YOUPLUS – nový dravec na poli komplexného  životného poistenia


			YOUPLUS – nový dravec na poli komplexného  životného poistenia

Na slovenský trh mieri nová bezpapierová a plne digitalizovanú životná poisťovňa pod obchodnou značkou YOUPLUS.

Svoju činnosť odštartuje začiatkom septembra a prinesie evolučné riešenia na poli komplexného životného poistenia. Ponúkne svojim klientom aj obchodným partnerom filozofiu tzv. „Best partner concept", teda to najlepšie z najlepšieho, čo sa dá v oblasti životného poistenia na trhu nájsť, a to ako v oblasti produktu, tak vo všetkých administratívnych procesoch. Umožní poistiť 8 oblastí rizík, 41 pripoistení a až 10 osôb na jednej poistnej zmluve.

Jedným  z novátorských prístupov bude tiež elektronický medicínsky underwriting či vektorový podpis.
YOUPLUS odštartuje začiatkom septembra ako obchodná značka lichtenštajnskej životnej poisťovne Aspecta Assurance International AG a svojim klientom ponúkne životné poistenie v digitálnom, bezpapierovom a komplexnom balení. Do konca roka 2019 dôjde aj k premenovaniu samotnej poisťovne v Lichtenštajnsku na YOUPLUS.

Filozofia novej značky YOUPLUS je postavená na vízii „Best Partner Concept". „Naším cieľom je vstúpiť na trh s ucelenou ponukou, ktorá je tvorená produktom a procesmi. Sme presvedčení, že tieto dve zložky od seba nie je možné oddeliť. Jedna bez druhej nemôžu existovať a jedine ak sú obidve na špičkovej úrovni, máme šancu na úspech," hovorí Ľubor Vrlák, Chief Executive Officer CZ / SK.

YOUPLUS tak nebude stavať len a len na kvalitnom komplexnom poistení, ale ruka v ruke bude produkt dopĺňať nadštandardným riešením  v oblasti procesov a on-line spracovania. „Všetky inovatívne prvky vnímame ako nástroj pre naplnenie povinností IDD a zároveň ako zjednodušenie pre koncových užívateľov v reálnom prostredí," dopĺňa Ľubor Vrlák.

„Produkt, ktorý sme vytvorili, vychádza z našich skúseností a z viac ako dvadsaťročných znalostí trhu. Dali sme dokopy to najlepšie z najlepšieho, a to klientom ponúkneme v rámci nášho komplexného riešenia. Nejde len o jednorazové cvičenie, chceme všetko postupne a opakovane vylepšovať. Veríme v postupný vývoj, tzn. v evolúciu poistného trhu," vysvetľuje David Poes, Chief Life and Investment Officer CZ / SK.

Ďalším unikátnym riešením, s ktorým YOUPLUS prichádza do Českej a Slovenskej republiky ako prvý, je plne integrovaný, elektronický medicínsky underwriting z dielne globálneho zaisťovateľa Hannover Re. Vo väčšine prípadov tak poisťovňa bude schopná už pri dojednávaní zmluvy posúdiť zdravotný stav klienta on-line a vďaka tomu stanoviť výslednú cenu a podmienky poistenia. „Z rádovo X dní sa tak celý proces akceptácie skráti na obyčajné minúty," hovorí Kateřina Šťastníková, Chief Operation Officer CZ / SK.

Samotná zmluva sa potom podpíše biometricky na signpade, či tablete, prípadne nie celkom bežne -prostredníctvom vektorového podpisu. Ten nevyžaduje žiadne špeciálne hardvérové zariadenie alebo pero, klient jednoducho realizuje svoj podpis prstom. „Vďaka spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá je naším dodávateľom komplexného IT riešenia, môžeme našim klientom a obchodným partnerom priniesť naozaj inovatívne riešenia, zahŕňajúce on-line automatizované procesy a bezpapierovú komunikáciu," dopĺňa Kateřina Šťastníková.

Komunikačný koncept novej značky, vrátane vizuálnej identity loga a názvu YOUPLUS, vytvorila prestížna univerzita v St. Gallene, ESPRIT. Na novo vznikajúci brand bolo niekoľko požiadaviek - originalita loga, farebná schéma (červená, biela, čierna) a názov vystihujúci zameranie sa na klienta a obchodného partnera.

„Výsledný YOUPLUS je spojením dvoch slov" YOU "ako reprezentant stredu nášho záujmu - či už ide o klienta, sprostredkovateľa či zamestnancov. Druhým slovom "PLUS" chceme jasne definovať, že naša ponuka či služba je vždy okorenená niečím navyše a je možné s tým kedykoľvek počítať. Farebná schéma má potom reprezentovať: férovosť a zodpovednosť (biela), energiu a inovácie (červená) a vzhľadom k tomu, že sa pohybujeme na poli financií, potom čiernu vnímame ako dôstojnosť," vysvetľuje Filip Bartoš, Chief Distribution and Marketing Officer CZ / SK .

YOUPLUS odštartuje v Českej republike v máji a nasledovať bude Slovensko v septembri. „Už teraz analyzujeme ďalšie európske trhy a ich potrebný potenciál, s cieľom rozšírenia našej činnosti aj do ďalších krajín," dopĺňa Ľubor Vrlák. Súčasťou štartu YOUPLUS je aj prevzatie činnosti pobočiek poisťovne Basler v ČR a SR. Nejde však o pokračovanie činnosti poisťovne Basler na týchto trhoch. Po schválení transakcie dôjde k plnej integrácii pod YOUPLUS a klientom budú aj naďalej poskytované služby v plnom rozsahu a v zmysle uzatvorených poistných zmlúv.

Hlavnou cieľovou skupinou novej poisťovne budú rodiny a domácnosti žijúce v mestách, primárne vo veku 25 až 45 rokov. Distribučná stratégia je postavená výlučne na koncepte B2B. „Sme si vedomí faktu, že žijeme v dobe, keď on-line distribúcia získava v mnohých segmentoch významné postavenie. My sme však presvedčení, že oblasť životného poistenia je natoľko komplexná, že úloha face to face distribúcie, osobného kontaktu a poradenstva je nezastupiteľná," vysvetľuje Ľubor Vrlák dôvody voľby tohto distribučného kanála.

YOUPLUS spadá do holdingu INSUREVOLUTION. Jeho prezident Martin Vogl na záver dopĺňa dôvody vstupu práve na český a slovenský trh. „Región strednej a východnej Európy má stále obrovský potenciál v oblasti rastu rizikového životného poistenia. Po vyhodnotení sme sa rozhodli pre vstup na český a slovenský trh, pretože ponúka veľmi zaujímavý potenciál k dlhodobému obchodnému rastu. Navyše sa jedná o trhy, ktoré sú silne podporované technickými inováciami, komplexnými produktami a vysokou mierou profesionalizácie distribučných sietí. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS