Tretí pilier sa dočkal zmien. Od januára sporíte na penziu po novom


			Tretí pilier sa dočkal zmien. Od januára sporíte na penziu po novom
28.1.2014 Produkty

Novelou zákona č. 318/2013 Z.z., ktorý nadobudol platnosť 1.1. 2014 bol novelizovaný zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon mení parametre DDS. Novelou zákona sa upravuje neskoršie uplatnenie si nároku na starobný dôchodok DDS a rovnako sa upravuje aj nárok na výsluhový dôchodok.

Sporiteľov v III. dôchodkovom pilieri zasiahli zmeny. Našťastie, v ich prospech. Dôvodom je novela zákona o dôchodkovom doplnkovom sporení a zákon o dani z príjmov. Od januára tohto roka sa tým zmenili podmienky pri sporení na súkromné penzie. Jozef Belko, konateľ firmy INSURIA CONSULTING prezrádza, na čo sa treba pripraviť.
 

Množstvo výhod pre klientov

Hoci nebude možné uplatniť si odkup (úplné odstúpenie od zmluvy), na druhej strane sa zavádza množstvo výhod pre účastníka - klienta. Klient bude mať možnosť častejšie prechádzať z jednej dôchodkovej spoločnosti do ďalšej, zväčší sa mu možnosť výberu kam môže investovať, prípadne môže rozdeliť svoje finančné prostriedky do viacerých fondov.

Niektoré poplatky sa rušia, iné znižujú

Novelou zákona sa znižujú poplatky za správu jednotlivých fondov, rušia sa aj iné poplatky, napríklad ruší sa poplatok za predčasný odkup 20 %. To sa samozrejme netýka klientov so zmluvami s účinnosťou pred 1.1. 2014. Avšak niektoré zmeny platné od 1.1. 2014 budú platiť aj pre starých sporiteľov, ktorí majú uzavretú zmluvu ešte pred týmto dátumom.

Daňový bonus len pre nové zmluvy

Jednou z noviniek je možnosť využiť variabilnejšie sporenie, čo znamená, že klient si môže vybrať namiesto jedného fondu fondov viacej v rámci danej DDS, aby mu dával súčet fondov 100 %. Na nové zmluvy (uzatvorené po 1.1. 2014) je možné uplatniť si daňový bonus v sume 34,20 eura.

Zmeny v prospech klientov

Systém do 31.12. 2013 by sme mohli jednoduchým spôsobom nazvať zamestnávateľským. To znamená, že ak sa zamestnávateľ rozhodol uzavrieť zmluvu s jednou DDS, zamestnanec pokiaľ chcel príspevok od zamestnávateľa musel uzavrieť zmluvu práve s konkrétnou DDS, s ktorou má zamestnávateľ zmluvu uzavretú. Novelou zákona s platnosťou od 1.1. 2014 sa celý tento systém preklopila na stranu klienta. To znamená, že keď si klient - zamestnanec uzatvorí zmluvu s akoukoľvek DDS (TATRA DDS, Stabilita DDS, AXA DDS, ING DDS), tak je zamestnávateľ povinný, ak nemá zamestnávateľskú zmluvu, uzavrieť si ju s príslušnou DDS.

Dve pravidlá pri predčasnom výbere

Keďže sa rušil odkup od 1.1. 2014, po novom sa zavádza predčasný výber, ktorý je limitovaný dvoma pravidlami. Prvé pravidlo sa týka výberu finančných prostriedkov, kedy sporiteľ tak môže učiniť po uplynutí 10 rokov sporenia. Druhým pravidlom je to, že výber sa týka iba vlastných finančných prostriedkov.

Elektronické služby do konca roka 2014

Novinkou je takisto zavedenie služby pre klienta, ktorú každá jedna DDS musí poskytnúť klientovi najneskôr do konca roka 2014. Je to elektronický prístup, ktorý bude fungovať ako bežný účet (klient dostane meno, heslo), kde klient vidí aktuálny stav, aktuálne poplatky, zhodnotenie, ako aj príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa. Práve takýmito opatreniami sa celkovo stransparentní práca s finančnými prostriedkami v danej DDS.

oPoisteni.sk, INSURIA CONSULTING 

Zdroj: Insuria Consulting

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články