Asseco Central Europe expanduje na medzinárodnom trhu digitálneho poisťovníctva


			Asseco Central Europe expanduje na medzinárodnom trhu digitálneho poisťovníctva
11.2.2021 Poistný trh

Jedna z najvýznamnejších softvérových spoločností  Asseco Central Europe uzatvorila ďalšiu spoluprácu s poisťovňou Youplus Insurance International AG na nasledujúce štyri roky. Znamená to úspešné pokračovanie naštartovanej digitalizácie poisťovníctva, predovšetkým akcelerácia online procesov a služieb.

Spoločnosť Asseco CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií a vývoja moderných IT riešení v segmente digitálneho poisťovníctva. Pre poisťovňu Youplus Insurance International AG pokrýva komplexné softvérové riešenie pre front-end a back-office požiadavky poisťovne vďaka riešeniu IooX – Insurance out of the Box, ktoré podporuje bezpapierové spracovanie a digitálne poisťovníctvo s vysokou mierou flexibility.

Jedným  z novátorských prístupov implementovaných v platforme je elektronický medicínsky underwriting či vektorový podpis. Pomocou tohto nástroja je poisťovňa schopná posúdiť rizikový profil klienta okamžite a vďaka tomu stanoviť výslednú cenu a podmienky poistného krytia. Proces upisovania sa týmto skráti na obyčajné minúty. Samotná zmluva sa následne podpíše biometricky na signpade, či mobilnom zariadení, ktoré nevyžaduje žiadne špeciálne hardvérové zariadenie alebo pero, klient jednoducho realizuje svoj podpis prstom.

„Vďaka Asseco poistno-technickým riešeniam napomáhame našim klientom pri dosahovaní ich obchodných cieľov. V každom kroku underwritingu, agentom ako aj klientom poisťovne umožňujeme komunikovať s poisťovňou výhradne elektronicky „full digital“ a užívateľské prostredie je dizajnovo atraktívne v zmysle „user friendly,“ na záver dopĺňa Krzysztof Bondyra, Insurance Business Unit Director v Asseco Central Europe.

„Spolu s Assecom, našim strategickým partnerom v oblasti IT, sme v roku 2019 uviedli na trh životnú poisťovňu Youplus v Českej republike. Po veľmi úspešnom štarte v Čechách sme v roku 2020 rozšírili jej pôsobenie aj na Slovensku. Napriek pretrvávajúcej pandémii sme sa rozhodli rozšíriť naše nové obchodné aktivity YOUPLUS aj do nemecky hovoriacich krajín Európy a ďalej investovať do našich digitálnych zručností. Táto dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Asseco umožňuje nášmu partnerstvu ďalej posilňovať našu poistnú platformu špičkovými IT riešeniami a rozširovať našu stopu v Európe,“ uviedol Martin Vogl, predseda predstavenstva Youplus Insurance International AG

Podpísaná zmluva je pokračovaním úspešného partnerstva o poskytovaní IT riešení na báze Platform as a service (PaaS) pre novovznikajúce životné poisťovne pod obchodnou značkou YOUPLUS na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku. Cieľom spoločnosti je postupne expandovať v nemecky hovoriacich krajinách v čom jej budú pomáhať technologické riešenia od Asseco CE.

„Podpísaná zmluva reprezentuje strategický partnerský vzťah medzi poisťovňou Youplus Insurance International AG a Assecom, kde rola Asseca je zabezpečiť implementáciu riešenia IooX - Insurance out of the Box pre novovznikajúce obchodné zastúpenie poisťovne YOUPLUS v nemecky hovoriacich krajinách (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko),“ povedal Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.

O spoločnosti Asseco Central Europe:

Spoločnosť Asseco Central Europe pôsobí na trhu už 31 rokov a patrí medzi najsilnejšie softvérové domy v strednej a východnej Európe. Pobočky firmy nájdete na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty najmä pre komerčnú sféru, ale aj štátnu správu a samosprávu.

Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, energetiku a utility, Business Intelligence riešenia, ERP systémy a ďalšie inovatívne riešenia na mieru. Celá skupina Asseco CE v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Viac informácií o produktoch spoločnosti nájdete na https://ce.asseco.com/.

 

Zdroj: Asseco Central Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS