Oplatili sa inovácie s Asseco Central Europe. Kompletne digitálna YOUPLUS sa rozširuje


			Oplatili sa inovácie s Asseco Central Europe. Kompletne digitálna YOUPLUS sa rozširuje

Keď lichtenštajnská poisťovacia spoločnosť YOUPLUS prišla pred dvoma rokmi do Čiech a na Slovensko s filozofiou kompletnej digitalizácie svojich služieb a oslovila Asseco, inovácie a inteligentné riešenia boli v odvetví Finance vnímané najmä ako konkurenčná výhoda. 

Koronakríza však ukázala, že dopad pandémie na biznis je oveľa hlbší a trvalejší a digitalizácia je viac ako len marketingový nástroj.

Kompletný online biznis model sa YOUPLUS vyplatil, v týchto dňoch vstupuje na rakúsky trh.

Riešenia pre ľudí

Kým niektoré poisťovne deklarujú, že sú kompletne digitálne, často ide len o samotný proces onboardingu, pričom pri iných službách a úkonoch je v určitej miere klasický papier naďalej potrebný. V jazyku customer experience to predstavuje zbytočný medzistupeň.  

Platforma Insurance out of the Box (IooX) od Asseco umožňuje úplne prepnúť do online módu všetky administratívne úkony služieb životného aj neživotného poistenia, vrátane medicínskeho underwritingu. Pokrýva tak kompletne front-endové i back-officeové riešenia v jednom.  

Spoločnou synergiou dvoch silných partnerov tak vzniklo niekoľko benefitov: pre náročných klientov prináša IooX komfort, rýchlosť a jedinečné služby a pre poisťovňu nové príležitosti, rozvoj služieb a expanziu.

Fokus na technológie

Implementácia IooX v rakúskych podmienkach trvala približne rok, išlo najmä o konfiguráciu systémov a integráciu.

Front-endová časť platformy IooX je vybavená technológiami podporujúcimi vektorové/digitálne podpisovanie a OCR (optické rozpoznávanie znakov). Poskytovaná je formou cloudu hardvérovou infraštruktúrou od Asseca a integruje v sebe niekoľko treťostranových riešení podporujúcich digitalizáciu poistno-obchodných procesov.

Jedným z takýchto riešení je Reflex pre automatizované a okamžité ocenenie rizika v životnom poistení z dielne Hannover Re, ďalším je riešenie Signal pre efektívne riadenie investičných rizík s cieľom vytvorenia rovnováhy medzi bezpečným investovaním a investičným výnosom.

Samotné uzatváranie poistných zmlúv prebieha výlučne v online prostredí prostredníctvom maklérskej spoločnosti Swiss Life Select. Pre tento účel bola nutná integrácia platformy IooX s predajným portálom tejto maklérskej spoločnosti.

„Európska expanzia YOUPLUS pokračuje. Spolu s našim manažérskym tímom YOUPLUS, novoprijatými rakúskymi odborníkmi na poistenie a našimi partnermi Swiss Life Select a Asseco sme ďalej vyvíjali naše platformové riešenie. Opäť sa ukázalo, že spolu s našimi partnermi sme schopní vstúpiť na nové trhy a uviesť na trh inovatívne riešenia do 12 mesiacov. Špeciálne poďakovanie patrí spoločnosti Asseco za ich neustálu podporu a angažovanosť v rozvoji európskeho YOUPLUS," povedal Martin Vogl, predseda predstavenstva YOUPLUS Insurance International AG.  

„Ide o  našu prvú úspešnú implementáciu poistného softvéru v nemecky hovoriacej krajine. Pevne verím, že tento projekt je len začiatkom nášho ďalšieho napredovania v týchto krajinách,“ povedal Krzysztof Bondyra, riaditeľ Insurance Unit-y Asseco Central Europe.

V ďalšom období sa očakáva rozširovanie distribučnej siete YOUPLUS, čo pre Asseco znamená ďalšie práce súvisiace s integráciou predajných portálov do platformy IooX.

Inovácia je prepojiť už vymyslené

Úspešný príbeh YOUPLUS s podporou Asseca je ukážkou natívneho zapojenia inovácií do charakteru biznisu. Obom je vlastná integrácia pro-klientských stratégií s hodnotou navyše na jednej strane, s pomocou riešení, ušitých na mieru na strane druhej.

Inovácia totiž nie je len vynájdenie nových vecí. Projekt YOUPLUS je toho dôkazom, v ktorom sme spojili už existujúce riešenia do jednej platformy a tak prispeli k zvýšeniu komfortu pri práci s ňou.

Zdroj: Asseco Central Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články