TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2017 na Slovensku podľa oPoisteni.sk


			TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2017 na Slovensku podľa oPoisteni.sk

Poznáme TOP rebríček najväčších poisťovacích maklérov na Slovensku. Zostavili sme ho exkluzívne na našom odbornom portáli oPoisteni.sk, pričom sme sa zamerali na objektívne overiteľné kritérium – výšku tržieb z ich činností. Tento kľúčový údaj sme získali v spolupráci s portálom Finstat.

Princípy zostavenia TOP rebríčka:

• Na začiatok sme vychádzali zo zoznamu subjektov registrovaných v Národnej banke Slovenska pre oblasť sprostredkovania predaja poistenia. V jej registri sú evidovaní tí, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na Slovensku podľa zákona č. 186/2009 Z. z. v jednotlivých sektoroch finančného trhu (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor prijímania vkladov, sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, a sektor starobného dôchodkového sporenia).
• Pri zostavovaní rebríčka sme sa zamerali výlučne na právnické osoby, ktoré sme vyhľadávali podľa SK NACE kódu 66220 (Činnosti poisťovacích maklérov a agentov), buď podľa registra účtovných závierok, alebo podľa Štatistického úradu.
• Výsledkom je TOP 30 najväčších spoločností, ktorým boli priradené najväčšie tržby za minulý rok podľa uvedeného kódu, ktorý si spoločnosti uviedli v Registri účtovných závierok.
• V rebríčku uvádzame všetky spoločnosti, ktoré sa v ňom umiestnili, pričom sme nezohľadňovali štruktúru tržieb, teda z akej činnosti pochádzajú (aktivity firiem okrem poskytovania služieb v oblasti poistenia môžu zahŕňať aj poskytovanie úverov, hypoték, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia a podobne).
V niektorých pár prípadoch firmy vo zverejnenej účtovnej závierke za rok 2017 uvádzali aj ďalšie SK NACE kódy, napríklad 64990 Ostatné finančné služby, 66190 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, čo poukazuje na šírku ich poskytovaných služieb na finančnom i poistnom trhu.

Najlepším TOP 30 maklérom k dosiahnutým výsledkom gratulujeme a želáme im za portál oPoisteni.sk veľa ďalších úspešných rokov.

TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2017 na Slovensku podľa oPoisteni.sk 

Top 30 2017 SRPDF ku stiahnutiu nájdete tu.

Tip redakcie: TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2018 v Česku zostavil aj náš partnerský portál oPojištění.cz, pozrieť si môžete tu.  

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS