Ďakujeme za Váš hlas.
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5728 hlasov
AGRA poisťovňa16019 hlasov