Takýto je program SIBAF® seminárov a workshopov 2021


			Takýto je program SIBAF® seminárov a workshopov 2021

Na pripravovnom vzdelávacom podujatí SIBAF® workshopy a semináre pripravujú organizátori odborný, aktuálny a názorný náhľad na 4 dôležité témy.

Predstavujeme Vám program v rámci online vzdelávania SIBAF® workshopy a semináre, ktorý sa uskutoční  15. apríla 2021, v čase od 9,00 do 12,00 hod. 

1) Riziko povodne

Komplexné zhodnotenie situácie na  Slovensku.

Mgr. Michal Hanzlinger PhD., bude hovoriť najmä o tom:

 • čo je a čo nie je povodeň, jej správna definícia,
 • kde a aké povodne sa vyskytujú pre účely správneho posúdenia rizika u klienta,
 • kde si je možné informácie o povodniach v minulosti vierohodne zistiť,
 • ako povodňovú hrozbu riešime v súčasnosti.

2) Prevencia a manažment zosuvných rizík

RNDr. Vlasta Jánová PhD. bude na seminári hovoriť okrem iného o tom:

 • ktoré definície zosuvov v poistných podmienkach sú správne a vhodne použité
 • kde si môže každý overiť stabilitu svahov na Slovensku
 • ako sa v skutočnosti  vykonáva prevencia pred zosuvom
 • čo robiť, ak už zosuv nastane
 • najznámejšie zosuvy  na Slovensku – prípadové štúdie

3) Premlčacie doby pri náhrade škody. Príklady z praxe pre subjektívnu a objektívnu zodpovednosť.

Prezentujúci JUDr. Peter Bak z BAK&PARTNERS advokátskej kancelárie už na SIBAF® workshopoch a seminárov prezentoval viackrát. Vždy s dôležitými, aktuálnymi a potretnými informáciami. Tentokrát bude zrdojom nášho prehľadu v oblasti premlčacej lehoty pri náhrade škody.

4) Pokuty pre neplatičov PZP a použitie výberu odvodu 8 % z PZP

Jeden z organizátorov SIBAF ® vzdelávacích podujatí, Ing. Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA poskytne informácie, vďaka ktorým sa dozviete:

 • aká suma sa odviedla za posledných 10 rokov na  osobitný účet  Ministerstva vnútra z 8% odvodu PZP
 • počty úspešných správnych konaní v roku 2019 a 2020 podľa okresov – ktoré okresy na Slovensku udelili najviac a najmenej pokút pre neplatičov PZP.
 • ako prebieha udeľovanie pokút v zmysle § 19   zákona o PZP.
 • na aké účely akonkrétne veci sa použil odvod z PZP z osobitného účtu MV, zaujímavosti

 

SIBAF® workshopy a semináre sa uskutočnia online a pre viacerých zamestnancov rovnakej spoločnosti za zvýhodnené vstupné. Zaregistrujte sa tu.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články