Počet áut na cestách stále rastie. Tisíce z nich však nemajú zákonnú poistku


			Počet áut na cestách stále rastie. Tisíce z nich však nemajú zákonnú poistku
5.11.2019 Poistný trh

Za posledných 20 rokov narástol počet áut na slovenských cestách o 46 percent. Podľa štatistík policajného zboru bolo na Slovensku evidovaných k 30. septembru tohto roka 3 274 987 motorových vozidiel.

Všetky by mali byť podľa zákona povinne poistené, no podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov je približne 60 až 80-tisíc z nich trvalo nepoistených. Vodičovi, ktorý jazdí na aute bez povinného zmluvného poistenia, hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur.

„Podľa platnej legislatívy musí byť na Slovensku každé motorové vozidlo poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku,“ vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa. Ak nehodu spôsobí auto bez povinného zmluvného poistenia (PZP), škodu uhradí poškodenej strane poistný garančný fond. Následne si od vinníka vymáha celú výšku plnenia súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora.

Poistný garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá evidovala v minulom roku viac ako 2 700 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia a z garančného fondu vyplatila poškodeným sumu vo výške 6,7 milióna eur. V medziročnom porovnaní ide o 221-percentný nárast. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej nepoisteným vozidlom dosiahlo v tomto roku výšku 4 mil. eur.

Práve prudký nárast škôd viedol viaceré poisťovne k zmenám v PZP. „Aj v našej poisťovni sme pristúpili k úprave cenotvorby PZP. Výšku poistného teraz stanovujeme na základe skupiny motorového vozidla, účelu využívania, výkonu motora, regiónu trvalého bydliska držiteľa motorového vozidla a jeho veku. Výsledkom kombinácie týchto parametrov je individuálna výška poistného, pričom výsledná cena poistného je výhodnejšia pre skúsených vodičov s predchádzajúcim bezškodovým priebehom,“ zdôrazňuje D. Zemánek.

V rámci povinného zmluvného poistenia poskytuje KOMUNÁLNA poisťovňa viacero bezplatných benefitov už v základnom balíku. „Napríklad poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur na každého člena posádky. Naše poistenie kryje aj batožinu v osobnom motorovom vozidle, a to do sumy 500 eur,“ hovorí D. Zemánek.

Súčasťou PZP sú asistenčné služby, ktoré sú poskytované v základnom balíku zdarma. Tie zahŕňajú napríklad opravu defektu, odťahovú službu, dočasnú úschovu vozidla či ubytovanie. „Pre náročnejších klientov ponúkame možnosť priplatiť si rozšírený balík asistenčných služieb Špeciál plus alebo Optimum plus. Tie poskytujú nadštandardný servis vo forme zvýšených limitov pre jednotlivé rozsahy krytia napríklad pomoc pri zámene paliva alebo strate kľúčov, či odťah v prípade poruchy vozidla. Klienti tak v prípade poruchy vozidla doma i v zahraničí ušetria stovky eur,“ uzatvára D. Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa.

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články