIAZE, KONTAKTUJTE DR ALASHIRA, ŽE STE DOBRÝ MUŽ (HENK JERRY) E-MAIL dr.alashirao1@gmail.com WHATSAP +2348034395438.

davida@gmail.com

kiery davida,  7. 10. 2020

Ahojte všetci, volám sa TANJA KODJO, chcem svetu vyrozprávať svoj príbeh, ako mi DR ALASHIRA pomôže mi vrátiť môjho bývalého manžela milostnou mágiou, trpela som s mojou malou iba 9 rokov, manžel ma opustil a ja som nasledovala iného žena, všade som hľadala pomoc Nikto mi nemôže pomôcť, až minulý mesiac som videla odkaz ženy z Nemecka, ktorá sa rozprávala s DR ALASHIRA, Tento muž je veľmi mocný, ktorý má moc robiť všetko, priniesol môjho manžela pre mňa s jeho mágiou, bol som tak šťastný a povedal som mu, že budem zdieľať jeho meno na svete, aby ho ľudia poznali, DR ALASHIRA priniesla môjho manžela, ktorý ma opustil na 9 rokov za pouhých 24 hodín, tento muž je superveľmoc, ktorú chcem aby som vás informoval, že máte vzťah alebo akýkoľvek problém, obráťte sa na DR ALASHIRA a on pomôže iba tak, ako pomáha mne. Tu sú jeho kontaktné údaje pre tých, ktorí ho chcú kontaktovať v prípade e-mailových riešení: dr.alashirao1@gmail.com WhatsApp a Viber Chat: +2348034395438 .. ďakujeme za vaše číta

davida@gmail.com

kiery davida,  6. 10. 2020

JE PRAVDA, ŽE MNOHO SPELLOVÝCH KASTELOV JE NEPRAVDIVÝCH, TOTO JE JEDINÝ KUCHYNSKÝ KASTEL, KTORÝ MOHOL NAVRÁTIŤ MOJI DARČEKOVÝ SPÄŤ MNE .. PO MNOHOM KASTELI ZBIERAL MOJE PENIAZE, PROSÍM PRIATEĽ KONTAKT DR ALASHIRA .. JE VEĽKÝM MUŽOM, PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKT E-MAIL dr.alashirao1@gmail.com whatsapp +2348034395438.

Ako sa môj milenec vráti ku mne, s pomocou Dr Lomi

שְׁלֹמֹה Liam,  29. 9. 2020

Dobrý den, chcel som rýchlo informovat môj milenec je tam vonku, že prechádza neštastný vztah, myslel som, že on-line kúzlo nefunguje, kým som prišiel do kontaktu s Dr Lomi, ktorý urobil kúzlo pre mna a môj milenec sa vrátil ku mne to bolo potom viem, že duchovné ovládanie fyzickej, Dr Lomi je najlepšie kúzlo kolieska, ktoré vám pomôžu priviest spät svojho milenca, pomôže vám s akýmkolvek rozvodom problém je to najlepšie, co môžete kontaktovat ho na e-mail; lomiultimatetemple@gmail.com alebo napísat cez linku alebo WhatsApp císlo +2349034287285 môže pomôct vyriešit akýkolvek problém.

AKO SA MOJA manželka vrátila

Dása Jàn,  24. 8. 2020

Ahojte, všetci, pozornosť! Ak niekoho milujete a záleží vám na tej osobe, urobíte všetko pre to, aby ste boli s tou osobou, moja bývalá priateľka ju tak veľmi milujem, keď sme ich rozišli, nikdy o nej neprestávam myslieť, musím urobiť niečo, aby som ju dostala späť, to bolo, keď som začal čítať články o tom, ako sa vrátiť späť milenec, to bolo, keď som videl doktora Lomi, koľko ľudí hovorí o tom, ako privádza späť svojho milenca, kontaktoval som doktora Lomi na WhatsApp, vysvetlil som mu všetko a obsadil kúzlo na moju bývalú priateľku, ktorá mi ten istý deň zavolala a začala mi prosiť, a dnes sme opäť spolu, miluje ma a chichot ma viac, ako predtým, kontaktujte doktorku Lomi dnes na WhatsApp čísle +2349034287285 alebo môžete mu poslať e-mailom; lomiultimatetemple@gmail.com je to najlepšie kúzlo, ktoré môžete kontaktovať kvôli pomoci.

Ako som dostal moju ženu späť

Luis Garcia Quintero,  21. 4. 2020

Nikdy neprestane udivovať každého, kto hľadá jeho pomoc. Je nepochybne najlepší so svojimi magickými silami. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa vrátili po 5 mesiacoch rozchodu s mojou bývalou priateľkou. WhatsApp Lord Zakuza na +1 740-573-9483 za to, že je veľkým a mocným kúzelníkom, ktorému dôverujem. Aj v tejto nedávnej pandemickej kríze na celom svete sa pánovi Zakuzovi podarilo priviesť späť moju bývalú priateľku do 48 hodín so silnou mágiou, keď som zaplatil počiatočný poplatok vo výške 370 EUR, aby som získal potrebné predmety, aby som pre mňa mohol urobiť prácu a potom dokončil, moja bývalá priateľka sa ku mne vrátila do 48 hodín a dnes sme pre seba jednoducho najlepší. S Lordom Zakuzom môžete komunikovať prostredníctvom linky WhatsApp na čísle +1 740-573-9483, aby ste dostali akúkoľvek pomoc vo vašich vzťahoch / manželstvách.

tuckerconrad03@gmail.com

Tucker Conrad ,  17. 11. 2020

A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to …

AKO SA MOJA manželka vrátila

Dása Jàn,  25. 8. 2020

Ahojte, všetci, pozornosť! Ak niekoho milujete a záleží vám na tej osobe, urobíte všetko pre to, aby ste boli s tou osobou, moja bývalá priateľka ju tak veľmi milujem, keď sme ich rozišli, nikdy o nej neprestávam myslieť, musím urobiť niečo, aby som ju dostala späť, to bolo, keď som začal čítať články o tom, ako sa vrátiť späť milenec, to bolo, keď som videl doktora Lomi, koľko ľudí hovorí o tom, ako privádza späť svojho milenca, kontaktoval som doktora Lomi na WhatsApp, vysvetlil som mu všetko a obsadil kúzlo na moju bývalú priateľku, ktorá mi ten istý deň zavolala a začala mi prosiť, a dnes sme opäť spolu, miluje ma a chichot ma viac, ako predtým, kontaktujte doktorku Lomi dnes na WhatsApp čísle +2349034287285 alebo môžete mu poslať e-mailom; lomiultimatetemple@gmail.com je to najlepšie kúzlo, ktoré môžete kontaktovať kvôli pomoci.

james@gmail.com

james,  10. 10. 2020

Doktorovi Pellarovi som úplne dôveroval od chvíle, keď som s ním hovoril v čase, keď ma môj snúbenec opustil po 5 rokoch nášho vzťahu, začal som pracovať na kúzlach na mojom snúbencovi a dal mi dostatok ubezpečenia a záruky, že si môjho snúbenca získa. späť na nohy už za 24 hodín po vrhnutí kúzla. Bola som si vo svojej práci taká istá a ako povedal na začiatku, môj snúbenec sa ku mne konečne vrátil, áno, vrátila sa z celého jeho srdca, Lásky, starostlivosti, emócií a kvetov, a teraz je to lepšie. Neváhal by som s odporúčaním tohto mocného kúzla každému, kto potrebuje pomoc. Kontakt: Dr.Sango na e-mail; spellspecialistcaster937@gmail.com

Súvisiace články