David Poes: Poistný trh je výrazne ovplyvnený novými legislatívnymi požiadavkami


			David Poes: Poistný trh je výrazne ovplyvnený novými legislatívnymi požiadavkami

Aký bol priebeh uplynulého roka optikou poistného trhu a aké budú kľúčové momenty roku 2020? 

V dnešnom zamyslení predstaví svoje postrehy David Poes, Chief Life a Investment Officer v spoločnosti YOUPLUS.
 
Stabilita odvetvia na jednu stranu, ale aj zmeny sprevádzali poistný trh v Českej republike v roku 2019. Niekoľko poisťovní, ktoré dlhodobo pôsobili na českom trhu, sa z neho postupne sťahujú. To nevidím ako negatívny signál ohľadom budúceho vývoja poistného trhu v Českej republike. Podľa môjho názoru ide skôr o dôsledok globálnej stratégie ich materských spoločností.
 
To, že poistný trh v Českej republike má stále zaujímavý potenciál, potvrdzuje aj príchod dvoch nových subjektov na poli životného poistenia. Popri poisťovni YOUPLUS, kde mám tú česť pôsobiť, ide o poisťovňu Simplea zo skupiny Partners. Obaja títo noví hráči sa chcú profilovať primárne jednoduchosťou, orientáciou na zákazníka a využitím moderných technológií, čo sú podľa môjho názoru trendy, ktoré budú určovať vývoj poistného trhu v roku 2020 av ďalších rokoch. 
 
Celý poistný trh je v posledných rokoch výrazne ovplyvnený aj novými legislatívnymi požiadavkami. Okrem tých európskych, ako sú IDD, GDPR atď., išlo v roku 2019 aj o lokálnu zmenu zdanenia rezerv, ktorá necitlivo zasiahla segment životného poistenia v Českej republike. Adaptácia na nové legislatívne podmienky stojí poisťovne veľa zdrojov.
 
To spoločne s výrazným konkurenčným bojom primárne v cenovej oblasti prináša nižšiu profitabilitu a tlačí poisťovne na zvyšovanie efektivity fungovania. Tu je pozícia jednotlivých hráčov odlišná. Tí veľkí majú výhodu vo veľkosti svojich kmeňov, a vďaka tomu jednoduchšiu „amortizáciu“ fixných nákladov, menšie poisťovne sú typicky viac flexibilné, nezaťažené minulosťou starých IT systémov a procesov.
 
Faktorov, ktoré budú ovplyvňovať sektor poisťovníctva v roku 2020, je viac, väčšina z nich sa ťažko predikuje. Všeobecne sa dá povedať, že zatiaľ „teplá zima“ by sa mohla pozitívne odraziť v segmente poistenia motorových vozidiel. Pokračujúce sucho môže naopak priniesť viac škôd v oblasti poľnohospodárskeho poistenia a zároveň nepriamo v dôsledku viacerých požiarov aj v majetkovom poistení.
 
Z pohľadu dlhodobých trendov je dôležité, aby poisťovne reagovali na vývoj v spoločnosti a boli súčasťou týchto zmien. Okrem už spomínanej digitalizácie a jednoduchosti zostane kľúčovým faktorom rýchlosť, kvalita servisu a osobný prístup. Ten je z mnohých dôvodov nenahraditeľný, preto hlavne v oblasti životného poistenia bude naďalej kľúčové kvalitné finančné poradenstvo zohľadňujúce individuálne potreby každého klienta a jeho blízkych.
 
David Poes
Chief Life and Investment Officer
Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články