Množstvá snehu na začiatku tohto roka spôsobili vyšší počet poistných udalostí


			Množstvá snehu na začiatku tohto roka spôsobili vyšší počet poistných udalostí
7.3.2019 Škody, Poistný trh

Silné sneženie postihlo v januári a februári tohto roka predovšetkým sever Slovenska.

Klienti KOMUNÁLNEJ poisťovne nahlásili v priebehu prvých dvoch mesiacov 117 škodových udalostí spôsobených snehom, na ktorých presiahla odhadovaná škoda výšku 72-tisíc eur.

Poškodených bolo okrem iného aj 55 rodinných domov, 25 administratívnych budov, dve rekreačné chaty a jedna výrobná hala. Najviac škôd zaznamenali klienti poisťovne v Žilinskom kraji, a to až 87. Obyvatelia Prešovského kraja nahlásili 14 škodových udalostí a po štyri poistné udalosti hlásili klienti KOMUNÁLNEJ poisťovne z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

„Nevyspytateľné počasie a stúpajúci počet poistných udalostí motivuje obyvateľov k tomu, aby svoje domy, byty a ich vybavenie poistili. Našim klientom zároveň odporúčame, aby po rekonštrukciách či modernizácii svojich domácností overili výšku sumy, na akú sú poistení. Vyplatená suma z poistenia môže v prípade nepredvídateľných okolností pomôcť prekonať najťažšie obdobie,“ vysvetľuje Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Okrem poistenia nehnuteľnosti a domácnosti ProDomo ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré sú v závislosti od vybraného balíka poistenia poskytované bezplatne.

„V prípade technických havárií, prírodných pohrôm, ale aj pri zablokovaní dverí zorganizujeme pomoc. Dohodneme návštevu odborníkov – inštalatérov, elektrikárov, kúrenárov, plynárov, sklenárov či pokrývačov. Ak je to potrebné, zabezpečíme po poistnej udalosti napríklad odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti alebo nehnuteľnosti, prípadne vyčistenie a vysušenie domácich priestorov či samotnej stavby,“ zdôrazňuje P. Žilka. V rámci asistenčných služieb ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom aj zabezpečenie núdzového ubytovania, resp. sťahovacie služby.

Klienti KOMUNÁLNEJ poisťovne môžu škody nahlasovať 24 hodín denne, a to telefonicky na centrálnom dispečingu škôd na čísle 0850 111 566 alebo online.

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články