Poistenie kritických ochorení – nie je všetko zlato, čo sa blyští…


			Poistenie kritických ochorení – nie je všetko zlato, čo sa blyští…

Ponuka poistenia pre prípad kritických ochorení je dnes na trhu veľmi široká. Ako si správne vybrať? Čo je dôležité? Na čo sa pýtať zástupcu poisťovne alebo finančného sprostredkovateľa? Čo porovnávať?

V priebehu života môže človek ochorieť viacerými vážnymi ochoreniami. Ak nastane taká situácia, často ide ruka v ruke s výpadkom príjmu a zároveň s nutnosťou financovania liečby. Preto je veľmi dôležité mať nastavené kvalitné poistenie kritických ochorení.

Na trhu existuje množstvo riešení a je často veľmi zložité zorientovať sa v podmienkach poisťovní. Veľmi zjednodušene Vám môže pomôcť, keď sa zameriate na porovnanie podmienok poistného plnenia troch štatisticky najčastejších ochorení. Tými sú dlhodobo na Slovensku srdcový infarkt, rakovina a mozgová mŕtvica.

Aj v prípade rakoviny hovorí štatistika neúprosne. Na Slovensku je ročne toto ochorenie diagnostikované u viac ako 34 000 ľudí. Vďaka širokej palete preventívnych a screeningových programov sa darí zhubné novotvary objaviť skôr, teda v prognosticky priaznivejších štádiách. Vďaka pokrokom v medicíne a novým liečebným postupom sa darí aj mnohých pacientov vyliečiť alebo im výrazne predĺžiť život. Aj tak je rakovina stále obrovský strašiak a boj s ňou je beh na dlhé trate.

V poistení pre prípad rakoviny existujú veľké rozdiely. Na hodnotenie jednotlivých štádií ochorenia sa v medicíne používa medzinárodná klasifikácia, tzv. TNM klasifikácia.  Poisťovne sa vo väčšine prípadov tejto klasifikácie držia, keď určujú, ktoré štádiá do poistenia zahrnú alebo nie. A pretože i tu platí, že diabol je skrytý v detaile, je dobré byť ostražitý.

„Môžete sa stretnúť s prístupom, keď je krytie rakoviny rozdelené do viac stupňov a prezentované tak, že kryje i menej závažné štádiá rakoviny, za ktoré poskytuje aspoň čiastočné plnenie. Síce nevyplatia celú dohodnutú poistnú sumu, ale len jej časť, napríklad 50 %. Proti takémuto prístupu nemožno nič namietať, ale len do tej doby, keď zistíte, že za rovnako definovaný rozsah ochorenia vyplatí iná poisťovňa ihneď 100 % dohodnutej poistnej sumy“, hovorí Marcela Pekárková, produktová manažérka poisťovne YOUPLUS.

Samostatnou kapitolou v krytí rakoviny je plnenie za karcinóm in situ. Z lekárskeho hľadiska ide o začiatočné štádium karcinómu (keď nádorové bunky ešte neprešli cez bazálnu membránu, neprenikli do lymfatických alebo krvných ciev a nevytvorili metastázy), ktoré má vo väčšine prípadov veľmi dobrú prognózu na liečenie. Je ale pochopiteľné, že samotná diagnóza dokáže poriadne vystrašiť. V uplynulých rokoch zaradilo viacero poisťovní do svojich produktov práve i krytie karcinómu in situ. Žiaľ, veľa z nich toto krytie obmedzuje len na vybrané orgány.

Mozgová mŕtvica v SR postihne ročne tisíce ľudí, počty stále rastú. Navyše sa táto diagnóza už dávno netýka iba seniorov. V priemere jej čelí každý človek, ktorý ešte nedovŕšil vek 45 rokov. Našťastie aj tu vďaka pokrokom v liečbe úmrtnosť klesá.

U tejto diagnózy sa bez preháňania hrá o čas. Lekárska prax hovorí, že pokiaľ sa pacient dostane do nemocnice do hodiny po mozgovej mŕtvici, je šanca blížiaca sa k 75 %, že bude vyliečený úplne bez následkov. Čím dlhšia doba uplynie, tým je horšia prognóza.


Mohlo by vás zaujímať: Poisťovňa YOUPLUS prekonala hranicu prvých 10.000 nových uzatvorených poistných zmlúv


Ale ani pacient, ktorý je z nemocnice prepustený s nejakými následkami (problémy s rečou, s hybnosťou končatín, s chôdzou, s citlivosťou), si tieto následky nemusí niesť až do konca života. U pacientov, ktorí majú v dôsledku mozgovej mŕtvice postihnutú končatinu, sa veľmi často stáva, že sa snažia „zmeniť“.

Pohyby a činnosti, ktoré pred ochorením vykonávali napr. pravou rukou, sa momentálne v záujme zachovania maximálnej sebestačnosti snažia vykonávať ľavou rukou. To však má za následok, že nepoužívaním chorej končatiny preťažujú končatinu zdravú.

Ľudské telo má naozaj často až neuveriteľnú schopnosť regenerácie a pri správnej podpore dokáže viacero procesov obnoviť. Vďaka rôznym rehabilitačným programom a technikám je teda možné činnosť pôvodne postihnutej končatiny opäť obnoviť. Mnoho týchto špeciálnych terapií si však pacient musí uhradiť sám a to je okamih, keď ocení plnenie z poistenia pre prípad kritických ochorení.

foto 600x330

Spomenuté sú tri najčastejšie diagnózy, pri ktorých skutočne záleží na tom, ako dobre a ústretovo je poistenie smerom ku klientovi nastavené. Avšak neohrozujú nás len ony. Preto sú zoznamy diagnóz, ktoré poisťovne kryjú, omnoho košatejšie. Nájdete tu ochorenie fatálne ako je napr. amyotrofická laterálna skleróza, roztrúsená skleróza, Alzheimerova choroba, zlyhávania vnútorných orgánov; ochorenia, ktoré pacienta veľmi obmedzujú v bežnom živote ako závažná epilepsia, Crohnova choroba a ďalšie.

Na slovenskom trhu sa objavil aj prístup, keď poisťovne ponúkajú krytie vybraných diagnóz a popri tom garantujú výplatu poistného plnenia aj v prípade vážnych následkov iných ochorení, ktoré nie sú explicitne vymenované (vymenované sú práve len tie následky ako napr. strata schopnosti používať končatiny, strata schopnosti vykonávať základné životné potreby). Prístup je určite zaujímavý, avšak aktuálne majú poisťovne tento model nastavený tak, že poskytnú z poistenia plnenie vo výške maximálne 100 % dohodnutej poistnej sumy.

Opakované (viacnásobné) plnenie

Prístup, keď sú v rámci poistenia vymenované diagnózy, niektoré poisťovne vylepšili o možnosť opakovaného (resp. viacnásobného plnenia). V praxi to znamená, že ochorenia sú rozdelené do skupín (až 6) a z každej skupiny je možné vyplatiť až 100 % dohodnutej sumy. Potom poistenie môže pokračovať ďalej, krytie platí na ostatné skupiny.

A nie je to len marketingový ťah? Aká je pravdepodobnosť, že človek bude počas svojho života bojovať s viacerými vážnymi ochoreniami?

Skutočnosť je, žiaľ, taká, že to tak nereálne nie je. Zoberme si napríklad rakovinu a kardiovaskulárne ochorenia. Obe tieto skupiny ochorenia majú rovnaké rizikové faktory - fajčenie, nedostatok pohybu, nezdravú stravu. Existujú pozorovacie štúdie, ktoré poukazujú na to, že ľudia s vyšším rizikom vzniku srdcového ochorenia majú aj väčšiu pravdepodobnosť vzniku akéhokoľvek typu rakoviny. Navyše - aj napriek značným pokrokom, má onkologická liečba zatiaľ stále veľa nežiaducich vedľajších účinkov, ktoré negatívne ovplyvňujú srdce.


Mohlo by vás zaujímať: Očakávané evolučné životné poistenie „4U“  od YOUPLUS štartuje


Ďalšou veľmi častou komplikáciou, ktorá postihuje viac ako 50 % pacientov s rakovinou, je dysfunkcia obličiek. Len z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že jeden klient môže čeliť rakovine, kardiovaskulárnemu ochoreniu a problémom s vnútornými orgánmi. Poistenie, ktoré mu poskytne plnenie 3x, mu teda môže významne pomôcť s financovaním liečby a s pokrytím životných nákladov aj v období, keď je jeho schopnosť zarábať kvôli chorobe významne obmedzená.

Doba prežitia

Pre niektorých klientov môže byť nepríjemným prekvapením, keď poisťovňa vyžaduje tzv. dobu prežitia. Inými slovami určuje, ako dlho musí klient po stanovení diagnózy prežiť, aby vyplatila poistné plnenie. Obdobie sa líši, niekedy je vyžadovaných 14 dní, najčastejšie 30 dní, niektoré poisťovne už túto podmienku zo svojich taríf odstránili a neodsúvajú vyplatenie plnenia.

Záver

Ak teda dostanete ponuku viacerých variantov poistenia pre prípad kritických ochorení, vždy sa pýtajte alebo hľadajte odpovede na otázky:

  • Ako sú najčastejšie definované ochorenia? Nie je nutné mať lekárske vzdelanie, skúste aspoň tipy uvedené vyššie.
  • Skončí poistenie po prvej udalosti alebo môže pokračovať ďalej a poskytnúť mi ochranu aj pre ďalšie situácie?
  • Vyžaduje poisťovňa dobu prežitia?

A potom si tieto parametre, ktoré popisujú "výkon" poistenia dajte do vzťahu s cenou, za ktorú je Vám krytie ponúkané.

„Keď sme modelovali naše Rizikové životné poistenie „4U", snažili sme sa nastaviť jeho parametre tak, aby v ňom klient našiel to najlepšie riešenie, ktoré trh ponúka. Pevne veríme, že sa nám to podarilo", dopĺňa Marcela Pekárková z poisťovne Youplus.

Zdroj: Youplus

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články