Skúsenosti nie sú podstatné. Skôr chuť na sebe pracovať


			Skúsenosti nie sú podstatné. Skôr chuť na sebe pracovať
23.7.2013 Rozhovory

Dva webové portály s rozdielnymi cieľovými skupinami a za tým jedna firma. INSURIA CONSULTING. „Klientovi treba vedieť služby prispôsobiť,“ myslí si Jozef Belko, konateľ maklérskej spoločnosti. V tomto roku rozširovali tím o nových kolegov. Ich skúsenosti neboli rozhodujúce. „Mám rád v kolektíve ľudí s vlastným názorom, ktorí chcú na sebe pracovať a posúvať seba i ostatných dopredu.“

 

                                                  

Koncom minulého roka ste spustili nový porovnávací portál finančných produktov OnlinePorovnanie.sk. Čo vás viedlo k jeho spusteniu a aké sú jeho výhody oproti konkurencii, ktorá na online poistnom trhu existuje? Kde vidíte priestor na presadenie sa? 

My prevádzkujeme dva webové portály. V roku 2010 sme spustili portál Insuria.sk a v rovnakom čase OnlinePorovnanie.sk. Marketingovo by tieto portály nemali zmysel, keby to boli klasické porovnávače, ide nám o rozličný záber klientely. Prvý portál je starý tri a pol roka, určený pre vekovo staršiu klientelu, preto ho chceme postupom času modernizovať. Druhý web má prilákať najmä mladú generáciu. Rozdielne sú aj oslovenia - kým na Insuria.sk užívateľov oslovujeme „vážený klient", na OnlinePorovnanie.sk neformálnejšie „Dobrý deň". Takáto marketingová komunikácia sa nám zatiaľ osvedčila, ale samozrejme, budeme na nej pracovať aj naďalej a zlepšovať našu ponuku.

Spolupracujete so všetkými poisťovňami, bankami a najväčšími leasingovými spoločnosťami. Na čo kladiete dôraz v styku s klientmi a čo majú v tomto čase najviac záujem?

V rámci INSIA mám na starosti komunikáciu s bankami, lízingovými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Funguje to trochu inak ako v poisťovníctve. Tieto inštitúcie majú určené kontaktné osoby, na ktoré sa môžeme obracať v jednotlivých regiónoch, v snahe poskytnúť našim klientom čo najlepší servis. INSIA má zazmluvnené všetky spoločnosti v oblasti bankovníctva, DSS či lízingu, čiže nám umožňuje spolupracovať s každým.

Rozdelenie provízií a transparentnosť v jednaní nám zabezpečuje systém YETI. Časom sa ukázalo, že náš softvér, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre potreby poisťovacích maklérov, bez problémov funguje aj na ďalšie finančné produkty. Navyše, sám jednotlivec nemá šancu uzatvoriť zmluvu s každou inštitúciou v tejto oblasti osobne. Okrem toho finančné inštitúcie začínajú sledovať nielen počet, ale aj kvalitu obchodu, splácanie uzatvorených zmlúv, teda či bol obchod s klientom sprostredkovaný kvalitne a či bol prínosom pre banku či poisťovňu. Problémom slovenského trhu je najmä to, že klienti si myslia, že v prípade finančných ťažkostí nemusia s týmito inštitúciami komunikovať. Výhodou finančného sprostredkovateľa je, že má dosah na klienta, ktorého pozná osobne a má snahu mu pomôcť. Vie robiť aktívnejšie kroky k vzájomne vyhovujúcej dohode.

Aký bol pre vašu spoločnosť uplynulý rok, prípadne prvých šesť mesiacov tohto roka? Aké sú vaše najbližšie plány do konca roka 2013? 

Minulý rok naša firma žila tým, že sme stabilizovali vnútrofiremné procesy a stanovili si štandardy smerom ku klientom. Tento rok k nám prišli štyria noví kolegovia, ktorých sa snažíme posúvať ďalej, aby mohli šíriť naše dobré meno. Keď zoberieme nováčika, ktorý nikdy nepracoval v poisťovníctve alebo v podobnom sektore, kým sa dostane na potrebnú odbornú úroveň a získa prehľad v danej oblasti, istý čas to trvá. Zhruba až po pol roku dokáže urobiť kvalitnú a dobrú ponuku a byť samostatný A potom sa musí neustále zlepšovať, naberať nové vedomosti a pracovať na sebe.

Na vašom webe máte uvedené, že hľadáte nových členov tímu. Aké na nich máte požiadavky a čo je pre vás pri ich výbere prioritou? Čo sa vám v praxi osvedčilo najviac? 

V podstate je jedno, či náš nový kolega mal či nemal predchádzajúce skúsenosti. Pri novom kolegovi je výhodou, že nemá skúsenosti, ľahšie sa tvaruje a jednoduchšie sa mu vštepujú potrebné vedomosti. Keď je starší a skúsenejší, má už svoju predstavu o tom, ako by to mohlo fungovať, čo sa vždy nemusí zhodovať s našimi firemnými predstavami. Ja osobne mám rád v kolektíve ľudí s vlastným názorom, ktorí chcú na sebe pracovať a posúvať seba i ostatných dopredu.

V minulosti ste podporovali neziskovú organizáciu Plamienok. Aké máte ďalšie aktivity v tomto smere, pokiaľ ide o podporu tretieho sektora? 

V roku 2008 sme založili občianske združenie s názvom COR BONITAS. Naša idea bola taká, že ktokoľvek kto robí vo finančnom sektore, darí sa mu a zarába viac ako je priemerná mzda, by mal pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. V minulosti sa mi nepozdávalo, ak naša pomoc nebola veľmi adresná a nevedeli sme, kam naše financie smerujú. Prípadne, ak bola adresná, časť z nich „zhltol" administratívny aparát. Preto sme založili občianske združenie, do ktorého prispievame a podporujeme zmysluplné projekty. Za posledné tri roky sme podporili viacero z nich s cieľom, aby peniaze museli ísť na konkrétny účel a konkrétnemu človeku. Dlhé roky sme podporovali detský hospic Plamienok. Tento rok sme finančne prispeli na občianske združenie Návrat, ktoré pomáha týraným a opusteným deťom vrátiť sa do života. V ďalších mesiacoch chceme tiež aktívnejšie pristupovať ku komunikácii aj s našimi ďalšími partnermi v rámci Slovenska.

oPoisteni.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články