Tržby maklérom stabilne rastú, no zisky im klesli vlani najviac


			Tržby maklérom stabilne rastú, no zisky im klesli vlani najviac

Rebríček Top 30 najvýznamnejších poisťovacích maklérov pripravil server Opoisteni.sk v spolupráci s analytickým portálom FinStat.sk po druhýkrát.

 „Zostavili sme ho z firiem, ktoré sú zaradené do odvetvia Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (NACE kód 66220), majú povolenie národnej banky a v Registri účtovných závierok zverejnili hospodárske výsledky za rok 2018. Maklérov sme zoradili podľa celkových tržieb, čiže podľa tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby. Všímali sme si však aj čistý profit, vyplácané podiely na zisku, rentabilitu tržieb či náklady na provízie,“ vysvetľuje v rozhovore hlavný analytik FinStat.sk Pavol Suďa.

Aké sú v rebríčku zmeny oproti vlaňajšku? Objavili sa aj nováčikovia, alebo spoločnosti, ktoré v ňom pred rokom z nejakého dôvodu nefigurovali?

Z tohtoročného rebríčka vypadli štyria menší makléri. Pretože zaostali. Ale hlavne preto, že podstatne rýchlejšie rástli dvaja noví hráči. Dve ďalšie spoločnosti sme do rebríčka zaradili dodatočne. Konkrétne ide o Winners Group, ktorá sa vlani v odvetvovom členení sama preradila z poradenských firiem medzi poisťovacích maklérov. A ZFP akadémiu sme zaradili do rebríčka na želanie portálu Opoisteni.sk, hoci samotná spoločnosť sa na vlastnej webovej stránke profiluje ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá maklérov školí. A tak ju ešte vlani vnímal aj Štatistický úrad SR vo svojej odvetvovej kategorizácii.

Z nováčikov zabodovala hlavne spoločnosť Fingo.sk, ktorej celkové tržby vyskočili takmer z nuly na bezmála šesť miliónov eur, čím sa okamžite prepracovala doprostred rebríčka. Spoločnosti OK Group Slovakia vyskočili tržby o viac ako štyri pätiny, vďaka čomu si prerazila cestu aspoň na chvost tridsiatky. No na rozdiel od Fingo.sk, ktorému sa hospodársky výsledok tmolí okolo nuly, zaznamenala stratu. Tá jej stiahla vlastné imania do záporných hodnôt, v dôsledku čoho sa podľa Obchodného zákonníka ocitla v kríze. Ak jej spoločníci nedoplnia kapitál, skončí v úpadku.

Nastala nejaká významná zmena poradia na prvých desiatich miestach?

Zmeny boli skôr kozmetické. Kvôli novozaradenej spoločnosti Winners Group vypadol z prvej desiatky zaisťovací maklér Aon Bratislava. Finportal zasa preskočil klesajúce Fincentrum, a Universal maklérsky dom a ČSOB Leasing poisťovací maklér si vymenili pozície s pomalšie rastúcimi konkurentmi INSIA SK a Brokeria.

Čo vás na vlaňajšom hospodárskom vývoji najväčších maklérov zaujalo?

Aktuálna tridsiatka vykazuje už niekoľko rokov stabilnú medziročnú dynamiku. V uplynulých troch rokoch jej tržby vzrástli vždy o desatinu. Samozrejme, niektorým hráčom sa darilo viac (väčšine maklérov v prvej desiatke), niektorým menej. Trhovej jednotke Respect Slovakia poklesli tržby takmer až o 3,1 milióna eur. No porovnateľný výkyv zaznamenala aj v roku 2016. Druhý najväčší pokles na trhu (o vyše 1,4 mil. EUR) zaznamenalo Fincentrum. Menšie medziročné útlmy tržieb vykázali Capitol, R.I.C. Slovakia, Concorde a Winners Group.

Kým tržby najvýznamnejších maklérov rastú rýchlejšie ako národná ekonomika, čisté zisky aktuálnej tridsiatky postupne klesajú. V roku 2018 zarobila najmenej za uplynulých päť rokov. Necelých 34 miliónov eur. Medziročný pokles jej čistého zisku bol vlani najväčší. Prevýšil päť percent. Pochopiteľne, ešte rýchlejšie sa zhoršuje rentabilita tržieb. Kým v roku 2014 aktuálna tridsiatka maklérov premenila na zisk 18,4 centa z každého utŕženého eura, v roku 2018 to bolo len 12 centov. No aj takú ziskovosť môže závidieť maklérom väčšina ostatných odvetví v slovenskej ekonomike!

V rentabilite tržieb kraľujú makléri napojení na lízingové spoločnosti, hoci spoločnosti Volkswagen Finančné služby Maklérska sa ziskovosť tržieb prepadla vlani na menej ako polovicu (zo 70% na 30 %). Dôvodom prepadu jej profitu skoro o poldruha milióna eur (najväčší pokles v aktuálnej tridsiatke) boli nárasty rezerv na budúce súdne spory a nákladov spojených so sprostredkovaním poistných zmlúv. Porovnateľný prepad profitu aj rentability (z 37 % na 15 %) zaznamenal Aon Bratislava, ktorému sa viac než zdvojnásobili náklady na holdingové služby.

Pokles zisku sa prejavuje aj na znižovaní vyplatených dividend. Neklesá pritom iba ich absolútna výška, ale aj podiel na úhrnnom profite. Kým v roku 2016 vyplatili makléri svojim „akcionárom“ 93 % zisku, ktorý aktuálna tridsiatka zarobila v predchádzajúcom účtovnom roku, vlani to bolo „len“ 84 %. Stále však ide o robustné dividendy, ktoré v roku 2018 presiahli spolu 30 miliónov eur.

Portál Opoisteni.cz zverejnil aj rebríček najväčších maklérov v Česku. V čom sa získavanie informácií o hospodárení v Česku líši od Slovenska?

V prvom rade, Česká republika nemá obdobu slovenského Registra účtovných závierok (RÚZ), z ktorého čerpá aj FinStat.sk. Vďaka tomu dokážeme zostaviť rebríček spoločností podľa zvoleného NACE kódu rýchlejšie aj efektívnejšie. Kým na Slovensku sa k údajom o hospodárení spoločností dokážeme dostať cez automatizovaný prístup, v ČR sa analytici musia „hrabať“ v zbierke listín obchodného registra, kde obvykle nájdu naskenované obrázky, ktoré musia spracovávať manuálne.

Ale aj na Slovensku je nutné prvotný rebríček ešte vyladiť. Nie všetci makléri uložili lanskú účtovnú závierku v registri účtovných závierok (RÚZ), prípadne niektorí sa zaraďujú do iného NACE kódu, hoci Štatistický úrad ich považuje za poisťovacích maklérov.

Prečo sa nedá z účtovných závierok zistiť, z akých konkrétnych činností tržby pochádzajú? Vlani sme skúšali osloviť viaceré firmy v rebríčku formou dotazníka, ale štruktúru tržieb nám nikto neprezradil. Čo za tým možno vidieť?

Väčšie spoločnosti v poznámkach k účtovnej závierke obvykle uvádzajú, z akých kategórií výrobkov alebo služieb pramenia ich tržby. Už som sa vďaka týmto informáciám stretol s úplne paradoxnými prípadmi, keď Štatistický úrad považoval firmu, v ktorej dlhé roky dominovali tržby zo stavebnej činnosti, za práčovňu a chemickú čistiareň.

Chápem, že makléri sa tieto citlivé obchodné informácie zdráhajú uviesť, aby konkurentom neuľahčovali analýzu, v čom sa komu darí a kde by sa mohli navzájom dobehnúť. No zároveň tým klientom komplikujú orientáciu pri analýze ich výkonnosti a odborníkom predpovede, ako sa sektor môže ďalej vyvíjať. Veď vo svojich poznámkach neuviedli ani takú elementárnu informáciu, ako je výška nákladov na provízie, takmer dve tretiny maklérov.

Je možné, že tržby maklérov nepochádzajú len z finančného sprostredkovania, ale aj z iných aktivít (napríklad realitnej činnosti alebo vzdelávania). Keď makléri nie sú ochotní poskytnúť štruktúru tržieb, z čoho by sme mali vychádzať? Existujú aj iné verejne dostupné zdroje dát?

O takých zdrojoch neviem. Ale treba si uvedomiť, že rebríček tvoríme iba druhý rok. Vidím priestor na komunikáciu s maklérmi, ktorá si bude vyžadovať dôkladné a dôsledné presviedčanie. Veď z dotazníkového prieskumu nemusíte zverejňovať individuálne údaje. Zaujímavé sú aj agregátne dáta. Ak vám budú makléri dôverovať, že sa individuálna štruktúra ich tržieb nedostane ku konkurencii, budú spolupracovať, pretože na súhrnné dáta budú zvedaví všetci.

Predtým, ako RÚZ umožnil získavanie aktuálnych dát o hospodárení firiem, zverejňoval zmysluplné rebríčky iba ekonomický týždenník TREND. Ten ich zbieral prácne prostredníctvom dotazníkov, ktoré sa z roka na rok zdokonaľovali a vďaka tomu sa zdokonaľoval aj prehľad o biznise v rôznych odvetviach. A to nešlo bez neustálej komunikácie a presviedčania oslovovaných spoločností. Viem to veľmi dobre, keďže dotazníky od komerčných poisťovní som zbieral a spracúval viac ako desať rokov.

Aký odhadujete vývoj tohto sektora v ďalšom období?

To je najťažšia otázka. Práve pri nej by sa zišlo vedieť, aké finančné produkty makléri predávajú. Dopyt po rôznych produktoch ovplyvňujú rôzne faktory. Neživotné poistky môže ovplyvniť daňová politika štátu, hypotéky regulácia národnej banky a sporiace produkty zasa vývoj trhových úrokov. Ale vo všeobecnosti platí, že predaj poistných produktov koreluje s vývojom ekonomiky. Keďže v tomto smere sa očakáva prinajmenšom spomalenie, očakával by som aj v segmente poisťovacích maklérov útlm, ktorý pravdepodobne už predznamenáva pokles jeho ziskovosti.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články