Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

IČO: 31 747 876

Sídlo: BC ARUBA, Galvániho 7/D
821 04 Bratislava

Telefón: 0903 477 167

Web: http://www.sasp.sk/


SASP je nezávislá profesijná organizácia a jej členovia nemajú väzby na tvorcov finančných produktov. Stoja vždy na strane klienta a ich cieľom je zabezpečiť im najvyhovujúcejšie poistné podmienky. 

Poskytovanie kvalitného a odborného servisu patrí dlhodobo k základným princípom činnosti sprostredkovateľov neživotného poistenia, a tak ju chápe aj SASP. Presadzovanie tejto filozofie je vyjadrené aj Kódexom etiky poisťovacieho makléra, ktorý asociácia prijala. 

Súvisiace články