Willis Towers Watson: Investície do InsurTech neustále rastú


			Willis Towers Watson: Investície do InsurTech neustále rastú

Spoločnosť Willis Towers Watson zverejnila aktuálnu správu o celkových globálnych záväzkoch v oblasti financovania rozvoja sektora InsurTech.

Tieto záväzky za tri štvrťroky roka 2019 prevýšili už ich hodnotu za celý rok 2018 a počas samotného tretieho štvrťroka 2019 prekročila ich celková hodnota 1,2 mld. USD.

Zo štvrťročného prehľadu spoločnosti Willis Towers Watson vyplýva, že v 3. štvrťroku 2019 bolo oznámených 83 dohôd, resp. obchodov, v celkovej hodnote 1,5 mld. USD. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku predstavoval prírastok 6 %, a bola tak dosiahnutá tretia najvyššia štvrťročná hodnota, pokiaľ ide o investície do globálneho rozvoja sektora InsurTech. 

Počet dohôd vzrástol v 3. štvrťroku 2019 o 20 % a tým pádom bolo tento štvrťrok prvým od 2. štvrťroku 2018, kedy investície do InsurTech typu B2B boli vyššie ako investície do rizikového kapitálu v oblasti distribúcie. Willis Towers Watson ďalej spomína, že pokračoval rast hodnoty investícií do firiem zameraných na majetok a zodpovednosť, ktorý bol podporený najmä tromi obrovskými obchody finančne podporujúcimi spoločnosti Root Insurance, Hippo a PolicyBazaar. 

Za 1.-3. štvrťrok 2019 bolo globálne do 239 transakcií v sektore InsurTech investovaných celkovo 4,36 mld. USD. To je hodnota, ktorá je o 5 % vyššia ako relevantná investícia za celý rok 2018. Pokiaľ ide o počet dohodnutých transakcií, tak sa zdá, že by sa mal tiež prekonať výsledok dosiahnutý v roku 2018.

Andrew Johnston, ktorý má v spoločnosti Willis Towers Watson globálnu zodpovednosť za InsurTech, v súvislosti s vyššie uvedenými výsledkami uviedol, že pokračujúci rast investícií do InsurTech potvrdzuje enormnú úlohu, ktorú musia v poisťovníctve hrať technológie.

Zdôraznil však, že „sa musíme vyhnúť tomu, aby sme sa stali sektorom z toho unaveným a frustrovaným". Podľa Johnstona je síce InsurTech skôr o reklamných trhákoch a podnikateľskej kultúre než o vhodnej technológii pre poisťovne či zaisťovne, vďaka nemu však ľudia v celom sektore hovoria pozitívnejšie o využívaní technológií.  

Zdroj: Willis Towers Watson

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články